Čorny blak na běłym lacu – abo: Kajku Domowinu chcemy?

štwórtk, 25. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Marcus Kóńcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny, dźakowaše so na 17. hłownej zhromadźiznje w Haslowje Hajkej Kozelej (naprawo) za wjelelětne spomóžne dźěło jako předsyda změrcowskeho wuběrka třěšneho zwjazka.  Foto: Janek Wowčer Marcus Kóńcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny, dźakowaše so na 17. hłownej zhromadźiznje w Haslowje Hajkej Kozelej (naprawo) za wjelelětne spomóžne dźěło jako předsyda změrcowskeho wuběrka třěšneho zwjazka. Foto: Janek Wowčer

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je so na swojim mejskim posedźenju (w nje­zjawnym dźĕlu!) z poslednim „zmĕrcowskim padom“ zabĕrało. Dokelž jedna so při tym wo bytostne prašenje pomĕra zwjazkoweho předsydstwa, z tym oficialneje Domowiny, k demokratiskej zjawnosći a zjawnej a wotewrjenej demokratiji, a dokelž sym sam potrjecheny, chcu so k tomu wuprajić.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND