Widźał, słyšał, napisał (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Po premjerje lěta 2008 w Šwicarskej a dalšim turněrje 2012 we Łužicy budźe klětu třeća europeada, a to w italskim, Južnym Tirolu. Třeći tajki koparski turněr wuhotujetej dwě narodnej mjeńšinje zhromadnje: Ladinojo a Južnotirolčenjo. Dotal mějachmy jenož mało informacijow z juha wo přichodnym wubědźowanju. Tak njebě hač na ryzy termin, mjenujcy 18. do 26. junij 2016, ničo konkretneho jasne a wozjewjene. Wot zašłeho tydźenja plan skónčnje eksistuje. Po nim na přikład běži tučasnje přizjewjenska faza, kotraž traje hišće hač do 16. nowembra. Hač do srjedź nazymnika dyrbja so narodne mjeńšiny rozsudźić, hač so klětu na turněrje wobdźěla, hač z jednym abo snano samo dwěmaj mustwomaj, jednym muskim a jednym žónskim, nastupja. Přetož, a to budźe nowosć w hišće chětro młodych stawiznach europeady, tež žony změja swój mišterstwowy turněr. Přizjewjenje mustwow twori potom zakład za dalšu organizaciju. Ta předwidźi – tydźeń do hód dalši wulki krok mjenujcy wulosowanje skupin za europeadu. 14. decembra, tak rěka ze stron přihotowanskeho wuběrka, budźe to w italskim měsće Bozenje.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND