Dwanatkarjo SGB abi-cup dobyli

póndźela, 14. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
To stej finalistaj lětušeho abi-cupa Budyskich gymnazijow, mustwje mikswolejbulistow 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin. Dwanatkarjo dobychu turněr wosom startowacych cyłkow w sportowni Powołanskeje šule za techniku a hospodarstwo přećiwo 11. lětnikej z 2:1.  Foto: Měrko Korjeńk To stej finalistaj lětušeho abi-cupa Budyskich gymnazijow, mustwje mikswolejbulistow 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin. Dwanatkarjo dobychu turněr wosom startowacych cyłkow w sportowni Powołanskeje šule za techniku a hospodarstwo přećiwo 11. lětnikej z 2:1. Foto: Měrko Korjeńk

W napjatym finalu abi-cupa přesadźichu so mikswolejbulisća 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) z 2:1 přećiwo jědnatkarjam SGB mjez wosom­ startowacymi cyłkami.

Druhi raz přewjedźechu wolejbulisća 11. a 12. lětnika Budyskich gymna­zijow kaž tež Powołanskeje šule za techniku a hospodarstwo w tamnišej sportowni abi-cup z měšanymi mustwami. Wurisanje wosom cyłkow, wobstejacych z dweju holcow a štyrjoch hólcow, skónči so z dominancu serbskich šulerjow.

Dwanatkarjo kaž tež jědnatkarjo SGB dobychu wšitke tři partije w swojimaj staflomaj a wuhrachu w finalu swojeho do­by­ćerja. Wot prěnjeje hač k posled­njej akciji­ bě hra wurunana a jara powabliwa. W prěnjej sadźbje běchu ći młódši z 15:12 wuspěšni a ze samsnym rezultatom dwanatkarjo w druhej. Woni na­wje­do­wachu w rozsudnym přechodźe hižo ze 14:10, ale jědnatkarjo so wobarachu a na 13:14 skrótšichu. W napjatej fazy poradźi so přichodnym abiturientam trěbny dypk technisce wurjadneje partije k cyłkownemu dobyću.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND