Zapósłane (01.04.15)

srjeda, 01. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Ke kóždolětnej debaće wo dosć wysokim niwowje volleyballistow z pólskeje Tokarnje na pokalu Domowiny piše Zbigniew Pawolski z Hrubjelčic:

Kóžde lěto to samsne: Po volleyballowym turněrje wo pokal Domowiny dźe wo prašenje, w kotrej lize přećeljo z Tokarnje poprawom hraja. Lětsa – minjenu sobotu – dyrbjachu samo pisomnje wobkrućić, zo su hobbyjowi hrajerjo. Při tym je wěc poprawom cyle jednora. Kóždy, kiž to chcyše, hač na kromje hrajnišća, w přestawkach abo wječor w Domje biskopa Bena, móhł to w rozmołwje z pólskimi hrajerjemi zhonić: Volleyball je w Pólskej narodny sport čo. 1. Kóžda wjes komuny Tokarnia ma sportowu halu, w kotrejž móže kóždy wjackróć wob tydźeń trenować. Kóždej dwaj měsacaj jedna ze wsow turněr organizuje. To su hry a wjeselo za wšitkich. Loni wotměchu so w Pólskej swětowe mišterstwa we volleyballu muži. W kónčnej hrě přewiny Pólska zakitowarja titula, trójneho swětoweho mištra Brazilsku z 3:1.

wozjewjene w: Zapósłane
wjace z tohole wobłuka: « Zapósłane (02.04.15)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk