Wokrjesne halowe mišterstwa žonow je Zapadołužiski koparski zwjazk w sportowni Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija z wosom mustwami přewjedł.

Předkoło wuhrachu w dwěmaj skupi­nomaj, a přihladowarjo dožiwichu wjele rjanych hrow z tójšto wrotami. Prěnje połfinale doby pozdźiši mišter SSV Langburkersdorf přećiwo Hnašecam-Dobruši 1:0, druhe połfinale Liegau-Augustusbad přećiwo Hlinowcej.

Zaměstnjenske duele skónčichu so takle:­ hra wo 7. městno Zeleno-běłe Bukecy – TSV 1859 Wjernarjecy 0:1

hra wo 5. městno Wojerowski FC – ST Nadrózna Hrabowka 5:2

małe finale ST Hnašecy-Dobruša – Hlinowski SC 2:1

finale SSV Langburkersdorf – SV Liegau-Augustusbad 2:0. Werner Müller

Kónčna tabulka

1. SSV Langburkersdorf

2. SV Liegau-Augustusbad

3. ST Hnašecy-Dobruša

4. Hlinowski SC

5. Wojerowski FC

6. ST Nadrózna Hrabowka

7. TSV 1859 Wjernarjecy

8. Zeleno-běłe Bukecy

Koparski dorost so wubědźował

wutora, 15. januara 2019 spisane wot:
Njedźelu wubědźowaše so šěsć dorostowych koparskich mustwow w předkole wokrjes­nych halowych mišterstwow. Na turněrje w Budyskej Daimlerowej hali hraja­chu cyłki po principje „kóždy přećiwo kóždemu“, a to stajnje dźesać mjeńšin. Znowa­ přesadźi so młodźina E Sportoweho towarstwa 1922 Radwor jako dobyćer. Tak je wona kwalifikowana za mjezykoło, kotrež budźe njedźelu, 27. januara, w Za­łomju. Druhe městno wobsadźichu młodźi koparjo Rakečanskeho ST. Tež woni su tak ko­ło dale. Foto: Sylwija Wjeselina

Prěnju testowu hru přěhrali

wutora, 15. januara 2019 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– AC Sparta Praha 0:2 (0:1)

Po napinacym treningowym tydźenju je FC Energija Choćebuz přećiwo AC Sparće Praha testowu hru přewjedła. Tučasny pjaty 1. čěskeje ligi duel přećiwo třećemu ligistej z Němskeje jasnje dominowaše, tež tohodla, dokelž njeměješe Energija wjacorych wustojnych koparjow zranjenja dla k dispoziciji. Tuchwilu pobra­chuja jej Fabio Viteritti, Daniel Stanese, Marcello de Freitas, Maximilian Zimmer a Tim Kruse. A wot trenarja Clausa-Die­tera Wollitza kruće zaplanowany hrajer U 19 Niklas Geiser bě so tež hišće wotzjewił. Přiwšěm so Choćebužanam poradźi dwaj kompletnej teamaj na hrajnišćo pósłać­ w kotrymajž bě tež tójšto doro­stowych talentow.

W prěnim połčasu njemě­jachu domjacy před 2 527 přihladowarjemi docyła ža­nu­ šansu, po přestawce běchu wot­zam­knjenja přenjedokładne. Z Liridonom Voca­jom prezentowaše so w rjadach FC Energije proband. 25lětny z němsko-albanskim staćanstwom měješe hač do lěća zrěčenje pola Čerwjeno-běłych Erfurt. Nětko chcedźa rozsudźić, hač dóstanje zrěčenje z FCE. Georg Zielonkowski

Minjenu sobotu je Sportowa jednotka Njebjelčicy we Worklečanskej sportowni koparske turněry młodźiny F, E a D přewjedła. W kóždej starobnej klasy nastupi pjeć cyłkow. Wone wubědźo­wa­chu so w modusu kóždy přećiwo kóždemu.

Hłowny organizator bě Krystof Šejda, trenar Njebjelčanskeje młodźiny E. Wulki dźak jemu a wšitkim pomocnikam, kotřiž su so wo wotběh, zastaranje a cyłkownu organizaciju starali.

Na prěnim turněrje wojowachu najmłódše koparki a najmłódši koparjo wo pokale a medalje. Po napjatych partijach a mnohich wrotach zawěsći sej Ralbi­čanska młodźina F z dźesać dypkami suwerene 1. městno. Slědowaštej mustwje z Chrósćic a Sportoweje jednotki Nje­bjel­čicy. Štwórte městno dźě­lachu sej Pan­čičenjo zhromadnje z druhim zastup­nistwom Njebjelčanow. Jako najlěpšeho hrajerja wuzwolichu přihladowarjo Fredericka Langu z dobyćerskeho Ralbičanskeho mustwa.

Terminy dumperowcow za wubědźowanja steja

wutora, 15. januara 2019 spisane wot:

Tež lětsa budu zaso Němske dumperowe mišterstwa, a to po zwučenym wašnju na pjeć wšelakich městnach:

28. apryla  Adelsdorf

2. junija Bad Freienwalde

13. julija  Baćoń

31. awgusta  Drjowk

29. septembra Hórki

Wuslědki (15.01.19)

wutora, 15. januara 2019 spisane wot:

Tabulki koparskeho dorosta

młodźina B, wokrjesna liga-stafla I

1. HZ Radwor/Wulka Dubr. 7 28 : 4 19

2. ST Horni kraj Sprjewja 7 23 : 4 15

3. Póst Germania Budyšin 7 31 : 6 14

4. HZ Bukecy/Kubšicy/

TSV Wóspork/Hrodźišćo 6 18 : 17 8

5. HZ Huska/Hodźij/Palow 7 13 : 29 7

6. HZ Załom/Wopaka/Wjern. 7 11 : 31 4

7. ST Hnašecy-Dobruša 5 4 : 19 3

8. SZ Wjelećin 6 4 : 22 3

młodźina B, wokrjesna liga-stafla II

1. TSV Połčnica 8 59 : 9 24

2. SC Großröhrsdorf II 8 36 : 11 19

3. FV Ottendorf-Okrilla  8 27 : 14 16

4. ST Kinspork/Łužnica 8 21 : 16 14

5. Hermsdorfske KT 8 16 : 22 9

6. Großnaundorf/Lomnitz 8 14 : 30 9

7. Arnsdorfske KT 8 24 : 37 6

8. FSV Bretnig-Hauswalde 8 15 : 32 5

9. SV Liegau-Augustusbad 8 9 : 50 3

młodźina B, wokrjesna liga-stafla III

1. HZ Kamjenc/Biskopicy 7 75 : 6 19

2. HZ Běła-Cunnersdorf/Natwar Němske  Pazlicy 7 37 : 15 15

3. HZ Ćisk/Hory/

HZ Łaz/Běły Chołmc 7 28 : 19 14

4. HZ Jězorina 7 28 : 24 12

5. SV Haselbachtal  7 20 : 31 6

6. HZ Marijina hwězda/SJ Njebjelčicy 

 7 13 : 41 6

7. TSV Połčnica 7 11 : 31 4

8. Zeleno-běli Sepicy 7 19 : 64 4

Dwanatkarjo SGB abi-cup dobyli

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

W napjatym finalu abi-cupa přesadźichu so mikswolejbulisća 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) z 2:1 přećiwo jědnatkarjam SGB mjez wosom­ startowacymi cyłkami.

Druhi raz přewjedźechu wolejbulisća 11. a 12. lětnika Budyskich gymna­zijow kaž tež Powołanskeje šule za techniku a hospodarstwo w tamnišej sportowni abi-cup z měšanymi mustwami. Wurisanje wosom cyłkow, wobstejacych z dweju holcow a štyrjoch hólcow, skónči so z dominancu serbskich šulerjow.

Dwanatkarjo kaž tež jědnatkarjo SGB dobychu wšitke tři partije w swojimaj staflomaj a wuhrachu w finalu swojeho do­by­ćerja. Wot prěnjeje hač k posled­njej akciji­ bě hra wurunana a jara powabliwa. W prěnjej sadźbje běchu ći młódši z 15:12 wuspěšni a ze samsnym rezultatom dwanatkarjo w druhej. Woni na­wje­do­wachu w rozsudnym přechodźe hižo ze 14:10, ale jědnatkarjo so wobarachu a na 13:14 skrótšichu. W napjatej fazy poradźi so přichodnym abiturientam trěbny dypk technisce wurjadneje partije k cyłkownemu dobyću.

Wuslědki předkoła:

Hory – Bretnig/Hauswalde      3:1

Němske Pazlicy – Mały Wjelkow     7:1

Wojerecy – Ćisk II      2:1

Ralbicy/Hórki – Wóslink/Skaskow   2:5

Hory – Wojerecy      2:3

Němske Pazlicy – Ralbicy/Hórki     3:5

Ćisk II – Bretnig/Hauswalde      0:2

Wóslink/Skaskow – Mały Wjelkow   4:2

Bretnig/Hauswalde – Wojerecy     1:2

Mały Wjelkow – Ralbicy/Hórki     0:7

Ćisk II – Hory      1:3

Wóslink/Skaskow – Němske Pazlicy   1:3

połfinale:

Wojerecy – Němske Pazlicy      0:1

Hory – Ralbicy/Hórki      2:0

hra wo 3. městno:

Wojerecy – Ralbicy/Hórki      4:2

finale:

Němske Pazlicy – Hory      3:2


Hižo tójšto lět přewjeduje Zapadołužiski koparski zwjazk w januarje tak mjeno­wany RB-cup w hali, na kotrymž smě so wosom mustwow wobdźělić. Prěni raz přizjewił je so tónraz za turněr tež Sokoł Ralbicy/Hórki.

Awtor dźensa

Toni Ryćer

W našim dźensnišim hektiskim žiwjenju wažu sebi měr a ćišinu w delanskej domiznje. Štó dźě dyrbjał so do Šunowa zabłudźić? Nimo derje hladanych statokow nimaš tu žadyn wobchod, ani šulu, pěstowarnju abo lěkarja. A internet dračuje so ze směšnymi 800 bitami. Jenički wšědny přemysłowy serwis poskića Langec frizerka. Powěda so, zo dóstanješ tam w čakarni tež šalku kofeja. Chceš-li pak k frizerej, trjebaš włosy za třihanje, a te ja nimam. Narunać pak njeda so měr w našej wsy, tež hdyž wobkedź­buju rosćacy wobchad wosebje kónc tydźenja na dróhach. Bohužel su to zwjetša awta hladanskich słužbow.

Sport (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Koparske mišterstwa žonow

Jutře, sobotu, wot 9 do 14 hodź. wubědźuje so wosom holčich koparskich mustwow w Kamjenskej sportowni při lětanišću wo halowe wokrjesne mišterstwa. Hrać budu w modusu „Kóždy přećiwo kóždemu“, a to stajnje dźesać mjeńšin.

Jutře RB-cup w Kamjencu

Zapadołužiski koparski zwjazk zarja­duje jutře, 12. januara, w sportowni při Kamjenskim lětanišću halowy koparski turněr RB-cup. Tež Sokoł Ralbicy/Hórki je prěni raz mustwo muži za turněr přizjewił. Hrate budźe wot 15 hodź. w dwěmaj skupinomaj.

Testowe koparske hry

Po hodownej a nowolětnej přestawce su wyšoklasowe mustwa zaso trenować započeli a sej w přichodnych tydźenjach wjacore testowe hry dojednali. Tak změje FC Energija Choćebuz jutře w 14 hodź. z AC Spartu Praha najatraktiwnišeho přećiwnika w Stadionje přećelstwa. Dalše testowe partije:

19.01. 11:00  Dyn. Drježdźany U19 – 

  Budissa Budyšin

19.01. 11:00  Jednota Kamjenc –

  Módro-běli Kulow

19.01. 14:00  FC Energija Choćebuz –     1. FC Magdeburg

Prěnje a druhe mustwo wonka

Wolejbulisća Viktorije Worklecy hraja jutře za tydźeń w halomaj přećiwnika, a to we Wojerecach a Niederoderwitzu.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND