Widźał, słyšał, napisał (30.11.15)

póndźela, 30. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa André Strelow

Hladajo na koparske hrajnišća bližimy so dale a bóle zymskej přestawce. Myslu sej, zo so mjezybilanca hižo hodźi. Na zwjazkowej runinje hraje wšitko do kartow Bayerow z Mnichowa. Wočakowanu rólu, so z faworitam stać, su woni wurjadnje spjelnili. Bilanca móže so woprawdźe pokazać dać. Dotal ani jónu přěhrali njejsu. Respekt! Tež přećiwo jeničkemu konkurentej, mustwu z Dortmunda, su jasnje dobyli. Předskok wosom dypkow dyrbi cyle jednorje za dalše němske mišterstwo dosahać. Sym sej woprawdźe wěsty, zo tomu tak budźe. Nadźijam so tež, zo změja w přichodnych měsacach na mjezynarodnej runinje samsne a zdobom wuspěšne wukony. Cil za Guardiolowe mustwo móže jenož być, zo finale w kralowskej champions league docpěje.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND