Běhi a kolesowanje wuspěšnje zmištrowali

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Kóžde lěto w meji přeprošuje město Kamjenc­ na swój kćenjowy běh wokoło a na Pastwinu horu. Tak bě tež lětsa za kóž­deho wutrajnostneho sportowca něšto pódla – pak móžeše so na třoch běhanskich čarach mjez 1 a 15 km wubědźować, pak na horatej kolesowanskej čarje přez 50 abo 80 km z tamnymi napřemo honić, pak samo woboje kombi­nować a so w duatlonje wu­spytać. A dokelž je so lětsa tež wjedro wot swojeje najlěpšeje strony pokazało, smědźachu zarjadowarjo z tójšto wobdźělnikami ličić.

Wuslědki (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Kopańca, krajna liga

Hohenstein-E. – FC Grimma 2:1 (1:0)

BSC Freiberg – BSG Chemija 0:2 (0:1)

čoło tabulki

1. FC International 24 53 : 26 51

2. Biskopicy 24 40 : 18 49

3. BSG Chemija 24 44 : 20 48

4. FC Eilenburg 24 41 : 21 47

krajna klasa

Mužakow – Drježdźanski SC 3:1 (1:1)

1. Mužakow 21 50 : 29 43

2. Budissa Bautzen II 20 42 : 29 38

3. Laubegast 20 33 : 33 35

4. Budestecy 20 33 : 32 34

5. Niska 20 38 : 27 31

6. Radebeul 20 43 : 33 31

7. Nowosólc-Hródk 20 34 : 32 31

8. Zschachwitz 20 42 : 33 30

9. Nowe Město 20 23 : 24 27

10. Weixdorf 20 33 : 35 20

11. SC Borea 20 33 : 36 19

12. Rakecy 20 18 : 35 19

13. Drježdźanski SC 21 28 : 33 18

14. Cossebaude 20 15 : 54 14

wokrjesny pokal

ST Budyšin – Kulow 1:5  (1:2)

Kumwałd – Großröhrsdorf3:5 (1:0)

Rakecy II – Kinspork 1:3 (0:2)

SG Großnaundorf – Wjelećin 3:0 (2:0)

Z wukonom njespokojom

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

ST Kinspork/Łužnica

– SJ Njebjelčicy 5:0 (1:0)

Zestawa hosći: D. Ričel – Pawlik, Hoier, Hanuza, Šołta, Dubaw, Hrjehor, Mjechela, C. Ričel, F. Ričel, Janca (51. Kral)

Njebjelčanscy koparjo njemóža tučasnje na dobre wukony nawjazać, kotrež bě­chu spočatk druheje połserije poka­zali. To ma zawěsće wšelakore přičiny. Tak je nětko přećiwo Kinsporkej/Łužnicy hnydom pjeć stajnych hrajerjow pobrachowało, Lejnart a Cyž zranjenja dla. Tak klaca zdobom na trěbnej konstantnosći w mustwowej zestawje.

Prěnja třećina nimo

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:
Njedźelu, 17. meje, wuhraje swětowy lodohokejowy zwjazk w čěskej stolicy finale swětowych lodohojekowych mišterstwow 2015. Spočatk měsaca zahajene přewjeduja je tuchwi­lu w Praze a Ostravje. Prěnja třećina mišterstwow je tuž hižo nimo, dalšej slědu­jetej. Minjenu njedźelu bě sej tež ducent serbskich lodohokejowych entu­ziastow hrě skupiny A Kanada – Němska 10:0 a Francoska – Šwicarska 1:3 wobhla­dała. Prěni štyrjo w tabulkomaj kwalifikuja so za štwórćfinalne hry, kotrež budu potom wot štwórtka, 14. meje. Foto: Jörg Stephan

Wuslědki (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Dotalne wuslědki swětowych lodohokejowych mišterstwow 2015

skupina A: Kanada – Letiska 6:1, Čěska – Šwedska 5:6, Šwicarska – Awstriska 3:4, Francoska – Němska 1:2, Letiska – Čěska 2:4, Awstriska – Šwedska 1:6, Kanada – Němska 10:0, Francoska – Šwicarska 1:3, Letiska – Šwedska 1:8, Kanada – Čěska 6:3, Šwicarska – Němska 1:0, Awstriska – Francoska 2:0

1 Kanada 3 22 : 4 9

2 Šwedska 3 20 : 7 8

3 Šwicarska 3 7 : 5 7

4 Čěska 3 12 : 14 4

5 Němska 3 2 : 12 3

6 Francoska 3 4 : 5 3

7 Awstriska 3 5 : 11 2

8 Letiska 3 4 : 18 0

skupina B: USA – Finska 5:1, Ruska – Norwegska 6:2, Słowakska – Danska 4:3, Běłoruska – Słowjenska 4:2, Norwegska – USA 1:2, Ruska – Słowjenska 5:3, Běłoruska – Słowakska 1:2, Danska – Finska 0:3, Ruska – USA 2:4, Norwegska– Finska 0:5, Danska – Běłoruska 1:5, Słowakska – Słowjenska 3:1; čoło tabulki:

1 USA 3 11 : 4 9

2 Słowakska 3 9 : 5 7

3 Běłoruska 3 10 : 5 7

Lejnjanscy dumperowcy su minjenu njedźelu w sakskim Adelsdorfje dosć derje do sezony 2015 startowali. Zawěsće pak běchu sej wjace předewzali. Najlěpši ze skupiny na wobrazu bě Křesćan Grutka (čisło 19). Wón bu třeći a dósta za to 16 dypkow w hódno­ćenskej tabulce. Amtěrowacy němski dumperowy mišter Filip Kral (čisło 23) ze 7. městnom zawěsće spokojom njebě. Dalše wurisa­nje lěta budźe 28. junija w braniborskim Mildenbergu. Foto: Siegbert Grutka

Trenar Šnajder njespokojom był

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

HZ Hórnikecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 1:1 (1:1)

Zestawa hosći: Měškank – M. Matka, Šěn, Kobalc, Bogusz, Woko, T. Matka, Róbl (89. Serbin), Budar, Cyž (46. J. Matka), Kurjat

Koparska rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki njenastupi we wonkownej hrě z optimalnej zestawu. Zranjenjow dla tójšto hrajerjow falowaše. Přećiwniske domjace mustwo měješe samsne problemy. Při optimalnych wuměnjenjach mějachu ho­sćićeljo optimalny start (10.). Wólny kop zadyri njedźeržomnje w Měškan­kowych wrotach. Chowancy delanskeje trenarskeje dwójki Šnajder/Zynda skom­dźichu žadanu taktiku přesadźić. Počasu so hra změrowa a wotměwaše so mjez šěsnatkomaj. Niwow pak běše jara sła­by. Hosćo njenamakachu prawy hrajny system, zo bychu ćišć wukonjeli. Hakle krótko do změny zaknihowachu woni wjacore šansy. Jedna wjedźeše k wuru­nanju (40.). Wróblowy třěleny wólny kop docpě w centrumje stejaceho Kobalca, a tón njewostaji wrotarjej přećiwnika Scheunerej žanu­ šansu.

Powědanja wokoło Jakubova

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Wón je jedyn z najlěpšich wrotarjow regio­nalneje koparskeje ligi a pola druhich koparskich towarstwow zawěsće tež chětro požadany – stajny wrotar Budissy Budyšin Jakub Jakubov. Minjene dny bě wo tym rěč, zo chcetej rodźeneho Słowaka pječa Holstein Kiel, ale tež Dyna­mo Drježdźany angažować. Hans­peter Benad je so za Serbske Nowiny z móžnym wotchadom sympatiskeho hrajerja zaběrał a so z nim rozmołwjał.

Minjeny pjatk sće Budissy Budyšin z wotwobaranej jědnatku dypk wuchował. Sće z nim přiwšěm spokojom?

J. Jakubov: Hru byštej wobaj cyłkaj dobyć móhłoj, dokelž měještej za to móžnosće – my w prěnim, přećiwnik w druhim połčasu. Myslu sej, zo su po partiji wšitcy spokojom byli, je dźě zestupny bój hižo rozsudźeny.

Sće wrotar, kiž rady sobu hraje, daloko před swójskimi wrotami. To je tola strašne, kaž na přikład w Magdeburgu!

J. Jakubov: Haj, to je riziko. Zmylk w Magdeburgu pak njebě moja ofensiwna pozicija, w kotrejž běch před wrotami. Ně, z akciju spytach wrotam zadźěwać.

Sezona so nachila. Budźemy Was w nowej hrajnej dobje zaso we wrotach Budissy widźeć?

Serbskaj starteraj derje wobstałoj

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

42. Žitawske hórske běhi

Přewšo woblubowany Žitawski hórski běh kónc apryla wotmě so hižo 42. raz. Na štyrjoch hłownych distancach 4 km, 7,5 km, 17 km a samo 35 km wubědźowaše so wjace hač 1 300 wobdźělnikow wot najmłódšich šulerjow hač k 80lět­nemu wuměnkarjej. Start a cil wšitkich běhow běštej w Olbersdorfskim sportowym centrumje njeposrědnje před Žitawskimi horami. Jednotliwe čary, wjeduce do tuteje rjaneje hórskeje krajiny po pře­wažnje lěsnych a pólnych pućach, běchu chětro naročne. Aktiwni běchu z nimale wšitkich zwjazkowych krajow Němskeje, šwarna ličba tež ze susodneje Pólskeje a Čěskeje.

Najwjace atletow měrješe swoju wutraj­nosć a spěšnosć na distancomaj 7,5 km (502 w cilu) a 17 km (418 w cilu). Na 4 km (272 w cilu) běštaj tež serbskaj starteraj z Budyšina pódla. Šuler Janoš­ Nuk (lětnik 2004) přeprěči cilowu liniju jako cyłkowny wosmy z 272 kontra­hen­tow w spěšnych 19:57 min.

W sta­rob­nej skupinje pod 12 lětami wubě­dźi sej z tymle časom wulkotne třeće měst­no na dobyćerskim podesće. Cyłkow­ny do­by­ćer na tutej distancy běše Julian Nitzsche (lětnik 2003, skupina pod 14) z Habrachćic w 19:14 min.

Startowa scena wčera na Jaworskej Kaponicy. Tamniše motocrossowe wubědźowanja ADAC MX masters wčera a sobotu je Belgičan Kevin Strijbos dominował a sej dobyće zawěsćił. Na motocrossowej čarje MC Jawory zličichu wobaj dnjej dohromady 8 500 přihladowarjow. Foto: Daniel Schäfer

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND