W tabulce krajneje klasy so polěpšili

štwórtk, 06. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
A znowa ćěri Tom Henčl (prědku při bulu, Chrósćicy) bul na wrota přećiwnika z Běłe je Wody. Chróšćenjo su ze zašłych šěsć hrow pjeć dobyli. Foto: Jörg Stephan A znowa ćěri Tom Henčl (prědku při bulu, Chrósćicy) bul na wrota přećiwnika z Běłe je Wody. Chróšćenjo su ze zašłych šěsć hrow pjeć dobyli. Foto: Jörg Stephan

W minjenych tydźenjach je prěnje kopar­ske mustwo Chróšćanskeje SJ w dale a lěpšej formje wustupowało. Na kóncu sezony so młody cyłk dospołnje namaka, a wuslědki nětko skónčnje wot­běhej hrow wotpowěduja. Zbywacy kopar­ski program SJC njeje runjewon lochki, dokelž hraje jenož hišće přećiwo mustwam z hornjeho dźěla tabulki.

SJ Chrósćicy

– VfB Běła Woda 5:1 (2:0)

W domjacej partiji přećiwo Běłej Wodźe wočakowachu Chróšćanscy koparjo potajkim ćežkeho přećiwnika. Prěnje zetkanje w Běłej Wodźe bě hišće 4:4 wušło. Nětko pak poka­zachu jednu z najlěpšich hrow aktualneje serije a su so jasnje přesadźili. Po njewěstym starće kombinowaše so SJC přeco zaso wulkotnje do šěsnatki hosći. Po někotrych móžnosćach trjechi Jakub Beneš w 30. min. 1:0. Jenož pjeć mjeńšin pozdźišo zwyši Tom Henčl z dobrej třělwu z distancy na 2:0. W tej fazy hrě mějachu Chróšćenjo šansy w minutowym takće, ale njezamóchu je wužić.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND