Zwoprawdźa ideje druhich a ma tež swójske

srjeda, 13. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Natwarić tajke a podobne grilowanske kuty je jedna ze specialitow Měrćina Krala z Kukowa, kiž je so do samostatnosće podał.  Foto: Alfons Handrik Natwarić tajke a podobne grilowanske kuty je jedna ze specialitow Měrćina Krala z Kukowa, kiž je so do samostatnosće podał. Foto: Alfons Handrik

W Kukowje na Chróšćanskej dróze wabi nimojěduceho wulki, z mamutoweho štoma rězbarjeny worjoł k pozastaću. Nimo toho wuhladaš tam z kreatiwnymi idejemi wuhotowanu zahrodu z přirodnych twaršćiznow, přewažnje ze zornowca a z drjewa z domjacych lěsow. Wšo, štož tam nańdźeš a widźiš, je nastało po ideji 30lětneho Měrćina Krala, kiž tam ze swójbu z třomi dźěćimi bydli. Runočasnje pak je to wizitka młodeho muža z wušiknymaj rukomaj a z přewšo tworićelskimi idejemi, kotryž je so spočatk zašłeho měsaca zesamostatnił.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND