Sport (15.09.23)

pjatk, 15. septembera 2023 spisane wot:

Serbski derby w Ralbicach

Nowowutworjene hrajne zjednoćenstwo druheho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki a rezerwy ST Marijineje hwězdy změje njedźelu připołdnju prěni serbski koparski derby, a to w Ralbicach přećiwo cyłkej Sportoweje jednotki Njebjelčicy. Prěnje mustwo Sokoła wočakuje we wo­krjesnej wyše lize stafloweho faworita z Biskopic.

16.09.  13:00  Budissa Budyšin –

  VfB Auerbach

16.09.  15:00  Módro-běli Kulow –

  ST Radwor

17.09.  12:30  SJ Chrósćicy II –

  SZ Steinigtwolmsdorf

17.09.  12:30  HZ Ralbicy/Pančicy II –

  SJ Njebjelčicy

17.09.  14:00  ST Marijina hwězda –

  TSV Wjazońca

17.09.  15:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Biskopičanske KT II

17.09.  15:00  SJ Chrósćicy – Sebnicy

17.09.  16:00  FC Energija Choćebuz –

  FSV Zwickau

Worklečanki w Žitawje

Druhe wolejbulowe mustwo holcow Viktorije Worklecy změje jutře swój za­zběh do noweje hrajneje doby 2023/24. W Žitawje, w tak mjenowanej Hłownej sportowni, hraja wone we wobwodnym pokalnym kole dwójce wo zaćah do finala.

16.09.  14:00  VV Žitawa II –

  V. Worklecy II (ž, pokal)

16.09.  14:00  Ochranow. Wolejfantki –

  V. Worklecy II (ž, pokal)

23.09.  14:00  Viktoria Worklecy –

  VfL Pirna-Copitz (m)

23.09.  16:00  Viktoria Worklecy –

  Wolejs Koblicy (m)

Jěchanski sport

Žana překwapjenka na Młynkec łuce

štwórtk, 14. septembera 2023 spisane wot:
Před 1 005 přihladowarjemi je wyši ligist Budissa Budyšin njedźelu popołdnju w druhim krajnym pokalnym kole jeno snadnje z 0:1 přećiwo regionalnemu koparskemu ligistej 1. FC Lokomotiwa Lipsk přěhrał. Rozsudne wrota docpě Djamal Ziane hižo w 17. min. W prěnich dwaceći mjeńšinach njeběchu hosćićeljo hišće prawje w hrě. Hakle potom bě Budissa runohódny přećiwnik. Dobre šansy pak njemóžachu so k wrotam wužić. Foto: Jörg Stephan

Špatny dźeń za Radworskich koparjow

štwórtk, 14. septembera 2023 spisane wot:

ST Traktor Malešecy –

ST Radwor 4:1 (2:0)

Zestawa hosći: Pěčak – Seiler (51. Wjacławk), Jendrewski, Glücklich, Paška, Mička, Omran, Hetaš (87. Dej), Nuk, Castejon, Schulze

W Radworju rozsudźichu so za pokalne koło, dokelž maja poprawom wulki kader. Nětko pak so wón přeco dale pomjeńšuje. Tola to njeměła přičina być jenož z poł mocu hrać, a to tež hišće přećiwo klasu niže hrajacemu přećiwnikej.

Hosćo spěšnje pytnychu, zo něšto njeběži. Žana ćělna napjatosć njenasta a tež koncentracija pobrachowaše. Přeco zaso přińdźechu dołhe bule z křidłow a wrota k 1:0 za Malešanow padny poměrnje zahe w 9. min. W 14. min. bě dołhi bul poprawom njeproblematiski, škitar a wrotar pak njeběštaj sej přezjednaj. Přećiwnik bu wot wrotarja hosći foulowany a pokutny kop wot traktorista k 2:0 do wrotow sadźeny. Maličkosće dachu hłowy Radworčanow dale wisać. Zadni hrajerjo hosći mějachu tež po zastatku dwojich wrotow dale dźěło dosć a nadosć. Z wida wokrjesneho wyšeho ligista bě hra katastrofalna. A to bu tež wótře wot trenarja komunikowane.

Wuslědki (14.09.23)

štwórtk, 14. septembera 2023 spisane wot:

Kopańca, wokrjesny pokal

ST Lubuš II – SJ Chrósćicy II 0:4 (0:2)

SV Liegau-Augustusbad –

HZ Frankenthal 3:0 (2:0)

Wjazońca – Hnašecy-Dobruša 2:5 (1:1)

HZ Huska/Hodźij – Połčnica II 3:2 (1:1)

ST Lubuš – ST Ćisk 3:5 (1:2) p.tř.j.

Traktor Malešecy – ST Radwor 4:1 (2:0)

ST 1896 Wulka Dubrawa –

HZ Łaz/Běły Chołmc 2:3 (1:1) pp

TSV Połčnica II –

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II 2:0 (0:0)

ST Módro-běli Njeswačidło –

HZ Rakecy II/Minakał II 3:1 (1:0)

Budyšink/Malešecy II – ST Bart 2:0 (1:0)

Horni kraj-Sprjewja II – Wjelećin 4:8 (0:3)

ZSZ Załom-Wopaka –

SG Steinigtwolmsdorf 3:0 (2:0)

FV Ottendorf-Okrilla II –

Haselbachtal 2:1 (2:0)

ST Demicy-Tumicy –

HZ Ralbicy II/Pančicy II 5:4 (2:0) pp

HZ Wóspork/Bart II –

Wulka Dubrawa II/Radwor II 3:1 (0:1) pp

Wachau II – Halštrow/Hlinowc II 4:0 (2:0)

HZ Wujězd/Łaz/Běły Chołmc –

Wojerowski FC II 1:4 (1:1)

Hnašecy-Dobruša II – Drjewnica 4:0 (3:0)

Jednota Kamjenc –

HZ Bretnig-Hauswalde II 3:2 (2:1)

Mały Wjelkow – Bukecy 0:7 (0:3)

ST Porchow – Großnaundorf 1:2 (0:1) pp

Zeleno-běli Sepicy –

Wóslink/Skaskow/Kulow II 5:7 (0:1) p.tř.j.

Módro-běli Minakał –

HZ ST Horni kraj-Sprjewja II 4:3 (1:1)

Bretnig-Hausw. – Ottend.-Okrilla 5:1 (1:1)

ST Natwar Němske Pazlicy II –

TSV Wachau II 1:4 (0:1) pp

Kinspork/Łužnica – Hlinowc1:2 (0:1)

Prěnje koło suwerenje přetrali

srjeda, 13. septembera 2023 spisane wot:

ST Lubuš II –

SJ Chrósćicy II 0:4 (0:2)

Zestawa hosći: Dórnik – J. Donat (46. T. Donat), M. Donat, Kola, Mark, Bětnar, Zynda (66. Klemenc), Liznar, B. Donat, Dźisławk (30. D. Žur), S. Žur

Při babylěćnych temperaturach bě sej Chróšćan druhe koparske mustwo zašłu sobotu do Lubuša dojěło. W tutej partiji wojowaštaj cyłkaj wo docpěće druheho koła wokrjesneho pokala. Jako zastupjer wokrjesneje ligi běchu hosćo faworit přećiwo klasu niže hrajacym domjacym.

Nowe sportowe wobleki

srjeda, 13. septembera 2023 spisane wot:
Młodźina B hrajneho zjednoćenstwa Sportoweje jednotki Chrósćicy a Sokoła Ralbicy/Hórki je před prěnjej domjacej hru noweje hrajneje doby wot Worklečanskeho předewzaćela Carstena Šnajdera nowe sportowe wobleki dóstała. Posrědkowar zawěsćernjow pak dyrbi sej w přichodnych hodźinach zhromadnje z trenarjomaj Gunnarom Richterom a Guidom Zahrodnikom přemyslić, kak móhła so přichodna dypkowa hra hrajneho zjednoćenstwa sobotu přećiwo HZ Großnaundorf/Lomnitz tak zawěsćić, zo njenastanje dalša poražka. Dotalne tři partije sezony 2023/24 su Chróšćenjo a Ralbičenjo mjenujcy přěhrali. Foto: Jadwiga Richterowa

Liški posledni test dobyli

wutora, 12. septembera 2023 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Blue Devils Weiden

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Łužiske lodohokejowe liški su swoju poslednju testowu hru suwerenje z 4:0 dobyli, prjed hač wone pjatk přećiwo Selbskim wjelkam do noweje sezony DEL 2 startuja.

Partija je so spěšnje zahajiła. Hižo za 15 sekundow bu Jaroslav Hübl prěni raz pruwowany. Liški wukonjachu wjele ćišća a docpěchu tak pola hosći hnydom tři chłostanja za sobu. Prěnja hra z hrajerjom wjac na lodźe wosta njewužiwana, tež prěnja móžnosć pola pjeć přećiwo třom. Tola druhu šansu z dwěmaj hrajerjomaj wjac na lodźe wužichu módro-žołći k nawjedowanju (7.). Po tym hosćo w dalokej měrje wot chłostanskeje ławki preč wostachu a lěpje do hry přińdźechu. Prěni wutřěl, kotryž dyrbješe Jonas Stettmer dźeržeć, zapisa pak so hakle w jědnatej mjeńšinje. Dalše wrota njepadnychu, byrnjež mějachu Běłowodźanscy hišće dwě dobrej móžnosći.

Tójšto nowopřichadow w Delanach

wutora, 12. septembera 2023 spisane wot:

K nowej hrajnej dobje 2023/24 su so w stadionje „Jurij Frencl“ w Ralbicach někotři nowi hrajerjo přizjewili.

1. Roman Mjechela (29)

Pěskečan hraješe lěta dołho pola druheho mustwa SJ Njebjelčicy. Pola Sokoła steješe w prěnimaj hromaj hnydom w startowej formaciji prěnjeho mustwa. Romanowy idol je Sebastian Schweinsteiger. W Ralbicach chce cyle jednorje wuspěšnje kopańcu hrać, wšojedne hač pola prěnjeho abo druheho mustwa.

2. Marcel Kral (28)

Tež Róžeńčan Marcel Kral je wjac hač 20 lět pola Sportoweje jednotki w Njebjelčicach kopańcu hrał. Nětko chce wosebje z druhim mustwom Sokoła Ralbicy/Hórki hišće raz wo postup wojować. Hromadźe ze Symanom Zimmermannom přewza Kral pola rezerwy Sokoła tež hnydom organizatoriske nadawki. Jeho idol je Marcelinho, něhdyši hrajer Hertha BSC Berlin. Marcel so nadźija, zo poleći mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki klětu zaso na kupu Mallorca. Tam chce na kóždy pad přitomny być.

3. Balthasar Heidorn (20)

Hórka poražka w krajnym pokalnym kole

wutora, 12. septembera 2023 spisane wot:

VfB Schöneck –

SJ Chrósćicy 5:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Jan Max Denschel – Lukas Jacobi (53. Toni Döge), Christiano Thomas, Lukas Hinzmann, Jan Luderer (81. Robert Hieronimus), Lucas Meinel, Louis Benjamin Bengert, Florian Heydeck, Maximilian Frank Meinel, Thomas Künzl (68. Tai Nguyen Tan), Marcel Schlosser (62. Uwe Keil)

Zestawa hosći: Petr Králíček (81. Jakub Škoda) – Florian Kreuz, Pavel Runt, Klemens Mark, Gabriel Zahrodnik, Clemens Handrik, Franz Matješk, Oskar Hawš, Marlon Wenzel (46. Damian Matik), Michał Młynk, Jan Bogusz

Minjenu sobotu wočakowaše Chróšćanow něhdźe dwuapołhodźinska jězba do Vogtlanda, wšako bu jim w druhim kole sakskeho pokala mustwo VfB Schöneck wulosowane. Hosćo, kotrymž pobra­chowachu někotři wažni hrajerjo startoweje jědnatki, nastupichu tak přećiwo mužam pod nawodom trenarja Jiřija Jedináka­, kotřiž hraja we wokrjesnej wyšej­ lize.

Konjacy sport sej wobhladać

wutora, 12. septembera 2023 spisane wot:
W Holešowskej Dubrawce je Konjace sportowe towarstwo Njeswačidło tydźenja swój 4. turněr w jěchanskej disciplinje dresura přewjedło. Nimo jěcharkow a jěcharjow wobdźělichu so tež sportowče a sportowcy, kiž wukonjeja woltižěrowanje. Přichodne wulke jěchanske zarjadowanje wotměje so sobotu a njedźelu w Hórkach. Potom budźe Konjace a jěchanske sportowe towarstwo „Při klóšterskej wodźe“ Pančicy-Kukow zarjadowar a wuhotowar jubilejneho 30. jěchanskeho turněra. Nimo krajneho mišterstwa w mnohostronskim jěchanju steji we wubědźowanskim programje tež 9. hórčanske mustwowe wubědźowanje. Foto: Konstantin Hrjehor

Serbska debata

nowostki LND