Sport (21.09.18)

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Přewjedu dalši WORKWUB

Třeći raz přewjedu jutře, sobotu, we Worklecach WORKWUB (Worklečanske wubědźowanje). Wurisanje swójbow je wosebity podawk wulkim kaž małym sportowcam. Młode wjesne swójby a Viktoria Worklecy su znowa wotměnjawy program zestajeli. Wot 14 hodź. smědźa so mali sportowcy w mjetanju bulika, dalokoskoku a sprinće wupruwować. Paralelnje k tomu budźe w sportowej ­hali wolejbulowy turněr „Viki“ z wólnočasnymi mustwami. Wot 15.30 hodź. poskića w stanje na sportnišću kofej a tykanc a program za dźěći. Wot 16.30 hodź. wubědźuja so na parcoursu přez za­dźěwki. Mjez druhim hódnoća tež najlěpši kostim.

Domjaca premjera noweho cyłka

Swój prěni domjacy hrajny dźeń změje nowowutworjene wolejbulowe mustwo žonow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy jutře w Pančičanskej sportowni. Tam nastupja wot 14 hodź. přećiwo JTVG Koblicam a Kupoji-Nowej Łuce.

Dalše wolejbulowe hry muži:

29.09. 14:00  Viktoria Worklecy –

  TSV Niederoderwitz

  Viktoria Worklecy –

  OSSV Kamjenc

20.10. 14:00  TSV Kundraćicy –

  Viktoria Worklecy

Kónctydźenska kopańca

Poradźeny zazběh do sezony

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

ST 1896 Wulka Dubrawa – Viktoria Worklecy 0:3 (17:25, 16:25, 23:25)

Wuslědki (19.09.18)

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga-stafla II

Łuty – Wojerecy II1:1 (1:1)

Wulke Ždźary – Lubuš 0:2 (0:1)

Wulka Dubrawa – Mały Wosyk 6:1 (2:0)

Malešecy – Njebjelčicy 2:0 (0:0)

Marijina hwězda – Běły Chołmc 2:1 (1:1)

Ćisk II – Rakecy II/Šćeńca 3:0 (2:0)

Nadr. Hrabowka – Haselbachtal1:4 (1:0)

1. ST Lubuš 5 14 : 4 12

2. ST Marijina hwězda 4 10 : 1 12

3. ST Ćisk II 5 11 : 4 12

4. Traktor Malešecy 4 9 : 2 12

5. HZ Łaz/Běły Chołmc 5 11 : 6 10

6. Wojerowski FC II 4 8 : 4 8

7. SJ Njebjelčicy 5 5 : 7 7

8. 1896 Wulka Dubrawa 4 10 : 7 5

9. FSV Łuty 4 5 : 6 4

10. HZ Wulke Ždźary 4 3 : 4 4

11. SJ Chrósćicy II 4 5 : 7 3

12. SV Haselbachtal 4 4 : 8 3

13. HZ Rakecy II/Šćeńca 5 4 : 13 3

14. ST Nadrózna Hrabowka 4 3 : 13 0

15. ST Mały Wosyk 5 5 : 21 0

wokrjesna klasa-stafla I, čoło tabulki

1. Módro-běli Minakał 5 18 : 3 13

2. ST Mały Wjelkow 5 18 : 11 10

3. ST Budyšin II 4 16 : 5 9

4. Budissa 08 Budyšink 4 5 : 7 6

5. Zeleno-běli Bukecy II 4 9 : 15 6

6. ST Wjelećin II 4 14 : 14 5

7.  HZ Wulka Dubrawa II/Radwor II 5 12:13 4

8. ST Horni kraj-Sprjewja III 4 6:8 4

9. ST Bart II 3 4:7 3

10.  HZ Wjernarjecy II/Wjazońca II 4 2:21 0

wokrjesna klasa stafla II

ST Hodźij II - ST Porchow II 5:0 (1:0)

TSV Wjazońca - SG Frankenthal II 4:0 (2:0)

HZ Germania Biskopicy/Biskopičanske KT III - SG Steinigtwolmsdorf 1:2 (1:0)

HZ Mały Wosyk II/Pančicy II - ST Drjewnica 1:3 (1:1)

1. SG Steinigtwolmsdorf 4 16:3 12

2. ST Drjewnica 5 20:10 10

3. SV Großharthau 4 17:6 8

4. TSV Wjazońca 3 8:2 7

5. HZ Mały Wosyk II/Pančicy II 5 13:11 7

6. HZ Germania Biskopicy/Biskopičanske KT III 4 7:7 4

7. ST Hodźij II 4 7:14 3

Blidotenisowa sezonazahajena

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Prěnje blidotenisowe mustwo DJK Konjecy je do hrajneje doby 2018/2019 w prěnjej wokrjesnej lize z poražku startowało. Pola TTC Wojerec II su sportowcy z Delan ze 4:11 podleželi. Pola dwójkow móžeštaj jeničce Maćij Kokla/Alojs Čóška dypkować, tak zo domjacy po prěnim kole z 2:1 nawjedowachu. W hrach jednotliwcow so ličba dypkow na stronje hosći wulce njepolěpši. Pětr Bejma zapisa sej dwaj ličakaj, André Čórlich jedyn. Maćij Kokla, Alojs Čóška, Michał Elstner a Frank Šołta mějachu swoju lubu nuzu ze swojim přećiwnikom, tak zo wostachu wšitcy bjez dypka.

W druhej wokrjesnej lize dyrbješe nowačk ST 1922 Radwor pola sylneho mustwa ST Hornja Hórka nastupić a přěhra tam 5:10. Z optimalnymi 2,5 dypkami bě Matijas Žur najlěpši Radworčan. Tež Gerat Kral z połdra a Markus Jurk z jednym dypkom běštaj ze sobu spokojom.

Młodźi dźiwi k zazběhej dobyli

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:
Prěnje wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy je we wuchodosakskej wobwodnej lize z dobyćom 3:0 do hrajneje doby 2018/2019 startowało. We Wulkej Dubrawje móžachu młodźi dźiwi najebać wotchadaj wšitke tři sadźby (25:17, 25:16 a 25:23) za sebje­ rozsudźić. Do sezony běštaj Worklečanow stajnaj hrajerjej Stephan Wjeńka (do Budyšina) a Jurij Lipič (do Drježdźan) wopušćiłoj. Wjace k prěnjej partiji sezony zhoniće w jutřišim wudaću. Swój prěni domjacy hrajny dźeń změje serbska šestka 29. septembra wot 14 hodź. we Worklečanskej hali. Foto: Jörg Stephan

25. jubilejny měšćanski běh – wuslědki dorosta

Na 25. jubilejnym měšćanskim běhu w Budyšinje je so 8. septembra na distancomaj 1,2 km a 1,8 km we wotpowědnych starobnych skupinach wospjet tójšto sportowcow Serbskeje zakładneje šule Budyšin (SZŠB) a Serbskeje wyšeje šule Budyšin (SWŠB) wubědźowało.

Najwuspěšniši běchu w swojej wotpowědnej starobnej skupinje:

1,2 km U8 – 4. městno Klemens Glöß (SZŠB) – 5:35 min a 9. městno Ella Düringec (SZŠB) – 6:17 min

1,2 km U10 – 1. městno Jarek Schade (SZŠB) – 4:38 min a 3. městno Jitka Schadec (SZŠB) – 5:16 min

1,2 km U12 – 10. městno Tjark Schulze (SWŠB) a 5:06 min – 31. městno Luna Buhrdel (SWŠB) – 5:52 min

1,8 km U14-U20 – 55. městno Collin Bork (SWŠB) – 8:29 min a 20. městno Hanna Neterec (SWŠB) – 9:10 min

Někotři atleća Budyskeje Serbskeje šule startowachu za swoje sportowe zjednoćenstwo, w kotrymž we wotpowědnej sportowej disciplinje trenuja a so tež wubědźuja.

Sokoł Ralbicy/Hórki – Drohotka Ramnow 3:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka, Šewc, Schultz, Budar (60. Bjeńš), Šołta, Korjeńk, Wowčerk (72. M. Matka), Rawš, Domaška (75. M. Kurjat), G. Kurjat

Sokoł Ralbicy/Hórki wočakowaše na słónčnej njedźeli robustnych koparjow z Ramnowa. Wobě mustwje startowaštej poměrnje derje do sezony a měštej wobě do hry hižo sydom dypkow na konće. Po 90 mjeńšinach pak Sokoljo Drohotku w tabulce přesćahnychu, sunywši so z 10 dypkami na druhe městno.

Prěni połčas bě kaž wočakowane bojowniski. Wot spočatka wjedźechu hrajerjo twjerde dwuboje, a sudnik měješe stajnje wjele dźěła. Wón pak je na woběmaj bokomaj přewjele zmylkow worał, tak zo bu hra dale a bóle hektiska. Wulke šansy so hrajerjam Sokoła kaž tež Ramnowa njeskićachu, a tak dźěše tež bjez wrotow do połčasa.

Jednotliwcy, mustwaa zapřahi so wubědźowali

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Jubilejny 25. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

Konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow je minjenej sobotu a njedźelu w Hórkach swój jubilejny 25. jěchanski a skakanski turněr přewje­dło. Mjez wobdźělnikami bě tež něhdyši olympiski dobyćer a swětowy mišter Frank Ostholt ze sewjerorynsko-westfalskeho Warendorfa. Na woběmaj dnjomaj widźachu wjacore sta ludźi cyłkownje 18 pruwowanjow z něhdźe dwěsćě sportowymi konjemi, ze 120 jěcharkami a jěcharjemi. Mjez sportowcami běchu z dwójnikomaj Francisku a Felicitas Bobkec z Miłoćic, Jakubom Bobku z Worklec, Pětrom a Clemensom Bobku z Miłoćic, Katju ­Žurec z Pančic-Kukowa, Hanu Brězanec z Prawoćic, Stefanie Žurowej z Worklec a Křesćanom Zahrodnikom z Chrósćic tež wjacori serbscy starterojo, kotřiž wojowachu ze swojimi konjemi we wšelakorych kategorijach wo dypki. Franciska Bobkec z Miłoćic na přikład docpě z konjom Sweetyjom w kombinowanym pruwowanju druhe a sotra Felicitas z Diddlom 5. městno.

Wuslědki (18.09.18)

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Kumwałd – Němske Pazlicy 2:1 (2:0)

Zeleno-běli Bukecy – Hory 2:2 (0:1)

Germania Budyšin – Kulow 1:1 (0:1)

Hnašecy – Großnaundorf 3:2 (1:0)

Ralbicy/Hórki – Ramnow 3:1 (0:0)

Kinspork/Łužnica – Połčnica 4:1 (2:0)

Radwor – Wojerecy1:3 (0:1)

Porchow – Rakecy 0:2 (0:0)

1. Rakečanske ST 5 11 : 2 15

2. Sokoł Ralbicy/Hórki 5 11 : 7 10

3. Wojerowski FC 5 15 : 6 9

4. ST Kinspork/Łužnica 5 11 : 7 9

5. Módro-běli Kulow 5 9 : 5 9

6. TSV Połčnica 5 11 : 8 9

7. LSV Hory 5 10 : 5 8

8. Póst Germania Budyšin 4 10 : 7 7

9. ST Hnašecy-Dobruša 5 12 : 11 7

10. Drohotka Ramnow 5 5 : 7 7

11. SG Großnaundorf 5 12 : 10 6

12. Motor Kumwałd 5 7 : 13 6

13. Natwar Němske Pazlicy 5 5 : 5 5

14. ST Radwor 5 4 : 14 1

15. Zeleno-běli Bukecy 5 5 : 22 1

16. ST Porchow 4 3 : 12 0

wokrjesna liga, stafla I

Huska/Hodźij – ST Budyšin 0:2 (0:1)

Arnsdorf – Wachau2:2 (0:1)

Horni kraj-Sprjewja II – Kubšicy 6:2 (3:0)

Wjernarjecy – Frankenthal 6:1 (3:1)

Biskopicy II – Großnaundorf II3:1 (2:1)

Bretnig-Hauswalde – Wjelećin 3:2 (0:0)

Ottendorf-Okrilla – Bart 1:0 (1:0)

1. ST Horni kraj-Sprjewja II 4 17 : 5 10

2. TSV Wachau 5 21 : 11 10

3. Arnsdorfske KT 5 12 : 7 10

4. Biskopičanske KT II 5 18 : 12 9

5. FV Ottendorf-Okrilla 4 10 : 8 9

6. Bretnig-Hauswalde 5 11 : 10 9

7. TSV Wjernarjecy 5 17 : 18 9

8. Germania Budyšin II 3 9 : 10 6

9. ST Kubšicy 5 13 : 16 6

10. ST Wjelećin 5 10 : 13 6

11. SC Großröhrsdorf II 3 8 : 7 4

12. HZ Huska/Hodźij 4 6 : 8 4

Bjez wulkich ćežow koło dale

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

SV Liegau-Augustusbad – ST Marijina hwězda 1:6 (1:5)

Zestawa hosći: Matik – R. Cyž, K. Pakoßnick (41. Eldor), Jurš, Lipič, Ch. Cyž, Kuring, O. Hawš, R. Hawš, J. Pakoßnick, Schmidt

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND