Wo přisłušnosći k serbskemu rumej

srjeda, 24. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (ML/SN). „Štó přisłuša w přichodźe serbskemu sydlenskemu rumej braniborskeje Łužicy? Tuchwilu je jich 28 komunow, mjez nimi Choćebuz ze swojimi wsami. Tež města, kaž Zły Komorow a Baršć, měli za přirjadowanje rozsudźić. Hač do kónca meje maja so próstwy wo přisłušnosć krajej zapodać.“ Redaktor Christian Taubert piše pod nadpismom „Dźe wo kulturu, rěč, tradicije a korjenje“ w Choćebuskej nowinje Lausitzer Rundschau wo přisłušnosći k serbskemu sydlenskemu rumej a wo ćežach, kotrež nastachu při tym na přikład z městačkom Luboraz. „W Luborazu su wothłosowali, hač ma městačko próstwu stajić, zo chce k serbskemu sydlenskemu rumej přisłušeć. Třo měšćanscy zapósłancy hłosowachu za to, štyrjo přećiwo tomu a třo so hłosa wzdachu. Za Domowinu bě rezultat překwapjacy, zo je so jenož jedyn wjace přećiwo próstwje wuprajił. Zo započachu měšćanscy radźićeljo pozitiwnje wo přistupje rozmyslować, je sobu zasłužba Domowinskeje delnjołužiskeje rěčnicy Uty Henšeloweje. Wona předstaji w měšćanskim parlamenće swójsku dokumentaciju wo serbstwje Luboraza.

wozjewjene w: Druhdźe wo nas
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND