Bičwolejbulisća 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su sej we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ mjez třomi startowacymi gymnazijemi slěbro wubědźili.

Po dobyću złoteje medalje w regionalnym finalu loni slědowaše nětko w ju­niju dalši wuspěch sportowcow SGB. Holcy a hólcy starobneje skupiny II (9. do 11. lětnik) zawěsćichu sej w Budyskej Sprjewinej kupjeli slěbro. Je to mjeztym 12. medal­ja za našich šulerjow w tej bulosportowej družinje w pěsku.

Wuslědki (04.07.19)

štwórtk, 04. julija 2019 spisane wot:

Tabulce dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV)

młodźina B, wokrjesna liga, stafla 2

1. TSV Połčnica 16 100 : 17 43

2. SC 1911 Großröhrsdorf 16 90 : 21 40

3. FV Ottendorf-Okrilla 16 56 : 31 29

4. ST Kinspork/Łužnica 16 39 : 37 29

5. Hermsdorfske ST 16 37 : 41 19

6. FSV Bretnig-Hauswalde 16 38 : 47 18

7. HZ Großnaundorf/

Lomnitz 16 28 : 50 17

8. Arnsdorfske KT 16 46 : 77 12

9. SV Liegau-Augustusbad 16 16 : 129 3

młodźina B, wokrjesna liga, stafla 3

1. HZ Jednota Kamjenc/

Biskopičanske KT 08 14 137 : 11 40

2. HZ Běła-Cunnersdorf/

Natwar Němske Pazlicy 14 91 : 25 33

3. HZ Ćisk/Hory/Łaz/

Běły Chołmc 14 51 : 37 29

4. HZ Lubuš/Wětnica/

Nadrózna Hrabowka 14 63 : 42 21

5. SV Haselbachtal 14 36 : 68 13

6. Zeleno-běli Sepicy 14 47 : 105 11

7. ST Porchow 14 29 : 58 9

8. HZ Pančicy/Njebjelčicy 14 16 : 124 6

Kónčna tabulka krajneje klasy

1. LSV Nowe Město 26 85 : 25 61

2. SZ Drježdźany-Strěžin 26 62 : 27 56

3. Laubegast 26 71 : 38 51

4. FSV Oderwitz II 26 48 : 40 40

5. FC Neugersdorf II 26 49 : 38 39

6. VfB Běła Woda 1909 26 58 : 50 34

7. SG Weixdorf 26 51 : 53 33

8. Rotacija Drježdźany 26 53 : 58 30

9. SC Großröhrsdorf 26 39 : 46 30

10. SJ Chrósćicy 26 53 : 66 30

11. SC Borea Drježdźany 26 40 : 57 28

12. ST Ćisk 26 39 : 60 28

13. ST Horni kraj-Sprjewja 26 52 : 97 25

14. ST Trjebin 26 32 : 77 14


ST Drježdźany-Strěžin – SJ Chrósćicy 7:1 (3:1)

Zestawa: Králíček – Püschel, Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik (68. Mark), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henzl, Henčl, Runt (68. Špitank), Młynk (60. Bogusz)

Tři změny w mustwach

srjeda, 03. julija 2019 spisane wot:

Hrajerjo Serbskeje koparskeje wubranki Dirk Šołta, Jonas Krawčik a Tom Henčl swoje koparske mustwa změnja. Rodźeny Njebjelčan Krawčik dźe wot Budissy Budyšin k Jednoće Kamjenc a budźe w sezonje 2019/2020 w krajnej lize pod trenarjom Frankom Ričelom za bulom honić. Konječan Dirk Šołta wopušći Sokoł Ralbicy/Hórki a dźe do Rakec k tamnišemu ST w krajnej klasy. Tom Henčl z Łusča, dotal kopar Sportoweje jednotki Chrósćicy, přizamknje so krajnemu ligistej Budissy Budyšin.

Dale w nowinarskej zdźělence FSV Budissy Budyšin steji, zo nowe 1. koparske mustwo rosće. Tak wostanje na přikład škitar Pavel Patka Budissy swěrny a w krajnej lize dale hraje. 1,85 metrow wulki nutřkowny škitar bě w lěće 2013 do Budyšina přišoł a je tam po słužbnych lětach najstarši kopar. Z Florianom Kärgerom nawróći so rodźeny Budyšan. 22lětny bě do toho pola Dynama Drježdźany hrał a w dorostowych cyłkach FC Nürnberga a Boreje Drježdźany. Jurij Bjeńš

Koparki SGB štwórte

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:

Wulke wjeselo knježeše mjez kopar­ka­mi Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) starobneje klasy IV (5.–6. lětnik), jako zhonichu, zo su za sakske finale kwa­lifikowane, kotrež wotmě so srjedź junija­ w Lipsku.

Situacija do turněra bě samsna kaž w zašłej hrajnej dobje: W předkole běchu přizjewjene šule za krajne finale wotprajili. Tak su holcy SGB direktnje koło dale přišli. Za Lipsk běchu so dohromady štyri holče a šěsć hólčich mustwow z cyłeje Sakskeje kwalifikowali.

EVSE-cup w Rakecach přewjedli

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:

Nětko hižo sedmy raz wotmě so minjenu sobotu w Rakecach koparski turněr młodźiny F a D. Wuhotowar turněra je energijowy zawod EVSE ze Salowa. Wón wubědźowanje stajnje něhdźe druhdźe přewjeduje.

Při najrjeńšim lětnim wjedrje wojowachu młodźi koparjo wo dypki, medalje a pokale. We woběmaj starobnymaj klasomaj wobdźělichu so cyłkownje štyri mu­stwa. Kóždy hraješe přećiwo kóždemu, a to w dwěmaj kołomaj. Bohužel pak su krótkodobnje tež cyłki wotprajili. Turněr pak bě wuběrnje organizowany, a dźěći běchu ze wšěm jara derje zastarane.

Pola młodźiny F so Njebjelčanski cyłk ze 16 dypkami jasnje přesadźi. Jako najlěpšeho hrajerja wuzwolichu Kiliana Cyža­ z dobyćerskeho mustwa. Tež dalši titul wudoby sej serbski kopar. Jan Šmit z Chróšćanskeho cyłka dósta za wuběrne refleksy pokal najlěpšeho wrotarja. A jeho bratr Ben dźeržeše runje tak pokal w rukomaj. Wón bě mjenujcy najmłódši hrajer turněra.

Zazběh bičwolejbuloweje tury

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:
Tež lětsa organizuje młodźinske Radijo Satkula swoju tradicionalnu bičwolejbulowu turu. Prěnja stacija bě wčera Radwor. Cyłkownje 14 mustwow wojowaše tam wo dobyće, na kóncu přesadźi so mustwo Kolegojo z Wotrowa. Něhdźe 150 ludźi bě na zazběh­ tury na Radworske sportnišćo přijěło. Přichodnu póndźelu wubědźuja so w Njebjelčicach. Foto: Darius Budar

Wojuja zaso pod wysokim sakom w pěsku

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:

Hdyž maja koparjo a mjetarjo, kotřiž­ hewak w hali hraja, lěćnu přestawku, so nětko wonka w pěsku kuri. Tež lětsa je zaso serbska bičwolejbulowa liga. Kilian­ Hrjehor je so jeje załožerja Jurja Bjeńša z Róžanta mjez druhim prašał, kelko hrow su dotal hižo přewjedli a kak steja šansy, zo so liga lětsa raz hač do kónca wotměje.

Witaj, Jurjo. Znowa je so ći poradźiło dosć dwójkow namakać a tak serbsku bičwo­lejbulowu ligu startować.

J. Bjeńš: Zajimcow namakać scyła tak ćežko njebě. Jedna powěsć do našeje whatsapp-skupiny minjenych lět, w kotrejž je najwjetši dźěl hrajerjow, a hižo bě nas zaso wosom cyłkow, kotrež chcedźa lětsa wo imaginarnu trofeju sobu hrać.

Mamy spočatk julija, přewjele dwubojow pak hišće njebě, abo? Znajmjeńša w Róžeńće nic.

J. Bjeńš: Dźesać hrow je hižo wotmětych. To je tola dobry start, a tak je wjac hač třećina duelow wuhrata. Tohodla sym dobreje mysle, zo lětsa prěni raz ligu dokónčimy.

Sam pak hišće ze swojim partnerom Stefanom Gedikom a dalšej hrajerku w teamje Rejzku Rawšec hrał njejsy. Čehodla nic?

Wuslědki (02.07.19)

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:

Tabulka koparskeho dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka WFV

młodźina B, wokrjesna liga, stafla 1

1. HZ Radwor/Wulka Dubr. 14 43 : 10 36

2. Póst Germania Budyšin 14 66 : 17 33

3. ST Horni kraj Sprjewja 14 44 : 7 31

4. HZ Bukecy/Kubšicy/

Wóspork/Hrodźišćo 14 38 : 42 18

5. HZ Huska/Hodźij/Palow 14 27 : 57 17

6. ST Hnašecy-Dobruša 14 21 : 37 13

7. HZ Załom/Wopaka/

Wjernarjecy 14 22 : 51 7

8. SZ Wjelećin 14 13 : 53 4

Duel mjez Sokołami lětsa bjez dobyćerja

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Čěsko-serbsku sportowu wuměnu 54. raz přewjedli

Mjeztym 54. raz zetkachu so wot mi­njeneho pjatka do wčerawšeje njedźele w Ralbicach tamniši sportowcy a čěscy hosćo ze Spálenym Poříčí, městačka blisko Plzenja. Tež gmejna Ralbicy-Róžant a městačko Spálené Poříčí wudźeržujetej hižo 14 lět styki, a to z mjezsobnej wuměnu. Lětsa pak nastupi nowy starosta města Jindřich Jindřich (njestronjan) puć do Ralbic. Jindřich bu loni kónc lěta woleny a bě tuž nětko prěni króć ofi­cialnje jako nowy měšćanosta Spáleneho Poříčí hósć we Łužicy. Znowa podpěrał bě wuprawu čěskich přećelow „Čěsko-němski fonds do přichoda“.

Po pjatkownym přijězdźe a wutrobnym witanju podachu so čěscy hosćo sobo­tu do Wochoz, hdźež su sej zhromadnje park błudźenkow wobhladali. Popołdnju wobdźělichu so w Ralbicach na swjedźenskim zarjadowanju „10 lět dorostowa wohnjowa wobora Ralbicy-Róžant“, we wobłuku kotrehož so mjez druhim dorost wubědźowaše. Přizam­k­ny­ła je so zaso tradicionalna čěsko-serbska koparska hra.

Sokoł Ralbicy/Hórki –

TJ Sokol Spálené Poříčí 15:15

po třělenju jědnatkow (4:1, 5:5)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND