Wuslědki (07.07.22)

štwórtk, 07. julija 2022 spisane wot:

Kopańca, wyša liga mužojo

1. FC Čerwjeno-běli Erfurt 29 103 : 16 2,69

2. VfB 1921 Kśišow 29 72 : 34 2,00

3. VFC Plauen 29 61 : 25 2,00

4. Budissa Budyšin 30 74 : 59 1,70

5. SG Union Sandersdorf 30 48 : 33 1,53

6. FC Hornja Łužica

Neugersdorf 29 43 : 47 1,38

7. FC Jednota Wernigerode 29 49 : 54 1,38

8. VfL Halle 96 30 52 : 46 1,37

9. FC Jednota Rudolstadt 31 42 : 51 1,32

10. Biskopičanske KT 08 30 45 : 48 1,27

11. FC An der Fahner Höhe 30 32 : 44 1,23

12. FC Grimma 29 45 : 48 1,17

13. SV Módro-běli Zorbau 30 41 : 62 1,17

14. FSV Wacker Nordhausen 30 33 : 55 0,97

15. FC International Lipsk 29 43 : 76 0,97

16. SV 09 Arnstadt 29 31 : 73 0,72

17. FSV Martinroda 30 34 : 73 0,63

18. 1. FC Merseburg zg. 0 0 : 0 0,00

18. FC Carl Zeiss Jena II zg. 29 0 : 0 0,00

wokrjesna klasa, stafla 1

1. ST Bart 18 79 : 10 45

2. Post Germania

Budyšin II 18 78 : 23 45

3. ST Budyšin 18 50 : 13 39

4. HZ Horni kraj-

Sprjewja II 18 55 : 46 35

5. SG Steinigtwolmsdorf 18 77 : 29 34

6. ST Wjelećin II 18 56 : 31 33

7. ST Mały Wjelkow 18 41 : 62 27

8. HZ Wulka Dubrawa II/

Radwor II 18 23 : 62 18

9. HZ Hodźij II/Huska II 18 22 : 54 16

10. HZ Budyšink/

Malešecy II 18 23 : 45 14

11. TSV Wóspork/Hrodźišćo 18 19 : 75 5

12. HZ Wernarjecy II/

Wjazońca II 18 15 : 88 4

wokrjesna klasa, stafla 2

1. TSV Wachau II 17 77 : 23 43

2. Arnsdorfske KT II 15 42 : 16 34

3. HZ Ramnow II/

Bretnig-Hauswalde II 16 32 : 15 34

4. ST Drjewnica 17 42 : 20 27

5. HZ Lomnitz-

Großnaundorf II 17 42 : 28 26

6. HZ Germania Biskopicy/

Biskopičanske KT III 16 43 : 34 21

7. TSV Połčnica II 16 45 : 32 20

8. SV Liegau-Augustusbad 16 35 : 42 19

9. SV Großharthau 16 18 : 42 13

10. HZ Bart II/Bukecy II 15 18 : 66 13

11. SG Frankenthal II 15 4 : 80 0

wokrjesna klasa, stafla 3

1. ST Natwar Němske

Pazlicy II 16 78 : 15 45

2. Sokoł Ralbicy/Hórki II 17 55 : 23 37

Kwocientne prawidło rozsudźi

štwórtk, 07. julija 2022 spisane wot:
Nimo zakónčacych koparskich tabulkow z mnóstwami hrow, wrotowym poměrom a ličbu dypkow jewja so w přehladach koparskich zwjazkow tež tajke z tak mjenowanym kwocientnym prawidłom (Quotientenregel). Tak na přikład we wyšej lize muži, w kotrejž hraja na přikład mustwa Biskopičanskeho KT 08, Budissy Budyšin a FC Hornjeje Łužicy Neugersdorf. Dypkowe kwocienty nastachu, dokelž mějachu cyłki koronapandemije dla rozdźělnu ličbu hrow. Jurij Bjeńš

TJ Sokol Spálené Poříčí –

Sokoł Ralbicy/Hórki 0:2 (0:2)

Zestawa domjacych: Martin Prantner – Jaroslav Sklenář, Štěpán Kuneš, Jaromír Roj, Ondra Bláha, David Gross, Václav Homolka, Jakub Sloup, Jakub Tupý, Marek Hofman, David Šlajs, Luděk Tupý, Václav ­Hulec, Jan Jindřich

Zestawa hosći: Štefan Pospíšil – Maik Brězan, Jan Hrjehor, Enrico Krawc, Michał Serbin, Markus Serbin, Fabian Pilc, Livius Frencel, Antonius Wałda, Konstantin Hrjehor, Filip Hoffmann, Lavinia Frenclec, Stella Pilcec, Linus Hrjehor

Z wuměnu zaso pokročowali

srjeda, 06. julija 2022 spisane wot:

Po dwěmaj lětomaj přestawki běše skónčnje zaso móžno partnerstwo mjez městom Spálené Poříčí, gmejnu Ralbicy-Róžant a sportowcami sportoweju je­dnotkow hajić. Wot 1965 zetkawaja so sportowcy, wot 2014 tež zastupjerjo města a delanskeje gmejny. Tuž bě so lětsa tež wospjet wjesnjanosta Hubertus Ryćer wobdźělił. Někotre přećelstwa haja hižo wot wšeho započatka.

Po pjatkownym přijězdźe w 300km zdalenym Spáleném Poříčí a postrowjenju w swójbach, steješe sobotu dopoł­dnja kultura w srjedźišću. Zhromadnje podachu so wšitcy na wulět k hrodej Zbiroh mjez Plzenjom a Prahu. Po koparskim duelu popołdnju na ponowjenym sportowym arealu (hlej rozprawa) Serbja a Češa na sportnišću zhromadnje wječerjachu a hajachu dale přećelstwa. Tež nowe nastachu. Po zhroma­dnym wobjedźe podachu so Ralbičenjo zaso na dompuć a chwalachu sej dobru organizaciju a dźakowachu so ze serbskim spěwom. Za klětu slubichu domjacy, zo přińdu z wulkej delegaciju na stolětne wobstaće sportoweho towarstwa z Delan. Maik Brězan

Na kulowaty 100ty jubilej běchu sej Radworscy sportowcy zašłu sobotu wosebiteho hosća přeprosyli. Z wulkeho Lipska bě BSG Chemija Lipsk do wsy přichwatała. Mustwo z regionalneje ligi sewjerowuchod hraješe w małym Radworju. Hižo cyły tydźeń mějachu zamołwići ruce połne dźěła, zo bychu tutón wjeršk přihotowali. Jako pjatk poslednje přihoty dokónčichu, bě napjatosć wosebje mjez hrajerjemi pytnyć. Za nich bě to hra žiwjenja. Hišće ženje do toho njejsu přećiwo połprofijam ze štwórteje ligi hrali. Mjena a mjezwoča přećiwnika znaja Radworscy jenož z medijow, jich nětko doma witać směć bě za wšitkich wulka česć. Na pjatkownym treningu spytachu domjacy wosebje defensiwu trenować, zo bychu wuslědk tak niski kaž móžno dźerželi. Wšitkim bě jasne, zo móža jenož zhromadnje a z wulkej wolu žiwjenje přećiwnika wobćežować. Při wšěm pak chcychu hrajerjo kaž tež zamołwići sej tutón dźeń lubić dać, so dobreje nalady nasrěbać a tak jubilej rjenje woswjećić.

Koparki a koparjo Njebjelčanskeje młodźiny E mějachu njedawno wosebitu treningowu jednotku. Pod fachowym nawodom Carstena Simona a Lutza ­Höfera honješe cyłkownje 14 dźěći za bulom a wupruwowaše so hłownje w hrajnych formach wot jedyn přećiwo jednomu hač k pjećo pře­ćiwo pjećan. Tak móžachu na derje přihoto­wanym sport­nišću swoje kmanosće w dribblingu pokazać, wuspytachu so we wobchadźe z bulom a nawuknychu nowe puće při rozrisanju hrajnych situacijow.

Ministrantska kopańca

wutora, 05. julija 2022 spisane wot:
Po tym zo su ministrantki a ministranća z nimale wšitkich serbskich wosadow tydźenja we Wotrowje we wobłuku jubilejneho swjedźenja zhromadnje kopańcu hrali, zetkaja so woni sobotu znowa, a to w Pěskecach. Po zhromadnej Božej mši, kotraž budźe w 9 hodź. w Pěskečanskej kapałce, hraja ministrantki a ministranća w lěsnym stadionje wot něhdźe 10 hodź. na dwěmaj hrajnišćomaj a w dwěmaj starobnymaj klasomaj. Woblubowana ministrantska kopańca je w minjenymaj lětomaj wupadnyć dyrbjała. Foto: Konstantin Hrjehor

Wuslědki (05.07.22)

wutora, 05. julija 2022 spisane wot:

Sezona 21/22 zakónčena

Do europeady su so w někotrych staflach a ligach hišće někotre winowatostne dypkowe koparske hry wuhrali. Dźensa po­damy prěni přehlad doskónčnych tabulkowych stawow po zakónčenju koparskeje sezony 2021/2022. Dokelž słuša regionalna liga muži zdźěla do profijoweje kopańcy, su so w njej najebać koronapandemije wšitke partije wuhrali, zo by so postupnik do třećeje koparskeje ligi Němskeje po sportowym puću postajić móhł.

Kopańca, wokrjesna wyša liga

1. Wojerowski FC 16 56 :1 3 40

2. ST Horni kraj-Sprjewja 16 42 : 12 38

3. Módro-běli Kulow 16 32 : 24 31

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 16 37 : 18 30

5. Biskopičanske KT II 16 34 : 28 30

6. Natwar Němske Pazlicy 16 32 : 17 28

7. SG Großnaundorf 16 27 : 14 28

8. ST Hnašecy-Dobruša 16 49 : 34 27

9. Póst Germania

Budyšin 16 41 : 34 23

10. TSV Wachau 16 37 : 33 22

11. HZ Łaz/Běły Chołmc 16 24 : 25 16

12. ST Porchow 16 18 : 44 16

13. SC 1911 Großröhrsdorf 16 16 : 29 14

14. ST Kinspork/Łužnica 16 17 : 47 14

15. ST Marijina hwězda 16 21 : 47 11

16. TSV Połčnica 16 20 : 44 9

17. LSV Hory 16 12 : 52 6

wokrjesna liga, stafla1

1. FV Ottendorf-Okrilla 05 17 78 : 18 43

2. Arnsdorfske KT 16 38 : 16 37

3. SV Haselbachtal 17 42 : 30 31

4. TSV Wjernarjecy 17 37 : 38 29

5. ST Kubšicy 16 40 : 29 27

6. FSV Bretnig-Hauswalde 16 30 : 27 25

7. Zeleno-běli Bukecy 17 35 : 38 19

8. HZ Huska/Hodźij 16 21 : 32 19

9. ST Wjelećin 17 33 : 47 18

10. HZ Kumwałd/

Schönbach 16 24 : 41 18

11. TSV Wjazońca 17 30 : 55 16

12. Zeleno-běli Sepicy 17 38 : 52 14

13. SV Frankenthal 17 22 : 45 14

Korutanscy Słowjency – Serbske mustwo 1:0 (0:0)

Zestawa Serbskeho mustwa: Boese – G. Zahrodnik, Wałda (80. Lobeda), Woko, L. Zahrodnik (87. Domaška), Hrjehor, Kral, Šuliš (51. Kobelt), Krawčik, Šołta (44. Brühl), Rinza (70. Bogusz)

Něhdźe 40 mjeńšin wot swojeho kwartěra při Klopinjskim jězora (Klopeiner See) zdalene wočakowaše Serbske mustwo w Sele (Zele) połfinalnu hru přećiwo domoródnym Korutanskim Słowjencam. Wotpowědnje wjele fanow pjelnješe tribunu stadiona pod Košuto (Koschutastadion). Tak bě sej horcy bój na hrajnišću w dole Karawankowych horin něhdźe 650 přihladowarjow wobhladało.

Fenomenalna podpěra

póndźela, 04. julija 2022 spisane wot:
Po dołhej busowej jězbje so nawróćiwši mnohich fanow w serbskich trikotach w Njebjelčicach wuhladać a zasłyšeć spěwanje přiwisnikow bě fenomenalne. Jako hrajer serbskeho mustwa podźakuju so tuž hišće raz za wašu sylnu podpěru přez cyły turněr. Hač wot doma abo w Korutanskej na městnje, zhromadnje z WAMI smy sebi tute do toho lědma předstajomne třeće městno ­wudobyli. Wulki dźak tohorunja wšitkim organizatoram, kotřiž běchu wot spo­čatka hač do kónca profesionalnje agě­rowali a so wo najlěpše wuměnjenja postarali. Wjeselimy so runočasnje nad tym, kotru euforiju a zdobom tež zajim za­móžachmy w běhu tutoho krótkeho časa za naš lud w tu- a wukraju wubudźić. Čim rjeńšo, zo nastupichmy tu jako mustwo z hornjo- kaž tež delnjoserbskimi hrajerjemi a zamołwitymi. Nadźijam so tuž, zo so potom za dwě lěće zaso wi­dźimy a znowa swjećimy: „Serbske ­mustwo, serbske mustwo, hej, hej“! Jan Bogusz

nawěšk

nowostki LND