Hišće městna w koparskim campje

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Tež lětsa zaso budźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) swój dźewjaty ewag Kamjenc – prózdninski koparski camp při Baltiskim morju přewjesć, a to wot 21. 28. julija 2019.

Přizjewić smědźa so holcy a hólcy lětni­kow 2005 do 2009. Po wotrěčenju ze staršimi smědźa so tež młódše abo starše dźěći přizjewić. Cyłkownje 54 městnow ma WFV k dispoziciji, 45 su hižo wobsadźene a kruće knihowane. Dalše informacije steja we wupisanju na internetowych stronach www.westlausitzer-fussballverband.de/feriencamp.html.

Na dotalnych wosom koparskich campach­­ bě so hižo wjac hač 500 dźěći a do­rosćenych wobdźěliło. Mjez nimi běchu tež přeco serbscy dorostowi koparjo a z Jó­zefom Šwonom tež čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła.

Kompletny camp z busowym transferom z Kamjenca k morju, sydom pře­no­cowanjemi, połnej pensiju, zastupnymi lisćikami, koparskim bulom a modernej hrajerskej garnituru płaći 309 eurow.

Jurij Bjeńš

Prěni nowopřichad

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:
FC Energija Choćebuz je so ze škitarjom Robertom Müllerom na zrěčenje dojednało. 32lětny, 1,87 m wulki, nutřkowny škitar přińdźe wot ligoweho konkurenta KFC Uerdingen do Łužicy. Podpisał je wón zrěčenje hač do junija 2020. Rodźeny Schwerinjan a něhdyši narodny hrajer U 21 Němskeje ma tójšto nazhonjenjow w profijowej kopańcy. Dotalne stacije rěkachu Carl Zeiss Jena, Holstein Kiel, Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden, VfR Aalen a KFC Uerdingen. Tak přińdźe Müller na 297 hrow w třećej lize Němskeje, 55 partijow w druhej lize a 11 zasadźenjow w pokalnym kole Němskeho koparskeho zwjazka. Georg Zielonkowski

Stari knježa hrali

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

W Chrósćicach wuhotowachu stari knje­ža Sportoweje jednotki Chrósćicy w swojej starobnej klasy koparski turněr w Jednoće. Přeprošene běchu mustwa ST Zeleno-běli Hórki, SJ Njebjelčicy, Sokoł Ralbicy/Hórki, ST Marijina hwězda a ST Mały Wosyk. Naposledk mjenowanaj cyłkaj dyrbještaj nažel wotprajić, tak zo so na turněrje jenož štyri cyłki wobdźělichu. Hraješe so kóždy přećiwo kóždemu, a to hnydom dwójce.

Po prěnim kole stejachu Chróšćenjo ze sydom dypkami na čole tabulki a na druhim městnje łakachu Ralbičenjo z jenož jednym dypkom zastatka. Hórčenjo, kotřiž­ hišće tydźeń do toho w Kamjencu dobychu, nakopachu sej štyri dypki a Njebjelčenjo bjez dypka pytachu hišće za formu.

FCE wopušćił

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:
Sportowe towarstwo FC Energija Choćebuz je zdźěliło, zo staj so FCE a kapitan Marc Stein wot hnydom na rozpušćenje zrěčenja dojednałoj. Po dwu a poł lěće wopušći něhdyši profijowy kopar zwjazkoweje ligi FC Energiju, zo by so do Stuttgarta k swojej swójbje wróćił. Stein bě sej na sportowym a tež čłowjeskim polu njewšědnje wulke sympatije zdobył a tež sam wulkotnu zhromadnosć chwalił, ko­truž­ je wón we Łužicy ze stron mustwa a cyłeje wokoliny zeznał. Ze sprawnymi słowami dźaka so 33lětny rozžohnowa a přeješe z cyłeje wutroby zdźerženje klasy­. Georg Zielonkowski

Młodźina A wokrjesny mišter

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Koparska młodźina hrajneho zjednoćenstwa Kubšicy/Bukecy je kónčne koło haloweho mastersa starobneje klasy młodźina A w sportowni na Budyskim Třělnišću dobyła. Mustwo trenarja Inga Freunda wosta bjez poražki. Nimo toho buštaj z Maksom Korbom a Francom Voigtom hnydom dwaj z dobyćerskeho teama do kruha najlěpšich pjeć koparjow turněra wolenaj. Slěbro wudobychu sej hólcy TSV Wachau a bronzu mustwo Hrajneho zjednoćenstwa Radwor/Wulka Dubrawa.

Foto: Hanspeter Benad

Finale starobneje klasy D w hali

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Kónčna tabulka haloweho mastersa młodźiny D w Kamjencu

1. ST Porchow   15 dypkow

2. Jednota Kamjenc II   12 dypkow

3. HZ Ottendorf/Hermsdorf   7 dypkow

4. ST 1922 Radwor   4 dypki

5. ST Kinspork/Łužnica    4 dypki

6. HZ Malešecy/Budyšink   1 dypk


Šěsć cyłkow starobneje skupiny mło­dźi­ny D bě so přez puć předkoło-mjezykoło-kónčne koło za wulke finale halowe­ho mastersa Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kwalifikowało a sobotu w sportowni při lětanišću w Kamjencu nastupiło. Mjez nimi bě tež­ ­zastupnistwo Sportoweho to­warstwa 1922 Radwor pod nawodom trenarja­ Franka Šnajdera.

Škoda, zo so Radworscy młodźi bulko­parjo hakle pozdźe do turněra zahrachu. Z wuslědkoweje lisćiny je mjenujcy wuwidźeć, zo woni prěnju hru z 1:3 přećiwo pozdźišemu pjatemu z Kinsporka a Łužnicy přěhrachu. Po 2:2 w druhim duelu dnja přećiwo hólcam hrajneho zjednoćenstwa Ottendorf/Okrilla a poražce 2:5 přećiwo faworizowanym koparjam Jednoty Kamjenc, móžachu Radworscy skónčnje hru dobyć, a to 5:4 přećiwo hrajnemu zjednoćenstwu Malešecy/Budyšink. Ze sylnej moralku a bojowniskim wukonom woni zastatk 0:3 zwjertnychu.

Wolejbul, wobwodna liga žony

1. Módro-běli Wojerecy  11 31 : 16 26

2. CVJM Zhorjelc 10 28 : 11 24

3. TSV Kundraćicy  10 24 : 14 21

4. JTVG Koblicy  11 21 : 23 17

5. Ochran. wolejfantki 11 21 : 23 16

6. OSC Lubij  11 20 : 21 15

7. HZ Pančicy-Worklecy  11 17:  26 11

8. ST Kupoj Nowa Łuka 10 17 : 25 10

9. VV Žitawa 09 II 11 12 : 32 4


HZ Pančicy-Worklecy – TSV Kundraćicy 1:3 (23:25, 25:19, 18:25, 20:25)

Wjele noweho a prěnje dobyće

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Hižo započatk lěta 2018 zdobychu sej wolejbulisća Sokoła Budyšin ze Ste­vom Geierom trenarja za sebje. Česćelakomny něhdyši hrajer mustwa JTVG Koblicy změni najprjedy starodawny system a wobstara Sokołam w naročnym tre­ningu tójšto aha-efektow. Tež mjez­wočo mustwa so do aktualneje sezony nje­mało změni. Zasłužbny kapitan a sobu­załožer Sokoła Budyšin Tilo Mager wo­teda hrajny wupokaz, wostawši pak w duchu Sokołčan. Bywši hłowny nad­běhowar Tobias Mösch wopušći nažel serbske mustwo a hraje nětko přećiwo njemu w cyłku ST Hnašecy-Dobruša. Cyłk Sokoła Budyšin wopušćił je toho­runja Olaf Nathe. Za to přidružištaj so k mustwu z Gabrielom Hollmannom a Mariom Walterom dynamiskej nad­běhowarjej, tohorunja z Koblic. Z Robertom Krawcom a Frankom Püschelom dósta­ serbski cyłk nimale dwajmeterskej sobuhrajerjej. Nimo toho wuzwoli mustwo Stefana Cušku za kapitana. Tomaš Suchy přewza nadawk jako administratiwny zamoł­wity mustwa.

Wuslědki (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Koparske tabulki dorosta

młodźina E, wokrjesna wyša liga

1. FSV Budissa Budyšin 7 53 : 15 21

2. Jednota Kamjenc 8 45 : 21 18

3. ST Kinspork/Łužnica 8 39 : 26 18

4. TSV Połčnicy 1920 7 44 : 20 15

5. Liegau-Augustusbad II 8 38 : 20 15

6. Módro-běli Kulow 8 31 : 33 6

7. FV Ottendorf-Okrilla 8 23 : 36 6

8. Biskopičanske KT 8 18 : 60 3

9. Wojerowski FC 8 13 : 73 3

młodźina E wokrjesna liga, stafla I

1. ST Hnašecy-DobrušaII 10 105 : 13 30

2. HZ Malešecy/Budyšink 10 81 : 15 27

3. ST 1922 Radwor II 10 88 : 34 24

4. Budissa Budyšin III 10 49 : 34 16

5. Módro-běli Minakał 10 34 : 65 15

6. HZ Bukecy/Kubšicy 10 36 : 54 12

7. ST Wulka Dubrawa 10 28 : 47 11

8. Rakecy II/Njeswačidło 10 24 : 71 10

9. ST Bart 10 28 : 54 9

10. ST Hodźij 10 32 : 55 5

11. Wóspork/Hrodźišćo 10 12 : 75 3

młodźina E, wokrjesna liga stafla II

1. ST Horni kraj Sprjewja 10 110 : 18 30

2. TSV 1859 Wernarjecy 10 106 : 14 27

3. ST Hnašecy-Dobruša 10 98 : 29 24

4. ST Huska 10 49 : 33 18

5. Póst Germ. Budyšin 10 47 : 41 18

6. Budissa Budyšin II 10 52 : 64 15

7. TSV 90 Wjazońca 10 51 : 80 12

8. Motor Kumwałd 10 41 : 51 9

9. TSV Wernarjecy II 10 36 : 58 9

10. SZ Wjelećin 10 16 : 86 1

11. Horni kraj Sprjewja II 10 11 : 143 1

młodźina E, wokrjesna liga stafla III

1. FSV Bretnig-Hauswalde 9 58 : 20 24

2. SC Großröhrsdorf II 9 46 : 22 21

3. Biskopičanske KT II 9 44 : 26 21

4. ST Porchow 9 61 : 33 18

5. Bretnig-Hauswalde II 9 38 : 35 15

6. HZ Frankenthal/Postup Großharthau/

ST Seeligstadt 9 35 : 42 12

7. Arnsdorfske KT 9 12 : 22 10

8. Arnsdorfske KT II 9 24 : 50 6

9. ST Zemicy-Tumicy 9 15 : 63 4

10. ST Porchow II 9 25 : 45 2

młodźina E, wokrjesna liga stafla IV

1. SC Großröhrsdorf II 10 108 : 23 24

2. ST Haselbachtal 10 69 : 19 24

Za swětowy cup nominowanaj

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Po złotej medaliji při sakskich sanko­warskich mišterstwach srjedź januara w Altenbergu smětaj spěšnosankowarjej Malyn Wićaz ze Zarěča a Markus Arnold z Ober­wiesenthala přichodny kónc tydźenja při swětowym cupje we Winterbergu startować. Za dwójku Malyn Wićaz/Markus Arnold budźe wobdźělenje na mjezynarodnym wubědźowanju premjera. Tež za němske mišterstwa w spěšnosankowanju, kotrež budu kónc februara w Oberhofje je so duwo hižo zapisał. Tam słušetaj wobaj do kruha faworitow.

04.–10.02. swětowy cup we Winterbergu

18.–21.02. mišterstwa w Altenbergu

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND