Měli bóle praktisce myslić

wutora, 12. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Po naprašowanju sćelaka ZDF dwěluje wjetšina ludźi na tym, zo móža so ćěkancy w přichodnych lětach na dźěłowych wikach integrować. Bianca Šeferowa je so za měnjenjemi abo nazhonjenjemi mjez čitarjemi wobhoniła.

Monika Cyžowa, předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow: Widźu wosebje nastupajo rěčnu barjeru wulki problem. To drje je ćežko, ćěkancow do dźěła zakótwić. Trjebamy dźesać lět, zo bychmy ludźi na woprawdźitych fachowcow wukubłali. Dwěluju na tym, zo to ćěkancy w běhu dweju abo třoch lět zdokonjeja.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND