Dźe wo prawa małych ludow

štwórtk, 07. meje 2015
artikl hódnoćić
(1 )

Srjedź apryla je EFA swoju lětušu hłownu zhromadźiznu w Budyšinje wotměła. Serbske Nowiny wo tym rozprawjachu. K dopomnjeću: EFA (European Free Alliance, Europska swobodna alinaca), je politiska strona, kotraž wopřijima ně­hdźe 40 stron małych ludow Europskeje unije. Jedna z nich je Łužiska alianca (ŁA). EFA zasadźa so za samopostajowanje małych ludow. Wona twori ze Zelenymi zhromadnu frakciju w Europskim par­la­menće, hdźež je z dwanaće zapósłan­cami zastupjena. Na namjet ŁA wotmě EFA swój 13. zjězd w Budyšinje, na kotrymž wobdźěli so 150 zastupjerjow stron małych ludow z 18 krajow, mjez nimi pjeć zapósłancow Europskeho parlamenta. Předsyda ŁA je jich w mjenje Serbow we Łu­žicy powitał. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) přewza patronat. Jeho­ zastupjerka Birgit Weber měješe wulkotnu narěč. Nawodnistwo EFA ma 13. hłownu zhromadźiznu za najpłódnišu w swojich stawiznach.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND