Widźał, słyšał, napisał (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Wulke njezbožo we wulkim zbožu! Tak někak móhli nadpismo za dožiwjenje wosebiteho razu mjenować, kotrež běchmy – mój syn, přiwuzny a ja – lětsa w juliju w Innsbrucku dožiwili. Tróšku wšak sym wahał, hač wo tym pisam abo nic, dokelž bě akcija při skakanišću Bergisel za nas chětro njepřijomna, ale tež dožiwjenjowpołna. W dowolu w Chiemgauskich Alpach bě so mi na wonym horcym dnju poradźiło dweju z našeje dowoloweje skupiny přeswědčić, zo byštaj sej ze mnu do Innsbrucka na skakanišćo Bergisel dojěłoj. Wone dźě steji kóžde lěto spočatk januara w fokusu zymskeho sportoweho rozprawnistwa. Innsbruck je mjenujcy třeća stacija turneje po štyrjoch skakanišćach.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND