Młodźi lochkoatleća wuspěšni

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Minjeny pjatk a sobotu zetkachu so młodźi sportowcy w Budyšinje, zo bychu swojich najlěpšich na wokrjesnej spartakiadźe w lochkoatletice pytali. Hačkuli běchu wonkowne wuměnjenja optimalne, běše wobdźělenje lětsa słabše, štož bě trochu škoda za organizowace towarstwo OSLV Budyšin.

Najwuspěšniši zběraćel medaljow běše Elias Kummer (M10) ze Serbskeje zakładneje šule. Elias wubědźi sej hnydom pjeć złotych a jednu bronzowu medalju: Hodźeše-li so hišće prěnja w stafli 4x50m (30,80 sek) snadneje konkurency dla poměrnje lochko docpěć, pokaza wón w jednotliwych disciplinach zdźěla wusahowace wukony. W sprinće na 50 m doběhny z wuběrnym časom 7,96 sek. Najkedźbyhódniši wukon běše jeho dalokoskok, hdźež by ze swojimi 4,15 m samo pola dwě lěće staršich sportowcow na podest skočił. Tež na 60 m přez płótki (10,90 sek) a na 800 m (2:55,44 min) jeho nichtó njepřewiny, jeničce w mjetanju bula (31,50 m) běštaj dwaj lěpšej.

Zamołwići sportoweho towarstwa Budissa­ Budyšin su zašłe tydźenje tójšto dźěła měli. Na jednej stronje je wjele hrajerjow regionalneho koparskeho ligista wopušćiło, na tamnej stronje je tójšto nowych koparjow w sprjewi­nym měsće nowe zrěčenje podpisało. Kilian Hrjehor je raz wo wšěch při­chadach a wotchadach přehlad zestajał:

Přichady Budissy Budyšin:

Josef Němec/Hornja Łužica Neugersdorf

Jiří Šisler/Hornja Łužica Neugersdorf

Paul Milde/Union Fürstenwalde

Norman Kloß/Dynamo Drježdźany U19

Josef Müller/Dynamo Drježdźany U19

Martin Krásný/Loko Vltavín

Daniel Hänsch/VFC Plauen

Max Hermann/1. FC Magdeburg U19

Patrick Baudis/1. FC Magdeburg U19

Wotchady Budissy Budyšin:

Max Fröhlich/Hornja Łužica Neugersdorf

Chris Reher/Viktoria Berlin

Jakub Jakubov/Berlinski AK

Alexander Jakubov/njeznate

Florian Hansch/Kamjeničanski FC

Ezequiel Rosendo/njeznate

Felix Kunert/njeznate

Pavel Čermák/njeznate

Philip Heineccius/njeznate

Spěšne nawjedowanje a kónčne dobyće

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– SC Großröhrsdorf II 4:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Deleńk, Haška, Hanuza, Cyž, Hrjehor, Šołta (63. Kubaš), Hommel, Korjeńk (70. Lejnart), Čornak (56. Ričel)

Toulouse. Španiska, zakitowarka pokala, je wčera w prěnjej hrě dnja zbožowne, za to pak zasłužene dobyće 1:0 (0:0) přećiwo narodnej koparskej wubrance Čěskeje swjećiła. Wot wšeho spočatka běchu Španičenjo lěpše mustwo, štož je ze statistikow jasnje spóznać. Čěska škitna murja měješe hač do 87. mjenšiny zbožo a prědku někotre dobre składnosće přećiwo hewak jasnje lěpšemu přećiwnikej. Hakle krótko do kónca wolóži Pique Španisku z hłójčku, jako superflanku superstara Iniesty (87.) přetwori. Wrotar čěskeje wubranki Petr Čech njeměješe žanu šansu, bul wotwobarać. Krótka přidatna info hišće k čěskemu hrajerjej Tomášej Rosickemu, kotryž hraje za FC Arsenal w jendźelskej Premiere League. Rosický bě w minjenej sezonje zranjenja dla za Arsenal cyłkownje jenož 19 mjeńšin hrał, wčera w Toulousu samo 80 wjace. Dalši superstar měješe potom w druhej hrě dnja swój wustup w prěnjej hrě skupiny E. W duelu Šwedska přećiwo Irskej běchu wšitke woči na Zlatana Ibrahimowića wusměrjene. Šwedska běše jasna faworitka. Irska pak dopokaza, zo móže so hra tež bjez wulkeho superstara wuspěšnje přewjesć a dirigować.

W krajnym finalu beachvolleyballa starobneje skupiny IV (5. do 7. lětnik) wurisanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w Drježdźanach přěhrachu holcy a hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) rozsudnu třeću sadźbu přećiwo Wyšej šuli Mišno-Triebischtal a wobsadźichu tuž njedźakowne 4. městno na turněrje.

Widźał, słyšał, napisał (13.06.16)

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Třeće dobyće za sobu swjećili

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

ST Lubuš

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 1:2 (0:0)

Zestawa hosći: Cyž – Matka, Bjeńš, Bogusz, Kobalc, Materna, Zynda, Šwejda, Jakubaš, Kurjat, Šmit

Druhe mustwo Sokoła dyrbješe sobotu popołdnju w Lubušu nastupić. Sokoljo dojědźechu sej tam ze sebjewědomjom a chcychu tu znajmjeńša jónu dypkować. Wot spočatka spytaštej wobě mustwje z dołhimi bulemi swojich nadběhowarjow docpěć, stajnje pak bě škit spěšniši. Prěnja dobra składnosć skićeše so potom hóstnym hrajerjam. Spočatna rjana kombinacija docpě Kurjata, kiž třěli bul na krótki róžk. Wrotar pak z refleksom nawjedowanju Sokoła zadźěwa (10.). Dźesać mjeńšin pozdźišo wuspyta so Šmit z třělwu ze zdalenosće 14 metrow. Bul pak jemu hłupje wotskoči, tak zo jón prawje njetrjechi. Nětko přewzachu poněčim domjacy ceptar a wuhrachu sej tež dwě dobrej móžnosći, kotrejž pak wobě Cyž, kiž steješe po zranjenju zaso we wrotach, wulkotnje znješkódni. Stajnje spytachu koparjo z Lubuša z dołhimi bulemi swojich nadběhowarjow namakać, dokelž pytnychu, zo bě srjedźne polo Sokoła prosće přesylne a nimale kóždy dwubój doby.

Goldstern a Wenderoth na poziciji tři

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:
Seelitz. Pohonč Lukas Wenderoth je sej we wobłuku sakskich mišterstwow z walachom Goldsternom w Seelitzu w kategoriji jednopřežne zapřahi bronzowu medalju wudobył. SN

Zrudźace wobrazy

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:
Zaručić wěstotu měrniwych wopytowarjow europskich koparskich mišterstwow w Francoskej wopokazuje so jako jedyn z hłownych problemow. Horstka hooliganow dosaha, zo by so wobraz hrow wobškodźił. Hladajo na wone brutalne bijeńcy so čłowjek dźiwa, zo rěči so jenož wo někotrych zranjenych. Nimo toho so prašam, kak su bičcy najebać pječa najrazniše wěstotne naprawy pyrotechniku a druhe wěcy do stadiona přinjesć móhli. Mjeztym wěmy, zo njepřichadźeja woni jenož z Jendźelskeje a Ruskeje, ale tež z Němskeje. Tući so k tomu hišće z nacistiskej chorhoju a hitlerskim postrowom pokazuja. A tež z Drježdźan měrja so „fanojo“ na europske mišterstwa, kaž smy dźensa zhonili. Někotrych je policija wčera w Němskej zadźeržała a wróćo pósłała. Dyrbimy bohužel z dalšimi namócnosćemi ličić, dokelž tući ludźo kopańcy dla njepřijědu, ale jenož, zo bychu so bili. Marko Wjeńka

Europske mišterstwa so nimale měrnje zahajili

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Lille. Němska wubranka je swoju za­zběhowu hru na 15. koparskich europskich mišterstwach wčera wječor w Lille přećiwo Ukrainje 2:0 (1:0) dobyła. Po 1:0 (18.) přez hłójčkowany bul Shkodrana Mustafija pokazowaše wšitko na to, zo so tež třeća njedźelna hra z 1:0 skónči. W 90. min. pak bu dołho zranjeny kapitan Bastian Schweinsteiger zaměnjeny, mjeńšinje pozdźišo třěli wón 2:0.

15. europske koparske mišterstwa w Francoskej traja hač do 10. julija. W za­zběhowej partiji porazychu hosćićeljo Rumunsku pjatk wječor w stadionje Stade de France 2:1. Rumunojo, kotřiž móžachu zastatk z prěnjeho połčasa wurunać, bychu sej na kóždy pad dypk za­słužili. Minutu do kónca pak postara so Dimitri Payet z kasnymi wrotami wo 2:1 (89.). Wša Francoska bě po hrě zawěsće dwójce wolóžena.

Wo njetrjebawši njeměr postarachu so na druhim hrajnym dnju ruscy fanojo do hry, srjedź partije kaž tež po hrě Jendźelska–Ruska 1:1 (0:0). Před duelom je k wulkim krawalam dóšło, při kotrychž bu 35 ludźi zranjenych. Jedyn Jendźelčan bě so tak jara zranił, zo je přeco hišće w žiwjenskim straše.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND