Widźał, słyšał, napisał (07.09.15)

póndźela, 07. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Tour de France, swětowe mišterstwa w płuwanju, swětowe mišterstwa w lochkoatletice, při wšitkich sportowych wjerškach so rěči a tuka, zo sportowcy njedowolene srědki wužiwaja, zo bychu swoje wukony stopnjowali. Njewěm­ hač je dobyćer lětušeje Tour de Fran­ce, Jendźelčan Fromme, někajki doping brał abo nic. Jeho pak njejsu jenož­ tukanjow dla werbalnje atakowali, ale tež fyzisce. Je škoda, zo so doping cyle přewinyć njehodźi a zo někotre „čorne wowcy“ cyłkownemu wukonowemu sportej tak špatny image wobradźeja.

Podhlad, zo běchu tež sportowcy NDR njedowolene srědki wužiwali, je so dawno wobkrućił. Wězo stej tež wulkomyslne spěchowanje wěstych – předewšěm olympiskich – sportowych družin a njesměrny ćišć, dobyć medalje, k tomu­ přinošowałoj. Zajimawe na přikład je, zo su němscy sportowcy na 24. lětnej olympiadźe 1988 w Seoulu cyłkownje 142 medaljow dobyli, na olympiadźe 2012 w Londonje pak sto mjenje.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND