Zapósłane (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

K dopisej Měrka Šołty ze 17. junija piše předsyda Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow Pětr Cyž z Budyšina:

Wysoko česćeny knježe Šołta, jara sej wažu, z kajkim wulkim zajimom aktiwity ZSST sćěhujeće. Tohodla Wam kaž tež čitarjam Serbskich Nowin wujimk ze swojeje rozprawy, kotryž bě 15. junija w SN wozjewjeny, hišće raz rozkładu. W njej rěkaše: „Často pak so twjerdźi, na přikład njadawno w interviewje z Měrkom Šołtu w SN (22. meje), zo spěwamy ‚zastarsku literaturu‘.“ Njejsym ženje rjekł, zo bě wuprajenje wot Měrka Šołty samoho. Njepoćahowach so tež, kaž sej to knjez Šołta mylnje mysli, na jeho wotmołwu w interviewje, ale skerje na prašenje Alfonsa Wićaza: „Kak Wy to widźiće, njewobsteji nastupajo repertoire tuchwilu w serbskich chórach zdźěla wěsta stagnacija?“ W swojej rozprawje njejsym prašenje knjeza Wićaza citował, ale prajach to ze swojimi słowami a mjenowach zjaw tuž skrótka, „zo spěwamy zastarsku literaturu“. Tak wězo njeje za kóždeho stajnje jenak lochko, kóždy interview abo rozprawu čitać a k tomu hišće prawje rozumić, kaž bě Měrko Šołta hižo 17. junija w swojim lisće w SN měnił.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND