W ćežkim času dialog dale wjesć

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Něhdźe 400 přisłucharjow pjelnješe minjeny pjatk žurlu Berlinskeho wulkopósłanstwa Ruskeje federacije, zo bychu swjatočny koncert ZSW w kooperaciji z SLA dožiwili. Smy so wobhonili, što k podawkej měnjachu.

Maksymilian Nawka z Ingolstadta: Samo na sebi bě to jara poradźeny koncert. Wězo, hdys a hdys su hudźbnicy tróšku njekoncentrowani hrali – ale to so stanje, to je wuměłstwo, to je hudźba, to je awtentisce. Kulisa tule we wulkopósłanstwje je krasna – jara pompozne wšitko, jara wulke. Myslu sej, zo so tónle ramik derje hodźi za prapremjeru.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND