Widźał, słyšał, napisał (29.06.15)

póndźela, 29. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Minjene dny dóstawaše Serbski Sokoł kóždy dźeń znajmjeńša dwě mejlce, w kotrychž zwjetša steješe, „zo je so naš syn njesměrnje nad nominowanjom wjeselił, a zo je wězo přiwozmje“. Třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow a jednotkow bě mjenujcy z pomocu zamołwitych koparskich towarstwow wjacorym hrajerjam nominowanje za dorostowe koparske wubranki pósłał. A wšitcy su je přiwzali.

Před lětomaj bě so sportowy přećel Hanspeter Benad z Budyšina pola za­moł­witych Serbskeho Sokoła naprašo­wał, hač njeby móžno było, zo nastupja młodźi serbscy koparjo w Bukecach we wobłuku turněra młodźiny D ze Serbskej koparskej wubranku (SKW). Z Tobiasom Škodu z Wotrowa a Křesćanom Bejmakom z Miłoćic su Sokoljo hnydom angažowaneju SKW-muži namakali, kotrajž běštaj zwólniwaj najlěpšich dorostowych koparjow w starobje jědnaće a dwanaće lět do cyłka zwjesć a so z nimi prěni raz w serbskich sportowych stawi­znach na turněrje wobdźělić.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND