Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„You will never walk alone“­, drje je mjeztym swětoznata hymna fanow FC Liverpoola. Wosebje sylnje znošowaše so spěw sobotu tydźenja w Madridźe po dobyću finala přećiwo mustwu Tottenham Hotspur. Dwójce ryzy jendźelski duel na europskej runinje w kopańcy. To drje něšto rěka a kóždy móže sej w tym nastupanju swójske měnjenje tworić. ,,Ty ženje njepóńdźeš sam“, je wuprajenje z tajkim hłubokim zmysłom – a to nic jenož w sporće! Wjeselo a radosć, přesłapjenje a zrudoba móža sej tak bliske być. Hač dźiwadźelnik w hnujacej, zaho­rjacej róli, hač spěwar na wulkim festi­walu ze snano skepsanym wustupom, hač šuler po přeskočenej wysokosći w mjezyšulskim wubědźowanju – nichtó njebudźe w tajkich wokomikach sam, wšojedne w kotrej situaciji.

Sport (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Swjatkowna kopańca

Sportowe towarstwo Pěskecy přeprošuje lětsa prěni raz swjatki sobotu, wot 18 hodź. na kickerowy turněr z woprawdźitymi koparjemi a swjatki póndźelu, wot 13 hodź. na turněr wjesnych koparskich cyłkow.

Sport w Němskich Pazlicach

Towarstwo Natwar Němske Pazlicy přeproša sportowcow a přihladowarjow na nětko hižo 34. ludosportowu swjatkownu njedźelu, kotruž přewjedźe w tamnišim sportowym centrumje. Wot 10 hodź. chce tam 16 koparskich a sydom wolejbulowych mustwow mocy měrić. Mytowanje je za 17.30 hodź. planowane.

Běhaja wokoło jězora

W tabulce krajneje klasy so polěpšili

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

W minjenych tydźenjach je prěnje kopar­ske mustwo Chróšćanskeje SJ w dale a lěpšej formje wustupowało. Na kóncu sezony so młody cyłk dospołnje namaka, a wuslědki nětko skónčnje wot­běhej hrow wotpowěduja. Zbywacy kopar­ski program SJC njeje runjewon lochki, dokelž hraje jenož hišće přećiwo mustwam z hornjeho dźěla tabulki.

SJ Chrósćicy

– VfB Běła Woda 5:1 (2:0)

W domjacej partiji přećiwo Běłej Wodźe wočakowachu Chróšćanscy koparjo potajkim ćežkeho přećiwnika. Prěnje zetkanje w Běłej Wodźe bě hišće 4:4 wušło. Nětko pak poka­zachu jednu z najlěpšich hrow aktualneje serije a su so jasnje přesadźili. Po njewěstym starće kombinowaše so SJC přeco zaso wulkotnje do šěsnatki hosći. Po někotrych móžnosćach trjechi Jakub Beneš w 30. min. 1:0. Jenož pjeć mjeńšin pozdźišo zwyši Tom Henčl z dobrej třělwu z distancy na 2:0. W tej fazy hrě mějachu Chróšćenjo šansy w minutowym takće, ale njezamóchu je wužić.

Wuslědki (06.06.19)

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Koparska tabulka krajneje klasy

1. LSV Nowe Město 24 74 : 22 55

2. SZ Drježdźany-Strěžin 24 51 : 24 50

3. Laubegast 24 65 : 33 48

4. FC Neugersdorf II 24 46 : 33 38

5. FSV Oderwitz II 24 43 : 39 34

6. VfB Běła Woda 1909 24 56 : 47 33

7. SG Weixdorf 24 50 : 47 33

8. SJ Chrósćicy 24 52 : 58 30

9. SC Borea Drježdźany 24 39 : 53 27

10. ST Ćisk 24 37 : 55 27

11. TSV Rotacija Drježdź. 24 47 : 55 26

12. SC Großröhrsdorf 24 36 : 45 24

13. ST Horni kraj-Sprjewja 24 42 : 88 22

14. ST Trjebin 24 29 : 68 13

wokrjesna klasa, stafla 1

Bart II – Mały Wjelkow 0:5 (0:2)

ST Budyšin II – Budissa Budyšink 3:1 (2:1)

Wjelećin II – Horni kraj-Sprj. III 6:1 (2:0)

Minakał – Wulka Dubrawa II/Radwor II 

3:0 (2:0)

Dalšej poražce poćerpjeli

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Tabulka wokrjesneje wyšeje ligi

1. Rakečanske ST 28 104 : 21 76

2. Módro-běli Kulow 28 65 : 34 57

3. Drohotka Ramnow 28 73 : 38 56

4. LSV Hory 28 66 : 59 49

5. Sokoł Ralbicy/Hórki 28 52 : 41 46

6. Wojerowski FC 28 65 : 49 44

7. Póst Germ. Budyšin 28 65 : 53 44

8. ST Hnašecy-Dobruša 28 63 : 55 44

9. Motor Kumwałd 28 53 : 57 40

10. ST Kinspork/Łužnica 28 48 : 60 33

11. TSV Połčnica 28 47 : 64 33

12. Natwar Něm. Pazlicy 28 49 : 56 32

13. SG Großnaundorf 28 50 : 65 29

14. ST Porchow 28 33 : 73 19

15. ST Radwor 28 39 : 80 17

16. Zeleno-běli Bukecy 28 38 : 105 17


ST 1922 Radwor

– ST Hnašecy/Dobruša 1:5 (0:1)

Zestawa domjacych: Bauer – Šěrak, Handrik, Wjacławk, Mark, Glücklich (82. Zähr), Kral (62. Buša), Wjeńka, Hančik, Paška, Reineke

Po njetrjebawšej poražce we Łužnicy mějachu Radworscy koparjo tež njedźelu zaso cyle čorny dźeń. Startowa zestawa domjacych bě so na šěsć pozicijach změniła, dokelž běchu so někotři hrajerjo druhich terminow abo chorosće dla wotzjewili. Tak dyrbješe pólny hrajer Michael Bauer do wrotow, tež oldie Nico Buša so na ławku sydny.

SJ Chrósćicy II

– HZ Rakecy/Šćeńca II 9:1 (7:1)

Zestawa domjacych: Hejduška – M. Donat, Mark, H. Zynda (70. Šmit), Lešawa, Bogusz (59. J. Donat), Wowčer, Bětnar, Mohaupt (79. J. Zynda), Domaška, Liznar

Po wjace hač dwěmaj měsacomaj chcychu koparjo rezerwy Chróšćanskeje SJ přećiwo direktnemu susodej w tabulce z Rakec skónčnje zaso raz dobyć. Wonkowne wuměnjenja běchu wuběrne. Tež dosć hrajerjow mějachu Chróšćenjo k dispoziciji. Tak běše nadźija trenarskeje dwójki Bosćij Klimant/Matijas Dórnik na wuspěch tohorunja jara wulka.

W Holešowskej Dubrawce su so njedawno tež konjacy sportowcy ze swojimi zapřahami wubědźowali. Dobyła je jězdźenje přez zadźěwki trójka ze Smjerdźaceje. Pohonč René Bulank, přiwóznik Heiko Buška a kóń Wulkan běchu w cyłkownym hódnoćenju po dwěmaj přeběhomaj najspěšniši. Lěpšina přećiwo dwupřežnym wozam bě ta, zo je jednotliwy kóń krótšo zapřehnjeny hač dwaj­. Foto: Tomaš Šołta

Delnjoserbja dobyćerjo partije

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Serbske koparje

– Team Nordschleswig 3:2

Wuspěšnu mjezynarodnu koparsku hru je minjeny pjatk něhdźe 300 ludźi w Hochozy (Drachhausen) w zarjadniskim hamće Picnjo (Peitz) dožiwiło. Mocy měriłoj stej tón wječor mustwje Serbske ko­pa­rje – Delnjoserbja z Němskeje – a Team Nordschleswig – Němcy z Danskeje. Zhromadnje z Hochožanskim sportowym zjednoćenstwom, z Domowinskej župu Delnja Łužica a z podpěru Lutowarnje Sprjewja-Nysa su čłonojo Serbskich koparjow duel spřihotowali.

Po zajimawych a napjatych 90 mjeń­šinach su delnjoserbscy koparjo, pochadźacych z dźesać wšelakich wsow, hraj­nišćo jako dobyćerjo wopušćili, přewinywši Němcow z Danskeje z 3:2. Wosebje w prěnim połčasu pak běchu hosćo ze swojimi mnohimi młodymi hrajerjemi wotběh postajeli.

Pančičenjo dočasny mišter

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

ST Marijina hwězda – ST Ćisk II 9:0 (5:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, Škoda, Rab, R. Hawš, Peschmann (46. Pjetaš), Šołta, O. Hawš, Cyž (46. Bělk), Eldor, Pakoßnick (57. Schmidt)

Z wysoko zasłuženym domjacym dobyćom před 100 přihladowarjemi su sej chowancy koparskeho trenarja ST Ma­rijineje hwězdy Erwina Kleinmanna hižo dočasnje staflowe dobyće a tak postup do wokrjesneje wyšeje ligi zawěsćili. Při lěćnych temperaturach hosćićeljo duel na hrajnišću jasnje postajachu. Wo prěnje wrota pak postara so Ali Eldor hakle w 16. min. z wěsće přetworjenej jědnatku, po tym zo bu Richard Hawš w šěs­nat­ce potorhnjeny. Dalše wrota w prěnim połčasu třělichu Christoph Cyž z hłowu (22.) a z nohu (28.), Dawid Šołta z hło­wu (36.) a Richard Hawš (39.), kiž trjechi ze zdalenosće 16 metrow. Hosćo mějachu jenož jednu naspomnjenjahódnu składnosć, kotruž pak wrotar Dawid Matik znješkódni (44.).

Wuslědki (04.06.19)

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Kopańca, NOFV-wyša liga

Grimma – Radebeul1:1 (0:1)

Großenhain – Niska1:1 (0:0)

Pirna-Copitz – Wocl Riesa 1:3 (0:1)

Taucha – Markranstädt 2:0 (0:0)

Lößnitz – Glauchau5:1 (2:1)

Markkleeberg – Nowosólc-Hródk 1:4 (0:1)

Mittweida – Kamjenica 2:0 (0:0)

1. FC Grimma 26 58 : 23 62

2. Jednota Kamjenc 26 51 : 24 48

3. FV Přezjednota Niska 26 38 : 33 46

4. FC 1910 Lößnitz 26 52 : 33 44

5. FSV Nowosólc-Hródk 26 52 : 37 43

6. Großenhainski FV 90 26 49 : 37 40

7. VfL Pirna-Copitz 07 26 49 : 44 37

8. Germania Mittweida 26 31 : 42 35

9. BSG Wocl Riesa 26 43 : 46 34

10. Kickers Markkleeberg 26 33 : 41 32

11. Radebeulski BC 08 27 34 : 34 31

12. SG Taucha 99 26 38 : 45 27

13. BSC Rapid Kamjenica 27 37 : 66 23

14. SSV Markranstädt 26 21 : 45 22

15. VfB Empor Glauchau 26 36 : 72 18

16. SV Olbernhau 0 0 : 0 0

krajna klasa

Drježdźany-Strěžin – Ćisk 6:1 (2:1)

Nowe Město – Großröhrsdorf 5:0 (1:0)

Běła Woda – Laubegast 0:3 (0:1)

Oderwitz II – Neugersdorf II 0:5 (0:1)

Rotacija Drježdźany – Horni kraj 9:5 (4:0)

Trjebin – Borea Drježdźany 4:0 (1:0)

Weixdorf – Chrósćicy 2:0 (1:0)

1. LSV Nowe Město 24 74 : 22 55

2. SZ Drježdźany-Strěžin 24 51 : 24 50

3. Laubegast 24 65 : 33 48

4. FC Neugersdorf II 24 46 : 33 38

5. FSV Oderwitz II 24 43 : 39 34

6. VfB Běła Woda 1909 24 56 : 47 33

7. SG Weixdorf 24 50 : 47 33

8. SJ Chrósćicy 24 52 : 58 30

9. SC Borea Drježdźany 24 39 : 53 27

10. ST Ćisk 24 37 : 55 27

11. TSV Rotac. Drježdźany 24 47 : 55 26

12. SC Großröhrsdorf 24 36 : 45 24

13. ST Horni kraj-Sprjewja 24 42 : 88 22

14. ST Trjebin 24 29 : 68 13

nawěšk

nowostki LND