Widźał, słyšał, napisał (24.11.15)

wutora, 24. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Zo słuša namóc bohužel k fanowej kulturje w spor­­će, hižo dlěši čas wěmy. Přeco zaso ma­my konflikty mjez jednotliwymi skupinami přiwisnikow. W stadionach je namóc prezentna. Nětko pak je tež teror sport a wosebje kopańcu dosćahnył. To je nowa situacija za wšitkich, kotřiž so za sport horja. Wšojedne, hač su to aktiwni, pomocnicy abo fanojo, wšitcy dyrbja so z nowej dimensiju namocy rozestajeć.

Zašły hrajny dźeń w koparskich klasach wotmě so bohudźak bjez wulkich konfliktow. Kak pak najlěpje ze strachom w stadionach wobchadźamy? Na to mamy zawěsće najwšelakoriše wotmołwy. Přiwisnicy kopańcy su minjeny kónc tydźenja prawu reakciju pokazali. Nimale wšitke stadiony w prěnjej a druhej zwjazkowej lize běchu wupředate a atmosfera bě přijomna. Respekt před namocu haj, ale žadyn strach! Jeli lubowarjo sporta swój hobby spušća, su terorisća swój zaměr hižo docpěli.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND