Přinošk wšitkich prašany poručenje

srjeda, 20. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tež Budyski wokrjes chce energiju efektiwnje zasadźić a lutować

Budyšin (SN/JK). „Najebać tuchwilne přijomne płaćizny za energiju abo tepjenske maćizny je trjeba hladajo na wobmjezowane resursy zlutniwje z energiju wobchadźeć“, rjekny krajny rada Michael Harig (CDU) jako njedawno energijowy koncept Budyskeho wokrjesa předstaji.

Budyski wokrjes je sej tójšto přede­wzał hladajo na docpěće narodnych energijowych a klimoškitnych zaměrow. Hižo w lěće 2011 bě sej wokrjes přede­wzał, podźěl wobnowjomnych energijow na cyłkownej přetrjebje zwyšić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
wjace z tohole wobłuka: « Nowy poskitk « Padnje rozsud?
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND