Zapósłane (28.01.16)

štwórtk, 28. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Tomaš Bjeńš z Konjec wupraja so k rozprawnistwu wo hłownej zhromadźiznje Ralbičanskeje wohnjoweje wobory w SN z 18. januara:

Kaž Serbske Nowiny w přinošku mjez druhim rozprawjeja, njelutowaše nawoda wobo­ry Achim Měrćink z kritiskimi słowami napřećo Ralbičansko-Róžeńčanskej gmejnskej radźe a jich čłonam a cituje jeho, „zo pozicija někotrych radźićelow Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany (SWZD) pokazuje, zo nimaja woni respekt a njewědźa hódnoćić, hdyž wobornicy druhim pomhaja a so za mzdu njeprašeja“. Zo njeje swoju kritiku jenož připódla, ale cyle wědomje a raznje zwuraznił, woznamjenja, zo ćěri Achim Měrćink wědomje klin mjez wohnjowu woboru a za nju zamołwitu gmejnsku radu.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND