Wuslědki (22.02.16)

póndźela, 22. februara 2016 spisane wot:

Krajna koparska liga

Taucha – FSV Zwickau II 0:1 (0:1)

Pirna-Copitz – Rapid Kamjenica 2:2 (1:0)

FC Grimma – Heidenau 2:0 (1:0)

Wocl Riesa – Reichenbach 3:1 (2:0)

BSC Freiberg – Kamjenc 0:3 (0:2)

FC Eilenburg – BSG Chemija 0:3 (0:1)

čoło tabulki:

1. Wocl Riesa 17 40 : 21 36

2. BSG Chemija 16 43 : 16 35

3. Kamjenc 17 31 :  9 34

Wokrjesna wyša liga

Połčnicy – Bukecy 1:4 (1:1)

Kulow – Póst Budyšin 4:1 (3:0)

Wachau – Kinspork 2:4 (1:2)

Hnašecy – Łuty 5:1 (2:0)

Ćisk – Rakecy 0:3 (0:2)

Hory – Chrósćicy 1:3 (0:2)

Ralbicy/Hórki – Großröhrsdorf 2:2 (0:1)

Wjelećin – Ramnow 2:3 (2:2)

1. Chrósćicy 20 47 : 16 49

2. Hory 20 53 : 15 42

3. Großröhrsdorf 20 56 : 31 39

4. Ralbicy/Hórki 20 42 : 20 35

5. Kumwałd 19 52 : 35 33

6. Rakecy 20 37 : 30 32

7. Ramnow 20 43 : 42 32

8. Hnašecy 20 44 : 28 30

9. Póst Budyšin 20 43 : 43 27

10. SJ Ćisk 20 42 : 44 26

11. Połčnicy 20 33 : 36 25

12. Kinspork 19 38 : 36 21

13. Kulow 19 30 : 32 19

14. Bukecy 19 22 : 50 14

15. Wjelećin 19 26 : 63 12

16. Wachau 20 30 : 68 12

17. Łuty 19 17 : 66 10

Wokrjesna liga stafla I

Hnašecy II – Mały Wjelkow 1:1 (0:1)

Wjazońca – Hodźij 0:0 (0:0)

HZ Budestecy – ST Budyšin 1:3 (1:1)

Wjernarjecy – Porchow 1:2 (0:1)

Malešecy – Wóspork 4:0 (2:0)

Wulka Dubrawa/Minakał

– Kubšicy 2:2 (2:0)

1. ST Budyšin 15 51 : 20 41

2. HZ Budestecy 16 50 : 33 30

3. Malešecy 14 43 : 22 28

4. Załom 15 43 : 21 27

5. Kubšicy 15 29 : 21 27

6. Radwor 15 35 : 17 24

7. Wóspork 16 24 : 34 24

8. Wjazońca 16 31 : 37 22

9. Porchow 16 37 : 48 19

10. Póst Budyšin II 15 33 : 38 18

11. Wu. Dubrawa/Minakał 16 29 : 31 16

12. Wjernarjecy 15 28 : 30 15

13. Hnašecy II 16 24 : 49 14

14. Hodźij 16 18 : 37 12

15. Mały Wjelkow 16 25 : 62 10

Sport (19.02.16)

pjatk, 19. februara 2016 spisane wot:

Turněr přestorčeny

Halowy koparski turněr starych knjezow Sokoła Ralbicy/Hórki w Ralbičanskej sportowni njehodźi so dźensa přewjesć, dokelž su turněrowy nawoda a sudnikaj kaž tež korčmar zadźěwani. Sokoljo chcedźa jón hakle pjatk, 4. měrca, wot 18 hodź. zarjadować.

Ryćer startuje w Dortmundźe

Serbja wokoło Dortmunda a dalši zajimcy móža 20. a 21. februara w Dortmundźe němske mišterstwa haloweje lochkoatletiki w starobnej klasy U 20 sćěhować. Ze staflu 4x200m startuje tam Šunowčan Marko Ryćer.

Hraja wo pokal CDU

Sobotu, 27. februara, přeprošeja politikarjo Marja Michałkowa kaž tež Frank Hirche a Alojs Mikławšk zhromadnje z Młodej uniju Budyšin na 7. koparski turněr za młodźinske mustwa. Tón budźe we Worklečanskej ćěłozwučowarni wot 10 do 16 hodź. Hrać budu z wrotarjom a třomi pólnymi hrajerjemi.

Koparske dypkowe hry

20.02. 14:00 Kulow – Póst Budyšin

20.02. 14:00 Ćisk – Rakecy

20.02. 14:00 Ottendorf – Mar. hwězda

21.02. 10:30 Hory – Chrósćicy

21.02. 12:00 Ralbicy II – N. Hrabowka

21.02. 13:30 Budissa Budyšin – Zwickau

21.02. 14:00 Ralbicy – Großröhrsdorf

21.02. 14:00 Radwor – Póst Budyšin II

21.02. 14:00 Njebjelčicy – Arnsdorf

Blidotenisowe dypkowe hry

18.02. 19:30 Póst Budyšin – Worklecy II

FC Energija połsta lět

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Tak prawje so wuslědki k połstatym narodninam koparskeho kluba Energije Choćebuz njehodźa. Přećiwo Fortunje Köln hrajachu Łužičenjo doma 0:0, z Osnabrücka wróćichu so ze samsnym wuslědkom a njedźelu podležachu doma samo 1:2 přećiwo Stuttgartskim kickeram. Jenož jubilejne swjedźenske zarjadowanje, kotrež wotmě so w Statnym dźiwa­dle Choćebuz, je tróšku měra a spokojnosće do zjednoćenstwa přinjesło. Jako wuběrneho bywšeho hrajerja w rjadach FC Energije wuznamjenichu tam Detlefa Irrganga, kotrehož wrota wjedźechu w meji 1997 k postupej do druheje ligi Němskeje. Tež Eduard Geyer bu za swój žiwjenski skutk wuznamjenjeny. Dźesać a poł lěta bě wón z Energiju po puću. Wusahowacy bě wězo postup do prěnjeje zwjazkoweje ligi w lěće 2000. Po tym hraješe Energija tři lěta w koncerće najlěpšich koparskich mustwow Němskeje. W oktobrje 2000 poradźi so jej legendarne dobyće 1:0 doma přećiwo FC Bayernej Mnichow, a tónle wuspěch přećiwo Bayeram w měrcu 2008 so hišće raz zešlachći. W dalšej dobje přisłušnosće k zwjazkowej koparskej lize wot lěta 2006 do 2009 přewinychu Choćebuženjo Bayerow z 2:0.

Mjez prěnimi pjećomi dojěł

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:
Malyn Wićaz (druhi wotlěwa), šuler Serbskeho gymnazija Budyšin a sportowc zjednoćenstwa Budyšin-sewjer, je pjaty najlěpši spěšnosankowar w starobnej klasy C cyłeje­ Němskeje. Sakski mišter wubědźowaše so na sankowanišću w Königsseeju přećiwo 38 spěšnosankowarjam lětnika 2004 z cyłeje Němskeje. Z krajnej staflu Sakskeje wubědźi sej Malyn bronzowu medalju. Foto: Danny Wićaz

Kanterowe dobyće

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– Postup Großharthau 7:0 (4:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl, Czapik, Škoda, Hawš, Peschmann, Langer, Bělk, P. Schmidt, Pakoßnick, Jurš

K zazběhej druheje połserije je w Pančicach koparske mustwo Postupa Großharthau nastupiło – cyłk z delnjeje połojcy tabulki. Domjacy njetrjebachu tuž wulce wo poražce abo remisu rozmyslować. Woni tež furioznje započachu. Lukas Langner měješe prěnju móžnosć (2.). Krótko po tym poradźi so Křesćanej Bělkej nawjedowanje 1:0 (4.), a to po rjanej kombinaciji mjez Jakobom Pakoßni­ckom a Dawidom Juršom. W spočatnej fazy hry nadźěłachu sej hosćo někotre móžnosće. Stajnje pak bě wrotar ST Marijineje hwězdy Oliver Schmidt na městnje. Najpozdźišo srjedź prěnjeho połčasa pak Postup hižo sobu hrać njemóžeše. Wotnětka měješe hosćićel wšu swobodu. 2:0 (27.) poradźi so Paulej Schmidtej z hłowu a 3:0 (31.) krótko po tym Dawidej Juršej, kiž tež štwórte wrota (44.) docpě. Krótko do přestawki nasta w šěsnatce hosći tohuwabohu. Jurš bě tule jenički akter z prawym přehladom.

Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc je tučasnje w kónčnej fazy přihotowanskeho časa na druhu połseriju hrajneje doby 2015/2016. Po wjacorych testowych partijach so za mustwo, w kotrymž hrajetaj mjez druhim Serbaj Patrik Woko a Feliks Hrjehor, sobotu druha połserija zahaji. Jednota nastupi pola BSC Freiberga.

Do treningowych wobsahow słuša tež trening koordinacije, ćělneje stability a muskulatury. Zwučowanja tyja wosebje tomu, zadźěwać zranjenjam. Tele treningowe jednotki přewjeduja koparjo pod nawodom Tadeja Cyža často w Kamjenskim sportowym centrumje Tomogara. Tam maja nimo wšelakorych nastrojow tež wulku gymnastisku rumnosć k dispoziciji. Dotal je přihotowanski program bjez wulkich ćežow a zranjenjow wotběžał. Tadej Cyž

Wuslědki (17.02.16)

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Großröhrsdorf II – Haselbachtal 1:2 (0:1)

Arnsdorf – Wóslink/Skaskow 3:0 (1:0)

Sepicy – Ottendorf/Liegau 1:2 (0:1)

Marijina hwězda – Großharthau 7:0 (4:0)

Hlinowc – Frankenthal 0:3 (0:1)

1. Ottendorf/Liegau 14 40  :  12 38

2. Frankenthal 14 43  :  21 34

3. Arnsdorf 14 39  :  12 31

4. Marijina hwězda 14 54  :  29 27

5. Großnaundorf 13 42  :  20 23

6. Großröhrsdorf II 14 29  :  20 23

7. Sepicy 14 39  :  35 22

8. Njebjelčicy 13 25  :  25 16

9. Hlinowc 14 26  :  30 16

10. Haselbachtal 14 31  :  40 16

11. Němske Pazlicy 13 15  :  30 12

12. Großharthau 14 15  :  46 7

13. Wóslink/Skaskow 14 19  :  47 5

Zapadołužiski koparski zwjazk je po lońšej premjerje tež lětsa zaso tak mjenowany Futsal-cup wuhrał. To je halowa kopańca z bulom, kotryž ma hinaše kajkosće. Tón jara njeskaka a je pomałši. W starobnej klasy młodźina C dobychu koparjo HZ Bukecy/Kubšicy a pola młodźiny B ST Weixdorf. Foto: Jörg Stephan

Z disciplinu wuspěch žnjeli

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

ST Załom

– ST 1922 Radwor 2:3 (1:1)

Zestawa hosći: Wróbl – Zähr, Grubert, Šěrak, Karwin, Šram, Winar, Buša, Wjeńka, Omran, Müller

Kaž hižo w hrě přećiwo Wósporskim koparjam dyrbješe so hóstny trenar Pětr Bejmak zaso tójšto hrajerjow wzdać. Studenća maja tučasnje pruwowanja a pobrachuja. Krótko do tuteje partije bě so tež hišće Stephan Henke zranił, a problem z ličbu hrajerjow so hišće powjetši. Krótkodobnje pak Jens Grubert a Axel Müller z druheho mustwa wupomhaštaj, tak zo móžachu Radworčenjo z jědnaćomi nastupić. Taktisce nastajichu so woni defensiwnišo a spytachu najprjedy nulu dźeržeć.

Domjacy startowachu jara spěšnje do hry. Přeco zaso dyrbještaj Johannes Zähr a Fabian Šěrak nadběham zadźěwać. Hačrunjež hosćićel hru jasnje postajowaše, njewuhra sej móžnosće, kotrež móhli k wrotam wjesć. W 34. min. potom šok za njeho: Z prěnim dobrym nadběhom docpě ST Radwor 0:1. Nico Buša bě Franca Winarja pósłał. Před wrotami suny Winar bul prěki k sobu běžacemu Abdullahej Omranej, kiž njeměješe žane ćeže, bul z krótkeje distancy do saka třělić. Krótko do přestawki Załomjenjo wurunachu (42.).

Stara garda mocy měriła

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Poprawom wobdźěleš so jako starši kopar jenož na jednym halowym turněrje. Hrajerjo Sokoła Ralbicy/Hórki pak sobotu hnydom k dwěmaj turněromaj nastupichu – we Wojerecach a Kulowje. Zo pak so wonej časowje prěkowaštej, njebě zamołwitym zwoprědka jasne.

Dopołdnja w dźesaćich zahaji so halowy koparski turněr, we Wojerecach wuhotowany a zarjadowany wot tamnišeho ST 1919. Pjeć cyłkow tam nastupi. Prěnju partiju Sokoljo přećiwo koparjam z Chuseje (Kausche) 0:1 přěhrachu. Lěpje hraješe so jim přećiwo hosćićelej a faworitej turněra. Maik Brězan docpě nawjedowanje, domjacy pak hišće wurunachu. Tež w hrě z Rakečanami docpěchu Sokoljo jenož remis. Po tym zo běchu w zastatku byli, zwjertnychu hru přez Gregora Obsta a Markusa Žura. Tola w poslednjej minuće přećiwnik wuruna. Po tutej partiji dyrbješe wrotar Roman Mjetaš-Wowčer do Kulowa chwatać, dokelž wubědźowachu so tam wot 13 hodź. wo pokal Kulowskeje piwarnje. Maik Brězan smaleše z awtom do Budyšina na hru prěnjeho mustwa Sokoła. Po poražce 0:1 přećiwo Grodkej a po dobyću 2:0 přećiwo mustwu Lok Wojerecy wobsadźichu Sokoljo pjate městno.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND