Chwalbu Hózčanam

wutora, 08. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Błóto, korjenje, kamjenje, Čorny Halštrow – wšo to dyrbjachu wobdźělnicy prěnjeho Blackbird-runa njedźelu w Hózku přeprěčić. Bernadet Langec je so přihladowarjow a běharjow za jich zaćišćemi prašała.

Miriam Korchec z Koćiny: Hózkowska młodźina je něšto wulkotneho na nohi stajiła. Wosebje mje zwjesela, zo je sej telko serbskich młodostnych sem dojěło. Smědźach při přihotach kaž paslenju kostimow sobu pomhać a tak k poradźenju lóštneho podawka přinošować.

Tomaš Korch z Konjec: Za Hózk, poprawom za cyłu Łužicu, je tónle běh zajimawa a wosebje mokra nowosć. Z krasnej ideju zamó młodźinski klub wjace hač 100 běharjow a hišće wjac přihladowarjow wšěch starobnych skupin přiwabić. Płuwanje w Čornym Halštrowje a krosnowanje z rěki stej so mi jako přihladowarjej najlěpje spodobałoj.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND