Njemóžemy přihladować

štwórtk, 10. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tež Němska wobdźěla so na wojerskim zasadźenju přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat (IS) w Syriskej. Marko Wjeń­ka je so mjez serbskimi zapó­słan­cami sakskeho krajneho a zwjazko­we­ho­ sejma wobhonił, što k tomu měnja.

Marja Michałkowa, zapósłanča CDU w zwjazkowym sejmje: Bój přećiwo IS je zhromadny nadawk. Wón zapřijima diplomatiske, policajske a wojerske srědki, byrnjež tež jenož jako posledni wupuć. Wuskušowanske lětadła, fregata a tankowanske lěta­dło su tři elementy wobdźělenja Němskeje, kotrež podpěruju. Zo němscy wojacy w Syriskej wojuja, wostanje wuzamknjene.

Alojs Mikławšk, zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje: Je to trěbny, ale zdobom jara bolostny krok. Wuwiće radikalizma a politiskeje njestabilnosće njebu minjeny čas w potrjechenych krajach prawje posudźowane. Ličby ćěkancow dopokazuja, zo njeje so tež w tymle prašenju prawje a spěšnje dosć reagowało. Dyrbimy so prócować, zo našich wobydlerjow njepřežadamy. Město toho měli so sobu wo to starać, wuměnjenja w potrjechenych krajach tak polěpšić, zo maja ludźo tam perspektiwu.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND