Widźał, słyšał, napisał (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Macka

Lubi sportowcy, mamy zaso raz přestupne lěto. To rěka, zo je měsac februar lětsa dźeń dlěši. Tak padnje 29. februar po wjele lětach na dźeń, hdyž so sportowa kolumna wozjewja. 1988 bě tomu runje tak. Dokelž pak wuchadźeše tehdy Nowa doba jako dźenik hižo rano, móžachmy tule rubriku a sportowe rozprawy zwjetša hakle wutoru čitać. Achim Kowar pisaše tehdom wo poradźenych Olympiskich zymskich hrach w kanadiskim Calgaryju. W krajnym hódnoćenju medaljow doby Sowjetski zwjazk před našim krajom, małej NDR, kotraž bě najebać kopańcu tola wulki sportowy gigant na swěće. Nimo toho zhladowaše Kowar tež na 6. turněr Domowinjanow – pedagogow a přistajenych serbskich statnych institucijow – wo pokal Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny we volleyballu, wuhotowany wot Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule „Hermann Matern“ Budyšin. Pod režiju sportoweju wučerjow Gerata Hrjehorja a Měrka Korjeńka wobdźěli so tehdom dźesać mustwow, štož bě rjany rekord.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND