Sport (03.02.23)

pjatk, 03. februara 2023 spisane wot:

Stara garda w Delanach

Dźensa wječor wot 18 hodź. hraje w Ralbicach stara serbska koparska garda. Zarjadowar a wuhotowar budźe cyłk starych knjezow Sokoła Ralbicy/Hórki. Woni su sej mustwa Zeleno-běłych Hórki, ST Marijineje hwězdy, SJ Njebjelčicy a SJ Chrósćicy přeprosyli. Sami chcedźa Sokoljo dwaj cyłkaj stajić.

Wo pokal Domowiny

Serbscy Sokoljo třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow, pře­wjedu jutře, wot 9 hodź. 38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny. Na wurisanju wobdźěli so dwanaće wolejbulowych cyłkow, zakitowar pokala, Serbski dom, njeje so přizjewił.

Winowatostne koparske hry

Prěnje koparske mustwo ST Radwor ma njedźelu dypkowu hru nachwatać. Hrać budźe so w Budyšinje na kumštnym trawniku na Thrombergowej.

04.02.  13:30  SV Módro-běli Zorbau –

  Budissa Budyšin

05.02.  13:00  ST Radwor –

  ST Horni kraj-Sprjewja

Přihotowanske koparske hry

04.02. 09:30  FSV Budissa Budyšin –

  SJ Chrósćicy (młodź. A)

04.02.  14:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  HZ Wóslink/Skaskow

Dowolnosće w Jěžowje dóstać

Šulerske wolejbulowe mustwo starobneje klasy 4 (13 lět) Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy je wčera w Kamjencu regionalne finale w šulerskim wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“ dobyło. Z tym je so za krajne finale, kotrež budźe srjedź apryla w Grimmje, kwalifikowało. Cyłk wokoło sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka (stejo zady nalěwo) z Pěskec a kapitana Kiliana Cyža z Njebjelčic bě jenički zastupjer wjesneje šule. Šulerski cyłk holcow samsneje starobneje klasy Serbskeho gymnazija Budyšin wudoby sej bronzowu medalju. Foto: Křesćan Bejmak

Šansy njewužili

štwórtk, 02. februara 2023 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Krefeldske pinguiny 0:4

(0:1, 0:3, 0:0)

Tež na pjatku běchu Łužiske liški w lisćej jamje zaso za pukom honili, tola woni njedocpěchu žane wrota přećiwo Krefeldskim pinguinam a poćerpichu poražku 0:4. Do wuslědka hodźi so interpretować, zo wotběža partija chětro jednostronsce, štož pak cyle tak njetrjechi. Wšako mějachu Běłowodźenjo jara wjele dobrych wokomikow a swój podźěl na přewšo zabawnej mišterstwowej hrě. Dwě wěcy na kóncu wo rozdźělenju dypkow rozsudźištej. Mjeztym, zo so domjacy, we wuwostajenju najlěpšich móžnosćow za docpěće wrotow, jónu bóle pře­trjechichu, dowolichu woni hosćom, pře wjele třělwow z módreje linije, bjeztoho zo bychu swójski slot pod kontrolu měli. Wotfalšowana tarč a tři reeboundy rozsudźichu wo jasnym dobyćerju. Wrota za hosći docpěchu Marcel Müller, Victor Knaub a dwoje Dennis Miller. Kilian Hrjehor

Tabulka, lodohokej, DEL 2

1. EC Kassel Huskies  41104

2. ESV Kaufbeuren  4178

3. Ravensburg Towerstars 4274

4. Krefeldske pinguiny  4269

5. EC Bad Nauheim  4268

6. Lodowe lawy Drježdźany 4266

Zymske treningowe lěhwo w Čěskej přewjedli

štwórtk, 02. februara 2023 spisane wot:

Cyłkownje 14 hrajerjow Chróšćanskeho prěnjeho mustwa běchu minjeny kónc tydźenja zhromadnje z trenarjom Pavelom Runtom swoje zymske treningowe lěhwo w Čěskej přewjedli.

Po tym zo běchu koparjo štwórtk w Jablonecu přenocowali, podachu so nazajtra z ćahom do Pólskich Jakuszyc (Jakuszyce). Wot tamnišeho Delnjošleskeho sportoweho centra „Polana Jakuszycka“ wočakowaše jich něhdźe 35 kilometrow dołha čara do Bedřichova, hdźež běše zdobom kwartěr Chróšćanow za přichodnej dwaj dnjej. W minjenym času bě so w Jizerskich horinach mnoho sněžiło, tak zo běchu wuměnjenja za sněhakowanje na dołhich čarach powšitkownje dobre. Jenož jedyn mały wotrězk čary běše chětro zalodźeny, tak zo dyrbjachu koparjo tu swoje sněhaki do rukow wzać.

Nowy trenar w Ralbicach

srjeda, 01. februara 2023 spisane wot:

Tomaš Henčl je wot dźensnišeho nowy šeftrenar prěnjeho koparskeho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki. 58lětny Łušćan přewozmje delanski cyłk wot dotalneho trenarja Krystofa Gloxyna. Gloxyn bě napo­sledk w dwójnej funkciji – wrotar a nazwučowar wokrjesneho wyšeho ligista.

Tomašej Henčlej, kotryž bě z Ralbičanskimi Sokołami w sezonje 2016/2017 wokrjesny pokal dobył, budźetaj jako kotrenarjej Róžeńčan Matijas Šnajder a jako mustwowy nawoda Ralbičan Maik Brězan poboku. Jörg Stephan

Rjany dar za delanskich juniorow

srjeda, 01. februara 2023 spisane wot:
Młodźina E1 Sokoła Ralbicy/Hórki dósta njedawno wot Chróšćana Romana Wjesele rjane dešćowe kabaty. „Wjeselu so, zo móžu młodych, serbskich, wuspěšnych ko­parjow z Ralbic podpěrać a přeju jim tež za druhu połseriju, zo steja runje tak na słónčnym městnje tabulki“, tak młody ratar. Nimo rjanych jakow přepodaštaj prezident Dierk Šewc a nawoda juniorow Jurij Bjeńš młodym talentam medalije za sylny wukon w prěnim połlěće. Prjed hač zahaji so za delanskich bulkoparjow druha połserija, so trenarski trio Sebastian Měrš, Andre Debik a Marko Kuring tež hišće z małym prezentom pola Kubańkec mandźelskeju podźakowachu, wšako wonaj přez cyłe lěto trikoty wšěch Sokołskich mustwow wupłokataj. Foto: Jurij Bjeńš

Wuslědki (01.02.23)

srjeda, 01. februara 2023 spisane wot:

Kopańca, młodźina D,

młodźina D, wokrjesna liga stafla I

1. Budissa Budyšin III 9 52 : 14 19

2. Biskopičanske KT II 9 31 : 16 18

3. SJ Motor Kumwałd 9 27 : 15 17

4. ST Huska 7 36 : 20 16

5. ST Wulka Dubrawa 8 25 : 21 14

6. ST Wjelećin 8 16 : 15 12

7. HZ Postup Großharthau 8 19 : 18 10

8. ST Horni kraj-Sprjewja II 8 18 : 26 7

9. ST Radwor 9 11 : 42 5

10. TSV Wjernarjecy 9 10 : 58 2

młodźina D, wokrjesna liga stafla II

1. Natwar Němske Pazlicy 8 76 : 9 24

2. HZ Drohotka Ramnow 8 50 : 27 18

3. ST Marijina hwězda 8 32 : 12 16

4. SJ Njebjelčicy 8 22 : 26 11

5. Sokoł Ralbicy/Hórki II 8 42 : 24 9

6. Hlinowski SC  8 22 : 43 9

7. SJ Chrósćicy  6 16 : 20 6

8. ST Bischheim-Häslich 7 24 : 54 6

9. HZ Hlinowcske SC II 7 11 : 80 1

wokrjesna wyša liga

1. Póst Germania Budyšin 9 63 : 6 27

2. Wojerowski FC I 9 43 : 20 18

3. FSV Bretnig-Hauswalde 9 38 : 20 16

4. FV Ottendorf-Okrilla  9 23 : 27 15

5. Biskopičanske KT I 8 30 : 12 14

6. ST Horni kraj-Sprjewja 8 36 : 16 13

Jasna wěc w jednostronskim derbyju

wutora, 31. januara 2023 spisane wot:

Módro-běli Wojerecy –

Viktoria Worklecy 3:0

(25:11, 25:19, 25:17)

Zestawa hosći: Beno, Jakub a Ławrjenc Bobka, Marko Brězan, Clemens a Ludwig Eckert, Stephan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka a Šćěpan Wjeńka

Wažne tři dypki za Liški

wutora, 31. januara 2023 spisane wot:

EHC Freiburg –

Łužiske lodohokejowe liški 2:4

(2:2, 0:1, 0:1)

Prěnje žónske wolejbulowe zastupnistwo Viktorije Worklecy bě sej sobotu tydźenja znowa do Wojerec dojěło, zo by přećiwo druhemu w tabulce nastupiło. Kupoj/Nowa-Łuka rěkaše kontrahent štwórteho hrajneho dnja. Tutón bě Worklečankam hižo z dotalnych hrow přewšo znaty a tuž wědźachu zo njesmědźa domjacych podhódnoćić. Wolejbulistkam z Worklec poradźi so, hru suwerenje z 25:15, 25:10 a 26:24 dobyć. Dalše tři ličaki wutwarja předskok w tabulce. Z tym steja Worklečanki z dohromady 15 dypkami njeporažene na prěnim městnje tabulki. Foto: Tereza Wićazowa

nawěšk

nowostki LND