Faworit pokalnu hru jasnje dobył

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Viktoria Worklecy

– VV Žitawa 09 II 2:0 (25:15, 25:11)

Sobotu tydźenja běchu wolejbulisća prěnjeho mustwa muži Viktorije Worklecy na kwasu swojeho přistajerja Marcela Rjelki (hlej foto) pomhali, swjećili a mě­jachu wjele wjesela. Sydom dnjow pozdźišo pak steješe prěnja winowatostna hra sezony na planje, a to we wobwodnym pokalu.

Pokalne hry su wšitkim mustwam witana móžnosć, pod wubě­dźowanskimi wuměnjenjemi testować a swoje aktualne kmanosće posudźować. Za Viktoriju běše to wosebje wažne, dokelž maja w swojich rjadach někotrych nowačkow. Bohužel bě MSV Budyšin II pobracho­wacych hrajerjow dla krótkodobnje wotpra­jił, tak zo dyrbješe dwubój mjez Workle­cami a Žitawu wo kwalifikaciju za kónčne pokalne koło w decembrje roz­sudźić. Budyšenjo pak starachu so znajmjeńša wo dweju sudnikow. A tak móžachu hru dypkownje zahwizdać.

Doma z optimalnym wudobytkom

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

SJ Chrósćicy II

– HZ Hórnikecy/Ćisk II 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Dórnik – M. Donat, F. Cyž, Šiman, Mark, Handrik (81. J. Donat), Domaška, Matješk, Mohaupt, Liznar, M. Cyž

Po hórkej poražce w serbskim derbyju w Njebjelčicach wočakowaše koparska rezerwa Chróšćanskeje SJ Hrajne zjednoćenstwo Hórnikecy/Ćisk II.

Wonka prěnje dobyće žnjeli

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Optik Rathenow

– FC Energija Choćebuz 1:4 (1:1)

Zestawa hosći: Moser – Borgmann, Zi­ckert, Koch, Hoppe, Eisenhuth, Erlbeck, Broschinski, Brügmann (86. Beyazit), Taz (88. F. Geisler/89. N. Geisler), Rangelow

Na 7. hrajnym dnju regionalneje koparskeje ligi sewjerowuchod poradźi so FC Energiji Choćebuz, zestupnikej z třećeje ligi Němskeje, prěnje wonkowne dobyće a je tak přeposlednjeho tabulki ze 4:1 na distancu dźeržał. Hosćo z Delnjeje Łužicy pokazachu nimale cyły čas swoju dominancu a mějachu tójšto móžnosćow. Wo nawjedowanje drje postarachu so domjacy po konteru (17.), přichodna akcija před tamnymi wrotami pak wjedźeše hižo k 1:1 (18.) přez Felixa Brügmanna. Za njeho běchu to zdobom pjate wrota aktualneje hrajneje doby.

Tež po přestawce hraješe nimale jenož FC Energija. Dimitar Rangelow třěli 1:2 (60.) a 1:3 (73.), doniž njepostara so Abdulkadir Beyazit wo kónčne 1:4 (87.). Přewulke wjeselo pak w rjadach hosći nje­nasta, dokelž bě sej Felix Geisler jenož mjeńšinu, po tym zo bu zaměnjeny, křižny pask w prawym kolenje torhnył. Tak najprjedy raz šěsć měsacow wupadnje.

 

FC Energija Choćebuz

– VfB Auerbach 1:4 (1:2)

W Budyšinje je so sobotu na 26. Budyskim měšćanskim běhu 1 850 dźěći, młodostnych a dorosćenych na wšelake čary podało. Mjez nimi bě tež zaso tójšto Serbowkow a Serbow kaž tež šulerkow a šulerjow Budyskeju serbskeju šulow. Tu někotre top­ten­zaměstnjenja w starobnych klasach: Katharina Bejmakowa 5. městno, Roman Měrćink 4. městno, Leo Čórlich 2. městno, Jakub Čórlich 5. městno, Jurij Nuk 1. městno a Handrij Bejmak 2. městno. Foto: Jörg Stephan

W pokalu koło dale

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Arnsdorfske KT II – ST Marijina hwězda 0:1 (0:1)

Zestawa hosći: Hejduška – R. Cyž, Zelnak, K. Pakoßnick, Lipič, Šołta, Kurink, Ch. Cyž, Jurš (69. Melnyk), Eldor (78. J. Pakoßnick), Pjetaš

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Njech je mi dowolene, zo so w swojim dźensnišim komentarje spočatnje zasłužbnemu serbskemu sportowcej-běharjej wěnuju, kiž je před měsacomaj 85. narodniny swjećił. Dobry znaty mi njedawno praji: „Tón Jurij, tón běha a běha a běha. Myslu sej, bjez běhanja njemóže žiwy być.“ Haj, hdyž je čłowjek z 85 lětami hišće strowy a čiły, móže so zbožowny čuć. A hdyž so w tej starobje hišće­ na wubědźowanjach w běhanju wobdźěla, da je to něšto njewšědne.

We Wutołčicach, w Baćońskej wosadźe rodźeny Jurij Nuk je tajki fenomen. Kóžde lěto wobdźěla so wón na mnohich běhach po cyłej Łužicy, ale tež zwonka njeje a wobsadźa w swojej starobnej klasy zwjetša jedne z načolnych městnow.

Sport (06.09.19)

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

Budyski měšćanski běh

Jutře přewjedu w Budyšinje měšćanski běh, tydźeń pozdźišo potom we Wojerecach. W Budyšinje započnu z wubědźowanjemi dźěći a šulerjow zaso w 10 hodź. Wutřěl ze startoweje pistole za hłownej běhaj na distancomaj 6 km a 10 km budźe w 14 hodź.

Blackbird-run přez zadźěwki

Za 4. blackbird-run w Hózku, běh přez zadźěwki, je so 400 běharkow a běharjow přizjewiło. Startować budu jón njedźelu w 14 hodź., kónc je za něhdźe 17 hodź. planowany. Dotal najlěpši čas muži leži pola 1:18:15 hodź., žonow pola 1:42:40 hodź. Mjez přizjewjenymi je wjace hač 20 Serbowkow a Serbow, telko kaž hišće ženje.

Kónctydźenski wolejbul

07.09. 14:00  HZ Pančicy-Worklecy II

  – Nysa Wolejs II (w Rych-    bachu, pokal, žony)

07.09.  14:00  Módro-běłe Wojerecy II

  – Viktoria Worklecy

  (w Rychbachu, pokal,

  žony)

07.09.  14:00  TSV Kundraćicy

  – HZ Pančicy-Worklecy

  (w Habrachćicach,

  pokal, žony)

07.09.  14:00  MSV Budyšin 04 II

  – Viktoria Worklecy     (pokal, mužojo)

Kónctydźenska kopańca

Na krajnej kaž tež na wokrjesnej runinje přewjedu koparske cyłki jutře a njedźelu pokalnej kole.

07.09.  15:00  Heidenauske ST

  – Budissa Budyšin

07.09.  15:00  Radefelder SV90

  – Jednota Kamjenc

07.09.  15:00  Arnsdorfske KT II

  – ST Marijina hwězda

Tole budźe jedyn ze zadźěwkow, kotrež maja wobdźělnicy wubědźowanja blackbird-run zajutřišim w Hózku přewinyć. Ze 400 přizjewjenjemi je kapacita zarjadowanja docpěta. Na běharjow čaka šěsć kilometrow dołhi parcours přez błóto a wodu podłu Čorneho Halštrowa z dwanaće znatymi a nowymi zadźěwkami. Čaru maja wobdźělnicy dwójce zmištrować. Foto: Feliks Haza

Wonka sej dypk wuwojowali

štwórtk, 05. septembera 2019 spisane wot:

Wojerowski FC – ST Marijina hwězda 1:1 (1:0) 

Zestawa hosći: Hejduška – R. Cyž, Zelnak, Rab, Bělk, Lipič (64. Schmidt), Pjetaš (64. Peschmann), Kurink (64. Eldor), Hawš, Ch. Cyž, Šołta

Při jara tužnym wjedrje, byrnjež 1. september meteorologisce widźane prěni dźeń nazymy był, nastupichu koparjo ST Marijineje hwězdy pola Wojerowskeho FC. Po dobyću tydźeń do toho chcychu chowancy Erwina Kleinmanna wězo tež w Zusowym měsće dypkować, štož so jim z wulkim zbožom poradźi.

Dalši čěski kopar sto hrow docpěł

štwórtk, 05. septembera 2019 spisane wot:

Wrotar Petr Králíček z Jabloneca nad Nisou je dalši čěski kopar, kiž bě za SJ Chrósćicy dotal 100 króć w dypkowych hrach zasadźeny.

Njedźelu do hry přećiwo TSV Rotaciji Drježdźany, tučasnemu prěnjemu w krajnej klasy-wuchod, je wjednistwo Chróšćanskeje SJ Králíčeka z pokalom a blešu sekta počesćiło. 27lětny Čech bě so w awgusće 2015 na poručenje Pavela Runta (wón bě před poł lětom prěni čěski kopar w Chrósćicach, kiž je sto hrow za SJC hrał) serbskemu towarstwu přizamknył.

Petr je ze swojim měrnym wustupowanjom a přehladom kruty stołp mustwa. Nazhonity wrotar, kiž je do toho hižo pola Budissy Budyšina a Jednoty Kamjenc dźeržał, bě w zašłosći garant za tu abo tamnu překwapjenku. Kaž sam zwuraznja, je jemu kopańca w Chrósćicach „swójbna. Hrajerjo kaž přihladowarjo će pozbudźeja a so za wukony dźakuja.“

Přejemy tuž Petrej Králíčekej dale wjele wjesela a mnohe rjane hodźinki w kruhu koparskich přećelow Sportoweje jednotki Chrósćicy. Jan Macka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND