Wulke wjeselo knježeše mjez koparkami Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) starobneje klasy IV (5.-6. lětnik), jako zhonichu zo su kwalifikowane za sakske finale, kotrež wotmě so w Lipsku. W předkole běchu přizjewjene šule wotprajili, a tak su holcy SGB direktnje koło dale přišli.

Za Lipsk běchu so dohromady štyri holče mustwa z cyłeje Sakskeje kwalifikowali. Nastupili pak su jenož tři: Gymnazij „Am Breiten Teich“ Borna, Serbski gymnazij Budyšin a Gymnazij Bürgerwiese Drježdźany. Modus turněra bě 2 × 15 mjeńšin. Přidatnje mějachu koparki do hrow techniski test absolwować. A tón wopřiješe tři discipliny: třělenje wrotow, dribbling wokoło kehelow a pasowanje w hasy. Štóž test doby, dźěše z předskokom 1:0 do partije.

Budyske mustwo je scyła prěni raz hromadźe hrało. Potajkim bě za wšitke serbske holcy premjera, so zhromadnje na wubědźowanju wobdźělić.

Gymnazij Borna

– Serbski gymnazij Budyšin (1:0, 1:1)

Němska wubranka před hłubinu so zawróćiła

póndźela, 25. junija 2018 spisane wot:

Hłowne hesła za rozprawnistwo w printmedijach a interneće stejachu hižo na wobrazowkach žurnalistow. Krótko do kónca skupinskeje hry Němska – Šwedska pak dyrbjachu je zaso přepisać. Němska narodna koparska wubranka je mjenujcy sobotu swój druhi skupinski duel přećiwo Šwedskej po dramatiskich 96 mjeńšinach 2:1 dobyła.

Započało a skónčiło bě so wšo ze štworym dobyćerjom champions league Tonijom Kroosom, kiž zahaji dramu w 32. min. z přihrawku k přećiwnikej. Ta wjedźeše ke konterej, kotruž Šwedojo wuspěšnje zakónčichu. Ola Toivonen trjechi 1:0. Do toho mějachu Němcy zbožo, jako zapowědźi sudnik Šwedam jasnu jědnatku. Nětko trjebaše němska wubranka dalšej dźećelowej stwjelcy ze štyrjomi ­łopješkami, zo by so před hłubinu za­wróćiła. Prěnje tajke wuži w 48. min. Marco Reus, jako z kolenom na 1:1 wuruna, a druhe Toni Kroos w 95. min., smoknywši wólny kop krasnje do hornjeho třiróžka přećiwniskich wrotow. Hižo w 82. min. pak dósta Jérôme Boateng woprawnjenu žołto-čerwjenu kartu. Němcy hrajachu tuž hač do kónca z dźesaćomi. Nowinarske hesła přepisać po zdaću wulki problem njebě.

Prěni raz w Budyšinje hrali

póndźela, 25. junija 2018 spisane wot:

Aktualna tabulka serbskeje bičwolejbuloweje ligi

hry/sadźby/dypki

1. Spiesec/Mieth  6 10 :4  10

2. Bětnar/Wahlicht/Smoła 4 7 :2  6

3. Smoła/Šołta  5 7 :5  6

4. Rjelka/Wjeńka/Gall  2 4 :0  4

5. Šewc/Bjeńš 2 4 :0  4

6. Cyž/Krawc 2 3 :2  2

7. Škit Budyšin  4 4 :6  2

8. Langa/Heeleman/Hanuza 

 5 2 :8  2

9. Ješka/Šmit 0 0 :0  0

10. Gedik/Šołta  2 0 :4  0

11. Cyž/Zelnak/Cyž 3 0 :6  0

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Chorwatska přikład

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:
Wobhladawši sej wčerawšu hru chorwatskich koparjow přećiwo Argentinskej na swětowych mišterstwach sej prajach: Budu-li Němcy jutře přećiwo Šwedskej kaž Chorwaća wustupować, mamy snano hišće šansu w turněrje wostać. Spěšni, wobrotni, chrobli a robustni w dwubojach běchu so woni přećiwo bywšemu swětowemu mištrej přesadźili a su sej tři dypki woprawdźe zasłužili. Jutře wječor so tež pokaza, hač je němski trenar Joachim Löw strategisce mudrje jednał, rozsudźejo so při zestajenju mustwa za nazhonitych „starych zajacow“ kaž Müllera, Khediru abo Hummelsa, město toho zo by młodym hrajerjam składnosć dał. Powěsćernje znajmjeńša rozprawjeja, zo su wšitke orakle na dobro Němskeje wušli. Zwostanje tuž škrička nadźije, zo njetrjebaja naši koparjo lisćiki za lětadło, kotrež su jim šwedscy žurnalisća hižo žortnje poskićili. Snano bjeru sej tež Chorwatsku za přikład. Škodźało njeby. Marko Wjeńka

Argentinskej, wiceswětowemu mištrej lěta 2014, hrozy na lětušich koparskich mišterstwach w Ruskej kónc hižo w skupinskej fazy. Wčera wječor přěhra cyłk wokoło superstara Lionela Messija druhu hru předkoła přećiwo Chorwatskej 0:3. Argentinjenjo docpěće wosmifinala hižo sami w rukomaj ni­maja. Z jeničkim dypkom w tabulce skupiny D dyrbja woni w poslednjej skupinskej partiji Nigerisku přewinyć a so poražki Islandskeje přećiwo Chorwatskej nadźijeć, zo bychu so hišće za wosmifinale kwalifikowali. Chorwatska je z njewočakowano wysokim triumfom hižo w kole najlěpšich 16 mustwow. Běše to napjaty duel, ze spektakularnymi prěnimi wrotami za Chorwatsku. Argentinski wrotar bě bul w šěsnatce překrótko wotkopnył, Ante Rebić spěšnje reagowaše ­a trjechi z krasnej třělwu 1:0 (53.). Wo předrozsud postara so Luka Modrić, jako ze zdalenosće k 2:0 wotzamkny (80.). Zo móhł wrotowy poměr hišće rozsudny faktor za zaćah do wosmifinala być, ­Argentinjanow po wšěm zdaću njeza­jimowaše. Po dohromady jědnaće žołtych kartach za wobě mustwje zwyši Ivan Rakitić krótko do wothwizdanja na 3:0 (91.).

Sport (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Konjacy sport w Kulowje

Za 47. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje jutře a njedźelu je so dwěsćě sportowcow ze 60 jěchanskich towar­stwow zapisało, tež z Čěskeje, Pólskeje a Nižozemskeje. Sobotu wubědźuja so dwójki wot 7.30 do 19.30 hodź. (zastup budźe darmotny) a njedźelu wot 7.30 do 17.30 hodź. (zastup dwaj euraj).

Přihotowanske koparske hry

07.07.  SZ Žylow –

  FC Energija Choćebuz

08.07.  FC Energija Choćebuz –

  Dukla Praha

11.07. 19:00  Přezjednota Niska –

  Budissa Budyšin

15.07. 14:00  International Lipsk –

  Budissa Budyšin

18.07. 18:30  Jednota Kamjenc –

  Budissa Budyšin

W Róžeńće hrać njebudu

Bičwolejbul Radija Satkula lětsa w Róžeńće njebudźe. 2. julija je na hnadownym městnje wulke putnikowanje serbskich wosadow. Bičtura Satkule zahaji so póndźelu w Radworju.

Wo postup klasu wyše

Portugal je w swojej druhej skupinskej hrě prěnje dobyće docpěł, a to 1:0 přećiwo Marokku. Hižo w 4. min. trjechi Cristiano Ronaldo. Po krótko wuwjedźenym róžku zhłójčkowa portugalski superstar bul do syće. Wón nawjeduje nětko lisćinu najlěpšich třělcow ze štworymi wrotami z dweju hrow na aktualnych swětowych mišterstwach a je dotal wšitke wrota za swoje mustwo třělił.

Tež wubranka Uruguayja je kaž wočakowano swoju druhu skupinsku hru dobyła. Chowancy trenarja Óscara Tabáreza přewinychu Sawdi-Arabsku z 1:0. Třělc bě něhdyši „kusak“ Luis Suárez. Wón steješe w swojej stotej hrě za narodne mustwo na prawym městnje a je bul po róžku do prózdnych wrotow sunył (23.). Kwalifikowanej za wosmifinale w skupinje A wubědźujetej so Uruguay a Ruska tuž póndźelu wo stafloweho dobyćerja.

Dypk pola wo- krjesneho mištra

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

ST Natwar Němske Pazlicy

– ST Marijina hwězda 1:1 (0:1)

Zestawa hosći: Schmidt – Wróbl (84. Čornak), T. Škoda, T. Jurš, Lipič, Winkler, Kuring, Hawš, Rab (80. Peschmann), Eldor, A. Škoda (23. D. Jurš)

To bě šlagrowa partija wokrjesneje koparskeje ligi posledni hrajny dźeń. Prěni tabulki stafle dwaj wočakowaše druheho, a najlěpše domjace mustwo nastupi přećiwo najlěpšemu, wonka hrajacemu.

Skaskow hotuje so na swjedźeń

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:
Wot 29. junija do 1. julija swjeći Sportowe towarstwo Wóslink/Skaskow 40 lět kopań­ca we Wóslinku. Na wobrazu widźimy předsydu Jacka Köhlera a sobustawa před­sydstwa Manfreda Wenzela (wotlěwa) při přihotach na třidnjowski swjedźeń. Wenzel je tež wjacore lěta pola Sokoła Ralbicy/Hórki we wobwodnej lize za bulom honił a so tam mjez druhim wo wrotarjow Sokoła starał. Foto: Werner Müller

nawěšk

nowostki LND