Zapósłane (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Manfred Hermaš ze Slepoho přispomnja k rozprawnistwu wo hłownej zhromadźiznje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“:

Dźěłamy za našich čłonow a nic za to, zo móža­ zastupjerjo medijow swoje artikle potom ze zwadu a njepřezjednosću wupyšić.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND