Zapósłane (14.04.15)

wutora, 14. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Regina Šołćina z Konjec wupraja so w aktualnej debaće wo najnowšej inscenaciji Budyskeho NSLDź „Mój wuměrjeny kraj“:

Dołho přemyslowach, hač zabjeru stejišćo k dwěmaj kritikomaj w SN ze 26. měrca k hrě „Mój wuměrjeny kraj“. Sprěnja so dźiwam, čehodla so tajke wěcy pro a kontra w SN njewobjednawaja. Zdruha sym sej hru tohorunja wobhladała a mam hinaši wid na nju. Tež jewišća storča stajnje zaso na swoje hranicy, přirodu­ a jeje temy z konfliktami w zašłosći a přitomnosći wuměłsce přihla­dowarjam zbližić.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk