Póndźelu, 20. julija, je nam rozhłosownik a zahority sportowc Tomaš Faska w rubrice „Widźał, słyšał, napisał“ našeho wječornika na zajimawe wašnje předstajił wuměnjenja, kotrež­ su za jednotliwe sportowe družiny trěbne. Wobšěrnišo pak wěnuje so w swojim přinošku mjetanju hlebije a tomu, štož bě so w tutej lochkoatletiskej disciplinje 20. julija 1984 w Berlinje we wobłuku wurisanja na XXII. mjezynarodnym olympiskim dnju stało. Tehdyše politiske a sportowe wuměnjenja w dźělenej Němskej a na swěće mjez dwěmaj towarš­nostnymaj systemomaj a wony dźeń wurisanja we wu­chodnym Berlinje je awtor hłownje našej młódšej a srjedź­nej generaciji čitarjow SN nazornje rozłožił.

Srjódki z dožiwjenymaj swětowymaj rekordomaj w kulostorku a mjetanju hlebije

Radworčenjo z přihotami započeli

wutora, 11. awgusta 2020 spisane wot:

31. julija je tež prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa 1922 Radwor z přihotami na nowu hrajnu dobu za­po­­čało. Wjele hrajerjow je so na za­zbě­howym treningu wobdźěliło.

Radworčenjo startowachu z małej hru z dwěmaj cyłkomaj. Prěni trening skónči so z mustwowej rozrěču do sezony. W njej je nowy trenar Mario Bischof mustwu­ swoje předstajenja rozjasnił. Tydźeń­­ pozdźišo započachu po krutym treningowym planje zwučować. Mario Bischof da swojich chowancow wjele bě­hać­ a wosebje kondiciju trenować.

Zašły pjatk wječor dojědźechu sej Ra­dwor­scy koparjo k Budyskej powołanskej wohnjowej woborje. Tam honješe jich trenar Bischof­ na wysoku železnu wěžu. Ze wšelakimi zwučowanjemi dyrbjachu woni tam po schodźenkach horje­ a dele běhać. Sportowcy drje běchu po tym chětro sprócni, přizam­knychu pak hišće koparsku hru a nje­dźelu prěnju testowu partiju přećiwo ST Hbjelskej, kotruž pak su bohužel přěhrali. Julien Glücklich

Dźěłowu akciju přewjedli

wutora, 11. awgusta 2020 spisane wot:
Njedawno su zamołwići Sokoła Ralbicy/Hórki wšěch hrajerjow kaž tež staršich do Ral­bičanskeho Sta­diona přećelstwa na dobrowólnu dźěłowu akciju přeprosyli. Něhdźe 20 dźěći a 15 staršich je so tuž gratu přimało a z wotstawkom na trawniku mlóče wukałało. Te wšak běchu so minjene měsacy na rjanym delanskim trawniku tak jara rozmnožili, zo dyrbjachu nuznje won. Tež na dalšich blakach sportoweho areala su dobrowólnicy njerodź torhali. Něhdźe dwě hodźinje akcija traješe. Z koł­basku a napojemi so Sokoljo pomocnikam dźakowachu. Foto: Jurij Bjeńš

Přemučni prěnju testowu partiju přěhrali

póndźela, 10. awgusta 2020 spisane wot:

ST Hbjelsk 1923

– ST 1922 Radwor 5:2 (2:0)

Za hosći zasadźeni: P. Grenzemann – S. Reineke, Jakob Wjacławk, F. Šěrak, M. Paška, S. Kral, P. Hančik, J. Glücklich, Jo­hannes Wjacławk, L. Pěčak, T. Schulze, C. Šěrak, A. Schulze, K. Hetaš, J. Wróbl, B. Sćapan

Při horcym wjedrje a po napinacym treningowym tydźenju bě sej wokrjesny koparski ligist z Radworja k wokrjes­nemu wyšemu ligistej do Hbjelska pola Wósporka dojěł. Chětro mučny startowaše Radworski cyłk pomału do hry. Před pjeć měsacami bě swoju poslednju winowatostnu hru měł, štož běše tež widźeć. Hižo w 12. min. padny 1:0 za domjacych. Woni njezahrate mustwo z Ra­dworja zas a zaso nadběhowachu a móžachu jeho škit z dołhej třělwu do wrotow znowa přewinyć (24.)

Radworski trenar Mario Bischof je wšelakore zestawy mustwa wupruwował. Tak nasta wjele zmylkow při přihrawkach, a tak dóńdźe tež k třećim wrotam za Hbjelsk (57.). Z pomocu Paula Hančika (67.) a Fabiana Šěraka (82.) móžachu koparjo ST 1922 Radworja na 3:2 skrótšić. Na to jich mocy wopušćichu. Domjacy tłóčachu hišće někotre razy do pře­ćiwniskeje połojcy a trjechichu hišće­ dwójce w 87. min. a we 88. min.

K mustwowemu wobrazej za sezonu 2020/2021 zestupali su so koparjo a zamołwići krajneho ligista LSV Nowe Město. Zady wotlě­wa su to: Silvio Paulusch (mustwowy nawoda), Fred Kölzow (sportowy nawoda), Sergii Dolbin, Michael Bretschneider, Sebastian­ Monik, Tobias Lohr, Khaddy Kazadi-Leonowicz, Silvio Liebe, Bartosz Kosman, kotrenar Ronny Wetzke a trenar Enrico Kunt­ke; prědku wotlěwa Sebastian Tews, Daniel Mlonek, Leonhard Wolf, Rico Kaubitzsch, Tobiasz Włodarczyk, Gracjan Arkuszewski, Luca Hartelt a Marcus Radestock. Na wobrazu pobrachuja Sebastian Kölzow, Damian Paszliński, André Kusnezow a Ben Rottnick. Foto: Werner Müller

Zwjazkaj chcetej uniju tworić

póndźela, 10. awgusta 2020 spisane wot:

Nowinki ze žónskeje kopańcy

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) ma wotpohlad, wot sezony 2020/2021 na polu žónskeje kopańcy uniju z Koparskim zwjazkom Hornja Łužica (FVO) wutworić. Doskónčne rozmołwy wo tym tele dny wjedu a wuslědki zjednoćenstwam potom sčasom zdźěla.

Slědowace mustwa koparkow su za planowany hrajny modus přizjewjene: ze Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka ST Hnašecy-Dobruša, Zeleno-běłe Bu­kecy a ST 1859 Wjernarjecy; z Koparskeho zwjazka Hornja Łužica LSV Friedersdorf, Módro-běłe Obercunnersdorf, Zeleno-běłe 90 Uhsmannsdorf a SV Zodel 68.

WFV ma tež zwonka wokrjesa w žónskej kopańcy dwaj cyłkaj zastupjenej. Bisko­pičanske KT startuje dale ze swojim prěnim žónskim mustwom w regionalnej lize Sewjerowuchodneho koparskeho zwjazka (NOFV). K tomu sćele nowoze­stajane druhe zastupnistwo do krajneje klasy na hońtwu za wrotami. Koparki Hlinow­skeho SC rozžohnuja so z małym hrajnišćom na wokrjesnej runinje. Wone chcedźa so na wulke hrajnišćo zwažić a tak na krajnu runinu. Lěta dołhe dobre dźěło w dorosće zjednoćenstwa to nětko zmóžni.

Wólnočasnu ligu zapřijeć

Awtor dźensa Tadej Cyž

Nětko so kulowata koža zaso kula, tež na wulkim europskim jewišću. Cham­pions league a Europa league z hrajnej dobu pokročujetej – prěni króć w stawiznach pak z nowym, tak mjenowanym turněrowym modusom. Mam to za prawy rozsud. Snano přewozmu modus wot štwórćfinala tež za přichodne lěta.

Prěnje małe překwapjenki smy hižo doži­wili. Tak je za italskeho mištra a sobufaworita Juventus Turin z Cristianom Ronaldom turněr hižo zakónčeny, tež za němskeho koparja Tonija Krossa w rjadach Reala Madrid. Manchester City bě so přećiwo Madridej přesadźił a słuša nětko za finalny turněr w Lissabonu ke kruhej faworitow na titul. Tež RB Lipsk je so­ za finalne wubědźowanja kwalifi­kował. Bohužel pak dyrbi bjez Tima Wer­nera nastupić. Wón njebudźe wotchada ke klubej Chelsea London dla sobu hrać.

Sport (07.08.20)

pjatk, 07. awgusta 2020 spisane wot:

Pytaja dalše testowe wosoby

Za studiju „restart-19“ Uniwersity Halle­ je so dotal 1 384 za trěbnych 4 200 wo­sobow přizjewiło. Tež sportowče a spor­towcy chcedźa so mjenujcy spěšnje zaso k normaliće wróćić. Tohodla podpěruje TeamSportSachsen slědźerski projekt „restart-19“, zaběracy so z rizikom na­tyknjenja z koronawirusom. 4 200 młodych a strowych wobdźělnikow móže so za­ simulaciju zarjadowanja w Lipsku přizje­wić. Slědźerski projekt „restart-19“ Uniwersity Halle ma zaměr, riziko na­tyk­njenja z wulkozarjadowanjom w hali simu­lěrować a při tym wuměnjenja pře­slě­dźić, pod kotrymiž hodźeli so wulkozarjadowanja najebać pandemiju přewjesć, bjeztoho zo by ludnosć wohrožena była. Studija přewjedu 22. awgusta wot 8 do 18 hodź. www.restart19.de

Koparske testowe hry

07.08. 18:30 SJ Chrósćicy –

  HZ Łaz/Běły Chołmc

08.08. 11:30 FSV Oderwitz 02 –

  FSV Budissa Budyšin

08.08. 14:00 FC Grimma –

  Jednota Kamjenc

08.08. 14:00 SJ Njebjelčicy – Lok Slepo

08.08. 14:00 Traktor Malešecy –

  ST Bart 90

09.08. 12:30 SJ Chrósćicy II –

  Zeleno-běli Sepicy

09.08. 14:00 ST Hbjelsk –

  ST 1922 Radwor

09.08. 15:00 SJ Chrósćicy –

  FV Biskopicy II

Druhi Hornjołužiski trail

Nowe zestawy tabulkow

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:

Krajna koparska liga a krajne klasy Sakske­ho koparskeho zwjazka (SFV) kaž tež ligi a klasy w teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka startuja 5./6. septembra 2020 zaso do winowatostnych koparskich hrow. A tu su nowe zestawy jednotliwych ligow.

regionalna liga muži: Lok Lipsk, Berlinski AK, BFC Dynamo, BSG Chemija Lipsk, Biskopičanske KT, Kamjeničanski FC, FC Carl Zeiss Jena, FC Energija Choćebuz, FSV 63 Luckenwalde, Optik Rathenow, Union Fürstenwalde, Hertha BSC II, SV Babelsberg, SV Lichtenberg 47, Tennis Borussia Berlin, VSG Altglienicke, VfB Auerbach, Germania Halberstadt, Viktoria Berlin, ZFC Meuselwitz

regionalna liga žonow: 1. FFV Erfurt, Biskopičanske KT, USV Jena II, FC Phoenix Lipsk, Magdeburgski FFC, RB Lipsk II, Přezjednota Lipsk-juh

Nowopřichadaj w rjadach Budissy

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:
Toni Barnickel (naprawo) a Jannik Käppler (nalěwo) zesylnitaj kader Budissy Bu­dyšin w hrajnej dobje 2020/2021. Z 23lětnym Tonijom Barnickelom a 20lětnym Janni­kom Käpplerom stejitaj w nowej sezonje dwaj znataj hornjołužiskaj koparjej na Młynkec łuce. Toni bě naposledk za Jednotu Kamjenc hrał. Dźěl swojeho koparskeho wukubłanja bě hižo pola Budissy absolwował a je tež w něhdyšim kadrje regio­nalneje ligi hrał. Po změnje před lětomaj do Kamjenca so wón nětko zaso do Budyšina wróći. Jannik přińdźe wot Biskopičanskeho KT 08 do Budyšina. Na koparskim polu wukubłany bu wón w młodźinomaj A a B pola Dynama Drježdźany. Po tym­ je dwě lěće w Biskopicach za bulom honił. Jako nutřkowny škitar budźe Käppler­ nětko w krajnej lize hrać. Přejemy woběmaj koparjomaj wuspěšnu sezonu bjez zranjenjow. Foto: Torsten Zettl

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND