Widźał, słyšał, napisał (22.06.15)

póndźela, 22. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Sće wo nich hižo słyšeli, wo prěnich europskich hrach w Baku, kotrež traja tam hač do 28. junija? Kak su wone­ nastali? Europski olympiski komitej a narodne olympiske komiteje su hižo dlěši čas wo tym rozmyslowali raz swójske kontinentalne hry přewjesć, přirunajomne z aziatiskimi abo z panameriskimi. Tak oficialni 8. decembra 2012 rozsudźichu lětsa raz europske hry wuspytać, a to z olympiskimi a njeolympiskimi sportowymi družinami w 255 wubědźowanjach.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND