Wobswětleja mjezsobnosć generacijow w firmje

srjeda, 17. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Kak zaruču personalny přichod swojeho předewzaća? To móhło jedne prašenje być, kotrež firmownikow a zamołwitych za personalne naležnosće wabi, wobdźělić so na 15. srjedźostawskim dnju 30. junija w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Z hesłomaj „Miks generacijow wuhotować město zarjadować“ a „Miks generacijow stanje so nawodnistwu z wužadanjom“ stej tam hłownaj přednoškaj na palace nadawki wusměrjenej. Kak generacija Y mysli a što su wužadanja na demografiju orientowacemu so personalnemu managementej, to móža wobdźělnicy wot prof. dr. Jutty Rump z Ludwigshafenskeho Instituta za dźěło a dźěłakmanosć (employability) zhonić. Prof. Rump poda dohlady do zawodneje woprawdźitosće nastupajo mjezsobnosć młódšeje, srěnjeje a staršeje generacije a z tym zwisowace konkluzije. Wulke rozdźěle wědy a nazhonjenjow mjez generacijemi a kak z nimi wobchadźeć, to tematizuje prof. dr. Bernd Okun z Lipšćanskeje akademije De Vacto.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND