Zapósłane (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Priwatny docent dr. Timo Meškank z Lipska přispomnja k rozprawnistwu wo Serbskim instituće w SN ze 14. a 18. awgusta:

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND