Zapósłane (03.11.15)

wutora, 03. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Julian Nyča, jedyn z awtorow a administratorow němskeje a hornjoserbskeje Wikipedije, chce rady k wu­jasnjenju wotewrjenych prašenjow Alfonsa­ Ryćerja a Cyrila Pjecha přinošować – ale njebudźe so wo to starać, zo so mjeno złóstnika Reinera šmórnje:

Alexander Reiner je w nastawku wo Pančicach-Kukowje němskeje Wikipe­dije we wotpowědnym wotrězku pod titlom „Persönlichkeiten“ mjenowany, štož z „čestnym staćanstwom“ ničo činić nima. Tónle wotrězk zasadnje w kóždym měšćanskim a wjesnym nastawku runje tak rěka – pod serbskej Wikipediju mamy na tym městnje wot­rězk „wosobiny“. Tam naličene su wšitke za encyklopediju relewantne wosoby, kotrež su so we wsy narodźili, su tam skutkowali abo bydlili. Při tym zasadnje mjez „dobrymi“ a „špatnymi“ wosobami rozeznawać njemóžemy, hačrunjež by to nastupajo komandanta koncentraciskeho lěhwa Reinera wězo lochko było. Wězo su fašistiscy komandanća kacetow w stawizniskim zmysle relewantni – runje tež z perspektiwy jich woporow.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND