Wjelelětnych přećelow witali

wutora, 07. julija 2015 spisane wot:

Posledni kónc tydźenja w juniju zarjadowa sej Sportowa jednotka Njebjelčicy mały swjedźeń. Na njón je tež wjele­lětnych přećelow zjednoćenstwa Sokol Roztoky witała.

Dypkownje su čěscy přećeljo sobotu dojě­li, a to k zhromadnemu wobjedej. Po planje běžachu tež přihoty za dorostowu kopańcu. Zapřijate běchu cyłki štyrjoch starobnych klasow, hrajace na małym polu. Mustwo bambinijow bě sej koparjow ze susodnych Němskich Pazlic přeprosyło, młodźina F měrješe mocy z Ralbičanskimi Sokołami a młodźina E z koparjemi z Hlinowca. Młodźina D zaběraše so mjez sobu ze wšelakimi hrajnymi formami, dokelž bě jich partner krótkodobnje wotprajił.

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– FC Łužica Wojerecy 2:2 (0:1)

Zestawa Sokoła: Cyž – M. Matka, Bogusz, Budar, Šołta, Róbl, Rawš (62. Mět), Młynk, Serbin (65. Šěn), Jakubaš (62. Šnajder), J. Matka

Do hry bě wšěm jasne, zo njemóže kopar­ska rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki hižo zestupić. Módro-běli z Kulowa a Wětničenjo běchu swojej předposlednjej partiji přěhrali. Sokoljo móžachu sej tuž bjez ćišća zahrać. Tež Wojerowčenjo stejachu do duela we wěstym srjedźnym polu a njemóžachu so wjace polěpšić.

Domjacy chcychu hru kaž přeco z wěsteho škita natwarjeć a Wojerowčanow dalokož móžno wot swojeje klětki wotdźeržować. Woni pak stejachu sami jara wěsće­ a šansy lědma wuskočichu. Tak běchu­ standardy najstrašniše akcije. Róbl měješe dobru poziciju, ale bul wosta w muri wisajo. Na tamnym boku běše młody Cyž na městnje. Wón smědźeše w poslednjej hrě sezony 2014/2015 swoje kmanosće pokazać jako dźak za prawidłowny trening. W 33. min. pak hosćo po jědnatce nawjedowachu. Tak tłóčachu Sokoljo na wurunanje. Jónu pospy­ta so Jakubaš z wótrej třělwu, kotraž pak běše přecentralna. Tež Młynkowy pospyt dźěše pódla wrotow.

„To bě woprawdźity šok“

póndźela, 06. julija 2015 spisane wot:

Čłon mustwoweje rady Chróšćanskeje SJ Matti Bětnar w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami

Před třomi tydźenjemi wozjewi naš wječornik na sportowej stronje w kolumnje „Widźał, słyšał, napisał“ přinošk, w kotrymž rozprawješe Jan Hrjehor wo njejasnosćach wokoło nowych trenarjow wokrjesneho wyšeho ligista SJ Chrósćicy. Clemens Šmit je so w na­dawku sportoweje redakcije Serbskich Nowin z Mattijom Bětnarjom, čłonom mu­stwoweje rady prě­njeho mustwa Chróšćanskeje SJ, zetkał a slědowace zhonił.

Mattijo! Wjele je so minjene tydźenje a měsacy wo přichodźe Chróšćanskeho prěnjeho koparskeho mustwa powědało a spekulowało. Byrnjež poprawom hižo wšitko jasne było, wupada tuchwilu za tym, zo njebudźetaj Andreas Schulze a Steffen Hübner wot přichodneje sezony hižo trenarjej w Chrósćicach.

Pod režiju Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka serbskich sportowych jednotkow, su so kónc tydźenja tři serbske doro­stowe koparske wubranki na třoch turněrach wobdźělili. Dohromady je w Kubšicach, Bukecach a Liegauwje-Augustusbadźe 35 koparjow serbske barby zastupowało, telko kaž hišće ženje do to­ho w serbskich sportowych stawiznach.

Sobotu wobdźěli so w Liegauwje-Augustusbadźe při tropiskich temperaturach Serbska koparska wubranka młodźiny E (SKW-E), a to pod nawodom trenarja Franka Šnajdra z ST 1922 Radworja. Wurisanje měješe wosebity raz, dokelž bě wone na dobro dźěći, kotrež su na raka schorjeli. SKW-E wšitke hry doby. Tež kónčnu partiju přećiwo mustwu Sportoweho towarstwa Porchow serbscy bul­koparjo jasnje dominowachu a přesadźichu so po wrotach Konstantina Hrjehorja a Dawida Žura (wobaj Sokoł Ralbicy /Hórki) z 2:0.

Widźał, słyšał, napisał (06.07.15)

póndźela, 06. julija 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Runje słyšu w radiju zwjeselacu powěsć: Němska narodna koparka Celia Sašić je sej na swětowych mišterstwach wubědźiła złoty bul jako kralowna třělčow. Poprawom wšak bě runje telko wrotow, mjenujcy šěsć, a k tomu jednu wuspěšnu přihrawku docpěła, kaž Američanka Carli Lloyd. Ta wšak sta so wčera, abo lěpje minjenu nóc, ze swojim mustwom ze swětowej mišterku. A dalša němska hrajerka smě so na kóncu mišterstwow tola hišće nad drohotnym metalom wjeselić. Mustwowa kolegina Celije Sašić Anja Mittag dósta bronzowy bul za 3. městno w tabulce najwuspěšnišich třělčow. Wona bě pjeć wrotow docpěła.

Wuslědki (06.07.15)

póndźela, 06. julija 2015 spisane wot:

Kónčnej koparskej tabulce

Krajna liga, žony

1. SV Johannstadt 90 18 80 : 16 50

2. ST Lipsk 18 68 : 16 45

3. Biskopičanske KT 18 43 : 32 33

4. TSV Spitzkunnersdorf 17 43 : 42 24

5. Lokomotiwa Drježdźany 18 42 : 42 24

6. 1. FFC Wacker Lipsk 17 29 : 24 23

7. Eintracht Thum-Herold 18 26 : 49 18

8. Eintracht Lipsk-juh II 18 19 : 54 18

9. Fortuna Drježdźany II  18 22 : 57 12

10. Kamjeničanski FC 18 14 : 54 6

wokrjesna liga, žony

1. Zeleno-běli Bukecy 16 88 : 28 43

2. HZ Liegau/Radeberg 16 65 : 34 35

3. ST Nadrózna Hrabowka  16 67 : 45 35

4. SSV Langburkersdorf 16 62 : 46 27

5. Biskopičanske KT II 16 44 : 36 25

6. SV Lomnitz 16 18 : 57 12

7. SJ Chrósćicy 16 41 : 54 11

8. Zeleno-běli Šěrachow  16 36 : 76 11

9. FSV Bretnig-Hauswalde 16 25 : 70 9

Mustwo koparkow so rozpušći

Wjednistwo Chróšćanskeje SJ swoje žónske koparske mustwo hižo za sezonu 2015/2016 njepřizjewi, dokelž někotre serbske hrajerki přestanu. Za dypkowe hry tuž dosć koparkow njezbywa. SN

Sport (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Worklečanski captainscup

Volleyballisća Viktorije Worklecy přeprošeja na swój 2. captainscup, kotryž budźe sobotu,­ 18. julija. Hrać budu zaso w pěsku a na trawniku. Za turněr w pěsku smědźa so muske dwójki při­zjewić, za turněr na trawniku měšane cyłki ze 4 do 6 wosobami. Beachturněr započnje so hižo w 10 hodź., turněr na trawniku­ w 14 hodź.. Přizjewić móžeće­ so pod . Za beachturněr­ ma so prošu tole wob­kedźbować: mjeno dwójki + mjeno ka­pitana + telefonowe čisło/mjeno hrajerja 1 + zjednoćenstwo + hrajna klasa/mjeno hrajerja 2 + zjednoćenstwo + hrajna klasa.­ Za turněr na trawniku dosahaja mjeno­ mustwa, mjeno ka­pitana a jeho telefonowe čisło.

Dorostowe wubranki hraja

8. integratiwny sportowy swjedźeń

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

ST Marijina hwězda bě minjeny kónc tydźenja na 8. integratiwny sportowy swjedźeń do Pančic-Kukow přeprosyło.

Młodźi koparjo pjatk wubědźowanja zahaji­chu. Młodźina F Marijineje hwězdy nastupi přećiwo HZ Habrachćicam (Ebers­bach). Hra skónči so 3:3. Tež třě­lenje jědnatkow wuńdźe njerozsudnje. Hakle w kałanju zawěsćichu sej hosćo dobyće. Dorostej přizamknychu so stari knježa. Tež tu wopokazachu so domjacy jako dobri hosćićeljo a popřachu přećiwnikej triumf. Drohotka Ramnow porazy ST Marijinu hwězdu ze 6:0.

Pod wěcywustojnym nawodom 17 pomocnikow Budyskeho powołanskošulskeho centruma wojowachu njedźelu do­poł­­dnja pěstowarske dźěći z Pančic-Kukowa kaž tež zbrašeni sportowcy z Kamjenca, Smječkec, Pančic a Lěskeje wo kóždy centimeter a kóždu sekundu. To bě wšeje česće hódne, z kajkej zahoritosću so mali a wulcy sportowcy prócowachu. Poskitk lochkoatletiskich wubědźowanjow wudospołnichu wšelake hry a jěchanje.

W Pančicach sportowali

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:
Sportowe towarstwo Marijina hwězda je minjeny kónc tydźenja 8. integratiwny sportowy swjedźeń přewjedło. Na nim bě tež Robert Vacek ze Smjerdźaceje wuspěšny. Wjace wo sportowanju w jutřišim wudaću. Foto: Pětr Bart

22. koparski duel so z dobyćom šulerjow­ skónčił

Dźeń po volleyballowej hrě mjez wu­čerjemi a maturantami Budyskeho Serbskeho gymnazija slědowaše koparski dwubój. Wonkowne wuměnjenja běchu idealne, a tak mnozy šulerjo tónle sportowy wjeršk sćěhowachu. Woni widźachu zajimawu a wotměnjawu hru, kotruž su dwanatkarjo ze 4:3 snadnje dobyli.

nawěšk

nowostki LND