Widźał, słyšał, napisał (04.04.16)

póndźela, 04. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Ludwig Zahrodnik

Njedawno sym wo tym čitał, zo su při sněhakowarskim lětanju hižo dźensa dalokosće nad 300 metrow móžne – teoretisce! Hladajo do sportowych stawiznow zwěsćich, zo bě před 80 lětami Awstričan Sepp Bradl na skakanišću w słowjenskej Planicy ze 101 metrom swětowy rekord docpěł. Kajke je to do dźensnišeho razantne wuwiće!

Mnozy so prašeja, hač budu „slěborne kłoki“ Mercedesa dale awtowe wubědźowanje formule 1 dominować, abo hač so Ferrarijej wokoło Vettela poradźi zastatk nachwatać. Mercedes bě hižo před 80 lětami nawjedowaca awtowa značka na swěće. Tak bě na přikład Hans Stuck w měrcu 1936 wjacore swětowe rekordy spěšnosće nastajił, a w aprylu samsneho lěta doby němski Rudolf Laracciola Wulke myto Monaca.

Kónc februara je Täve Schur 85. narodniny swjećił. Jeho wuspěchi w 1950tych lětach to předewšěm běchu, kotrež nas te­hdy zahorichu. Njezapomnite wostanu rozprawy Heinza Floriana Oertela wo měrowych jězbach. Schur je ju dwójce dobył a dwójce sta so tež ze swětowym mištrom. Za mnohich nadróžnych kolesowarjow je wón z přikładom.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND