Widźał, słyšał, napisał (11.01.16)

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Clemens Šmit

Lipšćanska uniwersita njeje w Serbach jeno znata­ za to, zo někotryžkuli profesor tam hdys a hdys dwělomne rozsudy twori. Tež najwjetši dźěl serb­skich maturantow to na studij do Lipska podawa. Druha najstarša uni­wersita­ cyłeje Němskeje steji nimo wukubłanja wučerskeho dorosta a najwšelakorišeho repertoira fakultow we wosebitej měrje tež za sport. Pod NDRskim mjenom DHfK spěchuja na tamnišej fakulće za sportowe wědomosće tež dźensa hišće talenty­ w najwšelakorišich disciplinach. Nochcu pak so tule hłownje přichodnym wjesłowarjam, kanutam a lochkotoatletam Lipšćanskeje uniwersity wěnować, ale druhemu zajimawemu sportej.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND