Njewěstosć dale wostanje poručenje

pjatk, 26. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Vattenfall wzda so aktiwnych přihotow přesydlenja jamy Wochozy II dla

Choćebuz/Budyšin (SN/JK). Energijowy koncern Vattenfall je přestał přesydlenje wobydlerjow rozšěrjenja wuhloweje jamy Wochozy II dla přihotować. Přičina su njewěste energijopolitiske wobłukowe wuměnjenja za hórnistwo a zmilinjenje brunicy w Němskej. Tole zdźěli šwedski energijowy koncern wčera w Choćebuzu. Aktualny rozsud płaći za posudk ležownosćow wot přesydlenja potrje­chenych wobydlerjow kaž tež za pla­nowanske dźěła a zwěsćenje městnych poměrow. Wotpowědne zrěčenja z regio­nal­nymi posłužbowymi předewzaćemi je koncern wupowědźił.

Tež w zwisku z planowanym rozšě­rjenjom jamy Wjelcej-juh koncern móžne zakónčenje přesydlenskich přihotow pru­wuje. Hladajo na wotzamknjene zrěčenja měni rěčnik koncerna, zo móhło tež tu k wupowědźenjam dóńć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND