Widźał, słyšał, napisał (11.04.16)

póndźela, 11. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Hišće jónu, hišće raz widźeć jeju wóčkow kras´ a škleńčku wupić na strowje, kaž ...“, tele słowa Muskeho chóra Delany drje wjetšina z was čitarjow derje znaje a zwěrju sej twjerdźić, zo je spěw po słowach Jurja Šěna zdawna hymna spěwarjow. Spěwarjow-sportowcow drje je w tutym cyłku tež někotrych, najskerje nic w tak bohatej ličbje. A tola sej někotryžkuli z nich, z dynamowcow, praji tak „Hišće jónu, hišće raz“, a potom wupijemy sej škleńčku na postup do druheje koparskeje ligi Němskeje. Po sobotnej hrě so cyle wěsće mnozy prašachu, čeho­dla nic hižo dźensa. Fantastiski publikum, rjane wjedro a přećiwnik bjez starosćow, z trenarjom, pochadźacym z Drježdźan – postup perfektny? Ně, nažel tomu teoretisce tak njebě, hačrunjež je wšo dwělowanje ryzy teorija. Pjatnaće dypkow předskoka a super wrotowy poměr, što měło so tu hišće stać? Tola swjedźenja njebě, a tuž hišće raz wšě mocy koncentrować na hru w Magdeburgu. Abo chcedźa dynamowcy hakle tydźeń pozdźišo ze swojim přiwiskom postup swjećić?

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND