Sport (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

Kopaja wo pokal CDU

Jutře, 27. februara, přeprošeja Marja Michałkowa, Frank Hirche a Alojs Mikławšk zhromadnje z Młodej uniju Budyšin na 7. koparski turněr za młodźinske mustwa. Zakop je w 10 hodź. we Worklečanskej sportowni. Mustwa nastupja z wrotarjom a třomi pólnymi hrajerjemi.

Stajne blido jěcharjow

Dźens za tydźeń, 4. měrca, wotměje so w Kulowskej kofejowni „Schwupp“ stajne blido jěcharkow a jěcharjow. Hesło zarjadowanja, kotrež započnje so 19 hodź., rěka „Fairny/fairna ke konjej“. Přednošować budźe dr. Tanja Romanazzi z Kubła Heinrichs­hof wo tym, kak móžeš plahowanje štyrinohačow we wotewrjenych a aktiwnych konjencach polěpšić.

Koparske pokalne hry

Zapadołužiski koparski zwjazk přewjedźe jutře, sobotu, a njedźelu wosmifinalne hry wo wokrjesny pokal. Mjez 16 cyłkami su hišće tři serbske mustwa:

27.02. 14:00 Wachau II – Bluń

27.02. 14:00 Frankenthal – Wjelećin

27.02. 14:00 Lubuš – Großröhrsdorf

28.02. 14:00 Großnaundorf

  – Ottendorf/Liegau

28.02. 14:00 Großröhrsdorf II

  – Ralbicy/Hórki

28.02. 14:00 Marijina hwězda – Wachau

28.02. 14:00 Chrósćicy – Ćisk

28.02. 14:00 Wojerecy 1919 – Kumwałd

Koparske dypkowe hry

27.02. 14:00 Kamjenc – Pirna-Copitz

27.02. 14:00 Kulow – Kinspork/Łužnica

Walther nawjeduje lisćinu třělcow

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:
Zhromadnje z Henryjom Haufu, hrajerjom FC Schönberga 95, je kopar Budissy Budyšin Paul-Max Walther tuchwilu z dwanaće wrotami najlěpši třělc wrotow regionalneje ligi-sewjerowuchod. Na wobrazu widźimy jeho zhromadnje ze sportowym reporterom Srjedźoněmskeho rozhłosa Guidom Schäferom, kiž bě Waltherej trikot „Volltreffer der Woche“ za rjane wrota přećiwo mustwu FC Hornja Łužica Neugersdorf přepodał. Foto: Torsten Zettl

Sokoł Ralbicy/Hórki II – Nadrózna Hrabowka 1:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Cyž – Materna, Zynda, Bogusz, Šewc (46. Kobalc), Šěn (46. Čornak), Šołta, Rawš, Matka, Kurjat  Krasne wjedro drje to runjewon njebě, koparjo pak hraja nimale při kóždym wjedrje, jeli to tež hrajnišćo dowola. Tróšku kuriozne wšak běchu tónkróć přihoty hry. Poprawom su wšitcy koparjo na internetnej lisćinje zapisani. Hinak bě tomu pola hosći. Dwaj koparjej njeběštaj w kompjuteru zapisanaj, byrnjež trenar płaćiwe pasy měł. Sudnik tuž skónčnje postaji, zo je wšitko w porjadku, a partiju ze zapozdźenjom zahwizda.

Hrajerjo Sokoła Ralbicy/Hórki partiju derje započachu, flanka Roberta Materny docpě Jurja Matku, a wón bul ze swojej słabej prawej nohu k 1:0 do saka stłóči (6.). Domjacy rumy wušiknje zastajachu. Po něhdźe dwaceći mjeńšinach pak hižo tajki porjadk njemějachu, a hosćo z Na-drózneje Hrabowki so ze­sylnichu. W 25. min. móžeše Tomaš Cyž třělwu znješkódnić, a dalša na zbožo ničo­ ličomneho njewunjese. Po wjace hač poł hodźinje pak přećiwnik wuruna. Hosćićeljo zhubichu bul w srjedźnym polu a Tommy Wendt do dołheho kuta přetwori (33.).

Wuslědki (25.02.16)

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla 2

Njeswačidło – HZ Łaz 1:1 (1:1)

Hórnikecy – Nowe Město II 5:1 (2:0)

FC Łužica – Lubuš 3:0 (2:0)

Šćeńca – Hory II 0:7 (0:3)

Ćisk II – Wětnica/Hola 4:2 (1:1)

Ralbicy/Hórki II – N. Hrabowka 1:1 (1:1)

tabulka:

1. Wojerecy 1919 15 42  : 14 35

2. Rakecy II 15 41  : 10 34

3. FC Łužica 16 36  : 16 34

4. HZ Łaz 15 21  : 13 28

5. Nowe Město II 16 59  : 29 26

6. Hórnikecy 16 31  : 31 24

7. Hory II 16 34  : 24 23

8. Bluń 15 30  : 26 22

9. N. Hrabowka 16 39  : 30 21

10. Njeswačidło 16 34  : 36 20

11. Lubuš 15 27  : 37 18

12. Ralbicy/Hórki II 16 30  : 35 17

13. Ćisk II 16 29  : 50 16

14. Wětnica/Hola 16 24  : 59 11

15. Šćeńca 15 23  : 90 4

Njetrjebawša poražka pola načolnika

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

HZ Ottendorf/Liegau – ST Marijina hwězda 2:1 (0:1)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Wróbl, Sbjeznie (35. Škoda), Łušćanski, Hawš, Peschmann, Bělk, T. Jurš (85. Langer), P. Schmidt, Winkler, D. Jurš

 Při mizerabelnym wjedrje nastupi prěnje koparske mustwo ST Marijineje hwězdy minjenu njedźelu pola dotal njeporaženeho načolnika wokrjesneje ligi, stafla 3. Hru přewjedli su na kumštnym trawniku w Liegauwje. W prěnich mjeńšinach bě spó­znać, zo měještej wobaj cyłkaj porjadny respekt před sobu. Poněčim pak hosćo iniciatiwu přewzachu. W 20. min. přesadźi so Křesćan Bělk na lěwym boku a smokny bul nisko do pjećmetrowskeho ruma. Tam njedósta jón wrotar domjacych pod kontrolu a Alexander Winkler trjechi k 0:1. Dźesać mjeńšin do přestawki dyrbjachu Pančičanscy koparjo hižo měnjeć, dokelž bě so Christian Sbjeznie na kolenje ćežko zranił. Traješe chwilu, prjedy hač so zaso zhrabachu. W 39. min. wšak dyrbješe Falko Pesch­mann na wrotowej liniji bul wotkopnyć.

Rano šokowani a po tym jasnje dobyli

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – SV Arnsdorf 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Deleńk, Pawlik, Haška, Cyž (78. Mjechela), Hanuza, Lejnart, Hrjehor, Čornak (30. Ričel), Hoelzel (81. Schütz)

Minjenu njedźelu rano dyrbjachu Njebjelčanscy sportowcy lózyskosć nazhonić. Paduši běchu so w nocy do tamnišeho sportoweho domu zadobyli a wšu techniku, wulki telewizor a wótřerěčaki pokradnyli.

Nerwoznje tuž chowancy koparskeje trenarskeje dwójki Detlef Panic/Handrij Krawčik dypkowu hru na Kamjenskim kumštnym trawniku započachu. Tak dyrbješe wrotar Nico Hahn w 7. min. wótru třělwu wotwobarać, a w 17. min. prasny bul po konteru hosći na zbožo do łaty. Poněčim so hrajerjo wo­koło kapitana Tade­ja Cyža lěpje do partije namakachu. Cyž sam je z rjanej třělwu po wotpoło­ženym róžku dołhi kut hóstnych wrotow snadnje misnył, a po rjanej stafeće přez Tadeja Cyža, Leopolda Hoelzela a Roberta Lejnarta dźěše tež hłójč­kowany bul nimo přećiwniskeje klětki (38.). Mjeńšinje pozdźišo pak pósła Florian­ Ričel z niskej přihrawku Lejnarta a tón dźakowaše so z 1:0.

Budissa Budyšin – FSV Zwickau 0:1 (0:1)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Patka, Fröhlich, Čermák (66. Hansch), Hoßmang, Reher (84. Salewski), Heineccius (52. Hausdorf), Pfanne, Kral, Walther

Najebać špatne wjedro bě njedźelu tójšto přihladowarjow na Budysku Młynkec łuku přichwatało. 1 000 płaćacych fanow tam zličichu. Z hosćom bě načolnik koparskeje regionalneje ligi FSV Zwickau. Tydźenja bě wón doma ZFC Meuselwitz ze 7:0 porazył, Budissa pak chcyše so tak droho kaž móžno předać.

ST Radwor dwójce chłostane

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

ST 1922 Radwor bu wot sportoweho sudnistwa Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) hnydom dwójce pochłostane, dokelž njeje štwórte lěto pospochi trěbnu ličbu sudnikow stajiło. Město třoch ma Sportowe towarstwo 1922 Ra­dwor tuchwilu jenož dweju sudnikow. Prěnjemu mustwu je sudnistwo 6 dypkow wotćahnyło, a towarstwo ma 500 eurow pokuty płaćić. Samsny wusud hrozy koparjam ST Marijineje hwězdy. Woni pak so chłostanju tuchwilu wobaraja.

Na teritoriju WFV je 14 sportowych towarstwow, kotrež nimaja trěbnu ličbu koparskich sudnikow. Jurij Bjeńš

Pjasćobul we Wulkej Dubrawje

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Jako so Ernst Wendler 1922 po Prěnjej swětowej wójnje zaso do Wulkeje Dubrawy nawróći, je wón tež nowu sportowu družinu sobu do wsy přinjesł – pjasćobul. Z někotrymi přećelemi přewjedźe wón prěnje dypkowe hry pod režiju tamni­šeho ćěłozwučowanskeho towarstwa a BSG Schomburg Wulka Dubrawa. Tam, hdźež steji dźensa firma za prasowanske graty, běše něhdy pjasćobulowe polo. Nowy­ domi­cil nańdźechu sportowcy pozdźišo na sportnišću při Wodowej wěži. W 60- a 70tych lětach swjećachu mužojo najwuspěšniši čas, jako hrajachu we wobwodnej­ lize, štož bě tehdy najwyša scyła.

Wuslědki (23.02.16)

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Regionalna koparska liga

BFC Dynamo – Schönberg 4:1 (2:1)

Meuselwitz – Halberstadt 1:2 (0:0)

Nordhausen – RB Lipsk II 1:1 (1:0)

Budissa Budyšin – Zwickau 0:1 (0:1)

Rathenow – Babelsberg 03 0:2 (0:0)

Auerbach – Hertha BSC II 6:0 (3:0)

FC Viktoria – Jena2:1 (0:0)

čoło tabulki

1. Zwickau 20 43  : 13 46

2. Nordhausen 21 40  : 20 43

3. Berlinski AK 20 32  : 12 40

4. BFC Dynamo 20 45  : 31 38

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND