Wuslědki (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Kumwałd - Wojerowski FC wupad

Bukecy – Porchow2:2 (0:0)

Kinspork/Łužn. – Hnašecy-Dobr. 5:0 (1:0)

Radwor – Germania Budyšin 2:0 (0:0)

Němske Pazlicy –Kulow 2:3 (1:1)

Ramnow – Großnaundorf 2:2 (1:1)

1. Rakečanske ST 14 46 : 7 39

2. Módro-běli Kulow 13 28 : 13 30

3. LSV Hory 13 28 : 19 24

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 14 28 : 24 24

5. Póst Germ. Budyšin 14 32 : 26 23

6. Drohotka Ramnow 14 27 : 22 22

7. ST Kinspork/Łužnica 14 26 : 21 22

8. Natw. Němske Pazlicy 14 22 : 21 19

9. Motor Kumwałd 13 24 : 29 19

10. TSV Połčnica 14 25 : 33 19

11. Wojerowski FC 13 31 : 23 18

12. ST Hnašecy-Dobruša 14 25 : 32 15

13. SG Großnaundorf 14 26 : 32 13

14. Zeleno-běli Bukecy 14 18 : 44 11

15. ST Porchow 14 16 : 36 9

16. ST Radwor 14 14 : 34 5

wokrjesna liga, stafla 2

Łuty – Malešecy2:1 (0:1)

Rakecy II/Šćeńca – Njebjelčicy 1:0 (1:0)

Mały Wosyk – Haselbachtal 1:5 (0:4)

Lubuš – Łaz/Běły Chołmc 0:2 (0:2)

Ćisk II – Wojerowski FC II 1:2 (0:1)

Pančicy – Nadrózna Hrabowka 3:0 (2:0)

1. ST Marijina hwězda 13 40 : 4 36

2. ST Ćisk II 13 28 : 11 30

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 13 35 : 12 29

4. Traktor Malešecy 13 32 : 13 27

5. HZ Wulke Ždźary 14 20 : 20 23

6. Wojerowski FC II 13 19 : 16 21

7. ST Lubuš 13 17 : 13 19

8. Nadrózna Hrabowka 13 20 : 27 15

9. FSV Łuty 13 21 : 23 14

10. SV Haselbachtal 13 18 : 23 14

11. ST Wulka Dubrawa 13 19 : 29 14

12. SJ Chrósćicy II 13 18 : 24 13

13. SJ Njebjelčicy 13 14 : 20 13

14. ST Mały Wosyk 13 14 : 54 6

15. HZ Rakecy II/Šćeńca 13 9 : 35 5

Doma krute čuwy pokazali

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Druhi hrajny dźeń za Pančičanskich wolejbulistow we wokrjesnej klasy bě zdobom prěni doma w swójskej hali. Z MSV Budyšinom a mustwom Budyšin-sewjer čakaštaj sylnaj, ale nic njepřewinjomnaj, přećiwnikaj.

ST Marijina hwězda – MSV Budyšin IV 2:0 (25:21, 25:18)

Budissa po dobyću w połfinalu

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

FV Drježdźany 06 Laubegast

– FSV Budissa Budyšin 2:4 (1:1)

Zestawa hosći: Ebersbach – Bär, Patka, Hoßmang (89. Dartsch), Merkel, Krawčik (80. Kral), Schlicht (68. Langr), Ciapa, Weiß, Schmidt, Bönisch

Wo zaćah do semifinala wo krajny pokal nastupi regionalny ligist pola zastupjerja krajneje klasy. Budissa Budyšin bě potajkim jasny faworit. Trenar Torsten Gütschow pak nochcyše so na eksperimenty zwažić a pósła swoju prěnju garnituru na trawnik. Tři klasy wyše hrajacy Budyšenjo přewzachu hnydom iniciatiwu, za prěnje wrota pak trjebachu nimale poł hodźiny. Michael Schlicht dósta dypk za přihot, Mateusz Ciapa rěkaše třělc wrotow (29.). Hosćićel pak njeda so porazyć, hraješe dale a po zmylku Maika Ebersbacha přez Philippa Wapplera wuruna (37.). Za kapitana domjacych běchu to w aktualnej hrajnej dobje hižo wosme wrota. Woporniwje wojowacy Drježdźanjenjo wzachu mjezywuslědk samo do přestawki. 418 přihladowarjow móžeše so tuž na zajimawy 2. połčas nadźijeć.

Wospjet dypki přećiwnikej darili

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Pinca tabulki regionalneje ligi

14. VfB Auerbach 17 18 : 27 19

15. HŁ Neugersdorf 17 18 : 29 19

16. Budissa Budyšin 17 11 : 25 18

17. ZFC Meuselwitz 17 27 : 37 16

18. Optik Rathenow 17 15 : 35 9


ZFC Meuselwitz

– FSV Budissa Budyšin 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: Schulz – Bär (86. Dartsch), Patka, Hoßmang, Kral, Krawčik (65. Treu), Ciapa, Wockatz (79. Langr), Schlicht, Bönisch, Schmidt

Na poslednim hrajnym dnju prěnjeje połserije dyrbješe Budissa w Meuselwitzu nastupić. Předposledni tabulki bě zašłe pjeć hrow přěhrał a dyrbješe wšo spytać, zo by Budyšanow porazył. W Bluechip-arenje měješe tež duel wot prěnjeje sekundy w rukomaj, a hosćo dyrbjachu swoje chětro škitać, jako widźeše 329 přihladowarjow nadběh po nadběhu ZFCja. Naspomnjenjahódne wulkošansy pak njenastachu. Jeničku dobru móžnosć za Budyšanow měješe po konteru Kevin Bönisch, třělwa pak bu k róžkej wotwobarana, kotryž ničo njewunjese (32.). Prěnju wulku składnosć za Meuselwitz měješe Rintaro Yajima, ale Christopher Schulz třělwu wotwobara (34.). Wulkotnu paradu pokaza narunanski wrotar Budissy při wolejtřělwje Sebastiana Alberta (41.). Tak dźěše bjez wrotow do přestawki.

Sport (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Blidotenis Viktorije

Blidotenisća Viktorije Worklecy wočakuja jutře w 15 hodź. prěnjeho 1. wobwodneje ligi, Wocl Krušwica. Tele mustwo je dotal bjez poražki a tabulku nawjeduje. Za tydźeń hraja Worklečenjo znowa doma, potom w samsnym času přećiwo rezerwje MSV Budyšina.

Wolejbul na Mikławša

Lětuši Mikławšowy wolejbulowy turněr wólnočasnych cyłkow w Chrósćicach, přewjedźe SJ Chrósćicy hižo 3. decembra, potajkim tři dny do swjateho Mikławša. Cyłki zetkaja so we 18 hodź. w „Jednoće“.

Koparski derby w Delanach

Dwaj hrajnej dnjej do kónca prěnjeje połserije hraja w Delanach Sokoljo přećiwo Rakečanam. Mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki wočakuje njedźelu w 13 hodź. suwereneho načolnika. Dalše koparske hry:

01.12. 14:00  FC Energija Choćebuz –

  KFC Uerdingen 05

01.12. 13:30  FSV Oderwitz II –

  SJ Chrósćicy

01.12. 13:30  HZ Wulke Ždźary –

  SJ Chrósćicy II

01.12. 13:30  HZ Rakecy II/Šćeńca –

  SJ Njebjelčicy

02.12. 13:30  ST Radwor –

  Póst Germania Budyšin

02.12. 13:30  Natw. Němske Pazlicy –

  Módro-běli Kulow

02.12. 14:00  ST Marijina hwězda –

  ST Nadrózna Hrabowka

Adwentny turněr CDU

Skónčnje tež doma dobyli

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– SG Weixdorf 3:2 (2:2)

Zestawa domjacych: Králíček – L. Zahrodnik, Sentivan, Cyž, Püschel, M. Zahrodnik (89. Lešawa), G. Zahrodnik, Henzl, Kral (68. Henčl), Młynk (91. Špitank), Beneš

Minjenu njedźelu nastupichu koparjo Chróšćanskeje SJ doma přećiwo SG Weixdorfej. Woni njeběchu tři hry za sobu přěhrali a chcychu po dobrych wukonach skónčnje tež na domjacym traw­niku połnje dypkować. Přećiwnik pak bě jim­ dotal přeco ćeže načinjał. W druhej seriji minjeneje sezony podležachu jemu Chróšćenjo jasnje z 1:6. Z Pavelom Runtom, Feliksom Cyžom a dalšimi falowachu jim tež hrajerjo, tak zo dyrbješe trenar Detlef Panic tróšku přestajić.

W 1. połčasu hra rozsudźena była

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

ST Hnašecy-Dobruša

– ST 1922 Radwor 2:0 (2:0)

Zestawa hosći: Jendrewski – Šěrak, Henka, Reinecke, Bauer, Schulze, Wjeńka, Omran, Amar, Kral (64. Wjacławk), Hančik

Po druhim dypku kermušnu njedźelu chcychu so Radworscy koparjo na 13. hrajnym dnju skónčnje z prěnim do­byćom stopnjować. Bohužel pak skónči so hra kaž hižo lětsa tak husto bjez dypkow­ za nich.

Basketballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su regionalne finale starobneje skupiny I – 11. a 12. lětnik – wurisanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w Radworju sensacionelnje dobyli.

Kajki to minimalny, ale jara zwjeselacy wukónc za basketballistow SGB na regionalnym finalu w Radworju? Do tamnišeje sportoweje hale „Slavia“ dojědźechu sej hrajerjo třoch gymnazijow wuchodneje Sakskeje, zo bychu swojeho mištra w starobnej skupinje hólcow 11. a 12. lětnika postajili. A dokelž je kóžde mustwo jednu partiju dobyło a jednu přěhrało, by wo kónčnym zaměstnjenju najprjedy diferenca docpětych košow rozsudźiła. Wona bě pak pola našich hólcow (49:42) a šulerjow Zhorjelskeho gymnazija Augustum-Annen (51:44) ze sydom dyp­kami jenaka. Jako dalši kriterij wužiwa so w tutej bulosportowej družinje matematiska formula diferency wšěch wuhratych dypkow. Dokelž wučinješe to pola SGB 1,17 a pola Zhorjelca 1,16, dosahaše tutón mólički předskok jedneje dźesaćiny hólcam SGB za złoto. A woni so njesměrnje radowachu.

Wuslědki (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Kopańca, 3. liga

Halleski FC – SG Großaspach 2:0 (1:0)

Osnabrück – Energija Choćebuz 3:1 (1:0)

Carl Zeiss Jena – Unterhaching 4:5 (2:2)

Zwickau – Meppen1:1 (0:1)

NOFV-krajna liga

Markranstädt – Taucha  1:0 (1:0)

Wocl Riesa – Pirna-Copitz  0:2 (0:2)

Radebeul – Grimma3:1 (1:1)

Kamjenc – Olbernhau 4:1 (2:0)

Niska – Großenhain2:0 (1:0)

Glauchau – Lößnitz0:0 (0:0)

Kamjenica – Mittweida 2:0 (0:0)

Nowosólc-Hródk – Markkleeberg 5:1 (2:1)

1. Jednota Kamjenc 13 32 : 11 31

2. FC Grimma 13 31 : 11 29

3. FC 1910 Lößnitz 13 25 : 15 23

4. Großenhainski FV 90 13 25 : 16 21

5. FSV Nowosólc-Hrodk 13 26 : 17 20

6. FV Přezjednota Niska 13 16 : 20 20

7. VfL Pirna-Copitz 07 13 23 : 18 19

8. BSG Wocl Riesa 13 22 : 24 19

9. Kickers Markkleeberg 13 18 : 20 19

10. Radebeulski BC 08 13 18 : 17 18

11. SSV Markranstädt 13 14 : 13 17

12. BSC Rapid Kamjenica 13 21 : 32 15

13. Germania Mittweida 13 14 : 28 14

14. SV Olbernhau 13 16 : 29 13

15. SG Taucha 99 13 18 : 25 11

16. VfB Empor Glauchau 13 12 : 35 5

Dramatiski a přiwšěm wuspěšny hrajny dźeń

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Po dwěmaj njezbožownymaj poražkomaj w cuzymaj halomaj pola prěnjeho a druheho wobwodneje ligi chcychu wolejbulisća Viktorije Worklecy posledni­ hrajny dźeń prěnjeje połserije doma na kóždy pad dypkować, zo bychu­ třeće městno w tabulce skrućili a z wul­kim předskokom do adwentneje a hodowneje přestawki hić móhli.

Znowa pak běchu předznamjenja špatne. Swójbnych přičin dla pobrachowaštaj wobaj hłownaj nadběhowarjej. Po krótkej mustwowej rozrěči rozsudźichu so hosćićeljo na połne riziko, a to w zestawje z youngsterom Renéjom Schusterom. Tón bě mjenujcy naposledk solidne treningowe wukony pokazał. Kapitan Ludwig Eckert přewza poziciju wonkowneho nadběhowarja. W tej zestawje mustwo hišće ženje hromadźe hrało njeje, štož bě wězo zwažliwe předewzaće. Kak pak Worklečenjo situaciju zmištrowachu, bě sensacionelne.

Viktoria Worklecy 92 – MSV Budyšin II 3:1 (25:15, 23:25, 25:20, 25:18)

nawěšk

nowostki LND