Widźał, słyšał, napisał (19.10.15)

póndźela, 19. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tomaš Faska

Kajkej běštej to wčera dźiwnej rozsudaj! Dwoje njeregularne wrota su hrě w prěnjej koparskej zwjazkowej lize rozsudźili. A hižo je znowa horca diskusija wokoło wukonow koparskich sudnikow wudyriła. Bjez dźiwa, zo sej tón abo tamny funkcionar podležaceju mustwow swoje wuprajenja po tym hižo předokładnje přemyslił njeje. Na přikład Kölnski manager Jörg Schmadtke , kiž měnješe, zo drje jednaše so w padźe sudnika tónraz wo „muža, kiž najskerje hewak w mjetańcy sudźi“.

Što bě so stało? W hrě mjez 1. FC Kölnom a Hannoverom 96 docpě Leon Andreasen dobyćerske wrota z ruku. To rěka ... wočiwidnje za 48 000 přihladowarjow w stadionje, nic pak za někajkeho ze štyrjoch sudnikow. Dosć zabawjacy tež komentar „winika“. Tón praji po tym: „Wězo móžeš to tež wothwizdać, ale w tajkej hrě wšitko chětro spěšnje dźe.“ Koho chcyše z tymle wuprajenjom wuzamołwić? Sudnika Bastiana Dankerta? Abo sebje samoho? W mojimaj wočomaj je to prosće njefairnosć danskeho koparja.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND