Wupuć abo problem?

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pobrachowacy zajim młodostnych za wukubłanje w rjemjeslniskich powołanjach firmy a mištrow poćežuje, dorost namakać. Móžny wupuć zda so być integr­acija zwólniwych z rjadow ćěkancow. Takle posudźuja rjemjeslnicy a předewzaćeljo móžnosć, wukubłać młodych migrantow:

Tomaš Rječka, předewzaćel z Kamjenjej: Mam dweju wučomnikow. Njeby-li druheje móžnosće było, bych tež cuzym młodostnym šansu dał, tule powołanje wuknyć. Jeli su zwólniwi a žadanja spjelnja, čehodla nic. Nimam ničo přećiwo wukrajnym zajimcam, kotřiž so sprawnje wo dźěło abo wukubłanje prócuja. Mam hižo ruskeho sobudźěłaćerja a sym z nim jara spokojom.

Wolfgang Noack, předewzaćel z Kruš­wicy: W rjemjeslniskim zawodźe, hdźež dźe wo to, spěšnje jednać a rozsudźić, njezbywa chwile za wobšěrne rozjasnjenja, to dyrbja přistajeni reagować. Mam wobmyslenja, zo bychu to ćěkancy móhli. To njeby firmje tyło, bychmy-li na to dźiwać dyrbjeli, cuzych do materije zadźěłać. Politika měła w tym nastupanju wotpowědne wuměnjenja wutworić.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND