Po wulkim boju tola hišće podleželi

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

LSV Hory

– ST Marijina hwězda 4:2 (0:1)

Zestawa hosći: Hejduška – Wróbl, Hawš, Šołta, R. Cyž, Peschmann (77. Langer), Ch. Cyž, Pjetaš, Melnyk, Eldor, Pakoßnick

Napjaty krimi w načolnej hrě

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje

1. Viktoria Worklecy 5 15 : 2 14

2. Módro-běli Wojerecy 5 14 : 5 13

3. ST Kupoj/Nowa Łuka 4 12 : 0 12

4. CVJM Zhorjelc 4 11 : 4 10

5. ST 1896 Wulka Dubrawa 6 10 : 12 8

6. TSV Kundraćicy 5 6 : 9 6

7. TSV Niederoderwitz 5 4 : 13 3

8. MSV Budyšin 04 II 5 3 : 15 0

9. OSC Lubij  5 0 : 15 0


Hišće wjetšej přećiwkaj nimale njedawatej. Sobotu běštej mjenujcy we wobwodnej wolejbulowej lize wuchodneje Sakskeje posledni tabulki OSC Lubij a načolnik Módro-běli Wojerecy II z hosćom we Worklecach. Viktoria ­měješe za domjacy hrajny dźeń jasny zaměr: skočić na čoło tabulki.

Viktoria Worklecy

– OSC Lubij 3:0 (25:14, 25:10, 25:19)

termin turněra: 9. meje 2019

městnosć: sportowa hala „Slavia“ w Ra­dworju

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowarjo: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontakt:

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom „Sportej a narodej – zdar!“ chcemy so zetkać k lóštnemu sportowanju a zabawje. Zdobom chcemy styki mjez serb­skimi wolejbulistkami a wolejbulistami a dalšimi sportowčemi a sportowcami skrućić a k popularizaciji Serbskeho Sokoła přinošować.

přeprošene mustwa: Na turněr witane su mustwa dotalnych turněrow a nowačcy. Wolejbulowe cyłki z wukraja znowa­ přeprošene njebudu. Kóždy/kóžda wolejbulist/ka, kotryž/kotraž so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje.

Hra po połčasu rozsudźena

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Tabulka wokrjesneje wyšeje ligi

1. Drohotka Ramnow 12 36 : 15 31

2. Póst Germ. Budyšin 12 32 : 12 29

3. Módro-běli Kulow 12 28 : 16 27

4. LSV Hory 12 29 : 18 25

5. ST Horni kraj-Sprjewja 12 33 : 18 22

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 12 25 : 21 20

7. ST Hnašecy-Dobruša 12 26 : 23 19

8. TSV Wachau 12 27 : 26 15

9. SG Großnaundorf 12 22 : 25 14

10. ST Marijina hwězda 12 24 : 29 14

11. TSV Połčnica 12 21 : 37 13

12. Wojerowski FC 12 28 : 29 11

13. Natwar Něm. Pazlicy 12 16 : 26 10

14. ST Kinspork/Łužnica 12 11 : 21 9

15. Motor Kumwałd 12 22 : 36 6

16. ST Porchow 12 9 : 37 6


ST Hnašecy/Dobruša

– Sokoł Ralbicy/Hórki 5:1 (3:0)

Zestawa hosći: Schöne – Lešawa (53. Kobalc), Schultz, Wałda, Budar, Gloxyn, Šewc (63. M. Kurjat), M. Matka, Janca, Šiman (30. Bjeńš), Domaška

Po dobrej hrě doma přećiwo Póstej Budyšin (0:0) chcychu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki zaso raz tři dypki žnjeć. To pak so jim pola kontrahenta Hnaše­cy/Dobruša šwarnje nimokuli.

Wobaj turněraj chcedźao přesunyć

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Čłonojo Serbskeho Sokoło, třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a spor­tow­cow, schadźowachu so zašły tydźeń w Budyšinje, zo bychu lěto 2019 wuhódnoćili a so na nowe přihotowali. Z rěčnikom Serbskeho Sokoła Janom Hrjehorjom je so Jurij Bjeńš rozmołwjał.

Serbski rozhłós je sobotu w swojim po­wěsćowym přehledźe wo tym rozprawjał, zo přewjedźe Serbski Sokoł 38. sokołski wolejbulowy turněr hakle w meji 2020 a nic po zwučenym wašnju w měrcu.

J. Hrjehor: Smy sej raz dźěło činili a wšit­ke hrajny klasy na wokrjesnej a wobwodnej runinje, w kotrychž hraja serbske wolejbulistki a serbscy wolejbu­lisća, přehladali a zwěsćili, zo nimamy hač do apryla 2020 ani jednu sobotu, na ko­trejž njeje winowatostneho hrajneho dnja bjez serbskeho wobdźělenja. Smy so tuž na to dojednali, zo wočaknjemy kónc sezony 2019/2020. Prěni móžny termin, na kotrymž by poprawom nimale kóždy chwile měć dyrbjał, by 2. meja 2020 była. To pak dyrbimy z tym ličić, zo wužija někotři podlěšeny kónc tydźenja za dowol, tuž smy so za 9. meju rozsudźili.

Znowa budźe turněr w Radworju, nic w Budyšinje ...

Wažny krok doprědka šli

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Dešno (CŠ/SN). Serbskej koparskej mu­stwje žonow a muži wotměštej minjeny pjatk zhromadny wječor w Dešnje. Horst Adam, předsyda Serbskich balokoparjow, witaše něhdźe 50 hrajerkow, hrajerjow a mustwowych zamołwitych na – po jeho słowach – historiske zetkanje. W srjedźišću steješe nimo mjezsobneho zeznaća tež rozprawa wo stawje organizacije nastupajo wobdźělenje na klětušej europeadźe w Korutanskej. Dešnjanski wjesnjanosta a zdobom čłon balokoparjow Fred Kaiser předstaji Dešno a prócowanja wjesnjanow, zachować serbsku rěč a kul­turu.

Horst Adam rysowaše w swojim přednošku dźěławosć towarstwa Serbske balo­koparje a Bjarnat Deleńk stawi­zny europeady.­ Trenarjej Frank Ričel a Horst Krawčik staj wječor jako jara poradźeny a jako wažny krok doprědka hódnoćiłoj, zo bychu so Serbja z Delnjeje a Hornjeje Łužicy na koparskim turněrje europskich narodnych mjeńšin zhromadnje derje prezentowali. Žonjace koparske mustwo běše do zetkanja hižo trenowało a je tež minjenu sobotu za dalše zhromadne zwučowanje wužiwało.

Kuriozne­ mocy­měrjenje bě gmejnski koparski derby Módro-běli Minakał – ST 1922 Radwor njedźelu popołdnju we wokrjesnej lize, stafli 2. Radworčenjo běchu hižo 3:0 nawjedowali, nadobo steješe 3:3, po tym 5:3 a na kóncu 5:4 za nich. Za dobyćerja trjechi­chu dwójce Tom Schulze (9./11.), Abdullah Omran (42.), Paul Rachela (76.) a Nico Buša (82.). Za Nica Bušu (ležo na zemi, Ra­dwor) běše to wosebite dožiwjenje, dokelž je jenož wupomhał a rozsudne wrota třělił. Duel bě chětro bojowniski, sudnik Jan Schin­dler dyrbješe jědnaće króć žołty kartonk pokazać. Foto: Jörg Stephan

Načolnikej doma podleželi

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Tabulka wokrjesneje ligi, stafle 2

1. FSV Łuty 12 45 : 25 31

2. ST Hlinowc 12 39 : 15 29

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 11 31 : 11 28

4. Traktor Malešecy 12 39 : 18 23

5. HZ Lubuš/Bluń 11 28 : 12 23

6. SJ Njebjelčicy 12 28 : 17 17

7. HZ Hórnikečanski jěz. 12 35 : 30 17

8. SJ Chrósćicy II 12 22 : 30 17

9. ST Radwor 12 20 : 23 16

10. HZ Wojerowski FC II 12 22 : 23 14

11. SV Haselbachtal 12 26 : 31 13

12. ST Wulka Dubrawa 12 19 : 24 13

13. SZ Wóslink/Skaskow 12 19 : 28 13

14. Nadrózna Hrabowka 12 19 : 43 7

15. Módro-běli Minakał 12 30 : 41 6

16. HZ Rakecy II/Šćeńca 12 8 : 59 1


ST 1922 Radwor

– FSV Łuty 1:3 (1:0)

Zestawa domjacych: Grenzemann – Kral, Bauer, Buša, Jendrewski, Wjacławk, Glücklich, Rachel (76. Weißbach), Schulze, Hettasch (58. Robel), Reineke

Po wjacorych přesłapjacych předstajenjach dyrbjachu Radworscy koparjo doma přećiwo načolnikej z Łutow nastupić. Radworčenjo ćerpja tuchwilu dale pod zranjenjemi a wotprajenjemi. Tohodla chcychu sej znajmjeńša jedyn dypk zawěsćić.

Młodźina A so w tabulce polěpšiła

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:
Młodźina A Hrajneho zjednoćenstwa SJ Chrósćicy/SJ Njebjelčicy/ST Marijina hwězda je na 7. hrajnym dnju wokrjesneje ligi doma w Chrósćicach přećiwo HZ Groß­naundorfej/Lomnitzej 4:1 (2:1) dobyła. Wrota třělichu Fabian Kola (13.), Marvin Reine­cke (25.), Paul Šnajder (65.) a Bosćan Donat (80.). W tabulce polěpšichu so serbscy­ koparjo wo dwě městnje na 5. poziciju. Foto: Konstantin Hrjehor

Wuslědki (12.11.19)

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga žonow

Union Berlin – Lipsk-juh 6:0 (1:0)

Rudne horiny Aue – USV Jena II 3:2 (2:0)

Biskopicy – Viktoria Berlin 0:1 (0:0)

Magdeburg – Hohen Neuendorf 2:3 (0:2)

Phoenix Lipsk – Erfurt 1:1 (0:0)

Steglitzski FC – RB Lipsk 0:6 (0:4)

1. RB Lipsk 11 50 : 3 31

2. Union Berlin 11 35 : 5 25

3. FC Viktoria Berlin 11 28 : 8 23

4. FC Phoenix Lipsk 11 34 : 28 22

5. USV Jena II 10 27 : 14 17

6. Magdeburgski FFC 11 28 : 23 16

7. Steglitzski FC Stern 11 15 : 30 10

8. Přezjednota Lipsk-juh 11 17 : 33 10

9. 1. FFV Erfurt 10 15 : 28 9

10. Hohen Neuendorf 10 12 : 27 7

11. FC Rudne horiny Aue 11 13 : 51 7

12. Biskopičanske KT 10 7 : 31 4

wokrjesna liga, stafla I

Großröhrsd. II – Bretnig-Hausw. 3:1 (1:1)

Ottendorf-Okrilla – Bukecy 6:3 (5:1)

Wjazońca – Huska/Hodźij 5:1 (2:0)

Kubšicy – Wjelećin 1:0 (0:0)

Biskopicy II – Arnsdorf 2:4 (0:2)

Lomnitz-Großn. II – Wjernarjecy 2:2 (2:0)

Germ. Budyšin II – ST Budyšin 0:3 (0:2)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND